Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alla förskolor stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alla förskolor stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande."— Presentationens avskrift:

1

2 Alla förskolor stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande.
Den 22/11 inbjöds samtliga förskolor att visa upp sitt matematikutvecklingsarbete i utställningsform i samband med kvalitetsdialogen mellan rektorer och utbildningsnämnd. Utställning kommer att finnas utanför fullmäktigesalen ca 14 dagar.

3 Alla förskolor har en utsedd matematikutvecklare som under 2014 påbörjar matematiklyftet förskola.
I november inbjöds samtliga förskolechefer att utse matematikutvecklare. Skolutvecklare och matematikhandledare från grundskolan leder tillsammans med matematikutvecklare Caroline Björkman, Skanörs förskola och Ida Nilsson, Stora Hammars förskola planering och genomförande av matematiklyft förskola 5 + 2 tisdagar för ca 35 pedagoger!

4 Eleverna har en positiv attityd till matematik.
Karläggning kommer att ske vårterminen 2014.

5 Alla elever ska nå….

6 Andelen elever som i åk 6 och 9 uppnår betygen C-A ska öka.
Årskurs 6 Elever med betyg A-C år 6 Totalt antal: Pojkar 149 Flickor 138 Pojkar A-C 99 st, 66% Flickor A-C 98 st, 71%

7 Andelen elever som i åk 6 och 9 uppnår betygen C-A ska öka.
Årskurs 9 Elever med betyg A-C år 9 Totalt antal: Pojkar 156 Flickor 140 Pojkar A-C 79 st , 51% Flickor A-C 84 st, 60%

8 Endast legitimerade och i matematik utbildade lärare undervisar i matematik år 1-9.
Förra läsåret undervisade 12 lärare (17 grupper) i matematik, utan att ha rätt behörighet. Detta antal har sjunkit till 7 lärare (13 grupper) innevarande läsår. Av dessa 7 lärare är 1 vikarie under höstterminen 2013, 2 under behörighetsgivande utbildning och 4 behöriga i lägre årskurs än de undervisar i. Andelen legitimerade lärare har ökat under året.

9 85% av matematiklärare i grundskolan deltar i matematiklyftet med start senast vårterminen 2015.
Hösten 2013 deltog 58 lärare i matematiklyftet. I samtliga skolor undervisade 88 lärare. 66% av lärarns i matematik har lå 13/14 påbörjat matematiklyftet.

10 Andel elever i år 1 på Sundsgymnasiet som uppnår betygen C-A ska öka och andelen elever som når betyget E ska halveras. Ma 1b Totalt antal: 127 Pojkar 55 Flickor 72 Pojkar A-C 12 st, 22% Flickor A-C 23 st, 32% Pojkar E 26 st, 36 % Flickor E 17 st, 31% Ma 1c Totalt antal: 62 Pojkar 47 Flickor 15 Pojkar A-C 33 st, 70% Flickor A-C 10 st, 67% Pojkar E 5 st, 11% Flickor E 3 st, 20%


Ladda ner ppt "Alla förskolor stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande."

Liknande presentationer


Google-annonser