Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Vikande resultat i matematik hos svenska elever  Undervisningen präglas av allt för mycket individuellt arbete  Eleverna erbjuds inte möjlighet att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Vikande resultat i matematik hos svenska elever  Undervisningen präglas av allt för mycket individuellt arbete  Eleverna erbjuds inte möjlighet att."— Presentationens avskrift:

1

2  Vikande resultat i matematik hos svenska elever  Undervisningen präglas av allt för mycket individuellt arbete  Eleverna erbjuds inte möjlighet att utveckla alla förmågor Skolverket gavs 2011 i uppdrag att utreda och föreslå en didaktisk fortbildning

3  Läsåret 2013/14: ca 275 huvudmän, 12 800 lärare och 720 matematikhandledare.  Läsåret 2014/15: ca 285 huvudmän och utbildningsanordnare, 14 000 lärare och 780 matematikhandledare.

4  Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik  Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten på undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.  Fortbildningen sker genom kollegialt lärande.  Allt som lärarna läser, diskuterar och planeras prövas i den egna undervisningen.

5  Det didaktiska stödmaterialet finns tillgänglig på webben.  Det innehåller texter, filmer diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter. Utgångspunkterna läro-, kurs- och ämnesplaner.  Materialet bygger på forskning om lärande i matematik och på elevers resultat i nationella och internationella undersökningar-

6 Om Matematiklyftet www.skolverket.se/matematiklyftet Lärportalen för matematik http://matematiklyftet.skolverket.se


Ladda ner ppt " Vikande resultat i matematik hos svenska elever  Undervisningen präglas av allt för mycket individuellt arbete  Eleverna erbjuds inte möjlighet att."

Liknande presentationer


Google-annonser