Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Forskning och Utveckling för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Forskning och Utveckling för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet."— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Forskning och Utveckling för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Utgångspunkter Skollagen –Utbildningen vila på vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet –Varje huvudman ska sträva efter att för undervisningen anställa lärare och förskollärare som har forskarutbildning –Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling Karriärförslag 2013 –Förstelärare & lektor Forskningsprop 2013 –Forskningssammanställning - spridning –Forskarskolor – ingen finansiering av lärarlön Avsiktsförklaring SU VFU – avtal med lärosäten i länet Programförklaring SKL, fack, Svenskt näringsliv

3 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING FoU-strategi med plan 2013-16 + forskningsprogram: I. FoU-kultur i skolan där lärare och skolledare är aktivt delaktiga och tillsammans tar ansvar för sin gemensamma kunskapsutveckling. II. Lärare och skolledare med djup och bred kunskap och kompetens med analytiskt förhållningssätt och förmåga att omvandla teori till praktik. III.Ökad kunskap om -undervisning och lärande -organisation och ledarskap -vilken roll forskning kan fylla hur den kan tillämpas i den praktiska verksamheten IV. Samverkan och samarbete. Nya arenor och samverkansformer för möten teori - praktik, akademi – verksamhet

4 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING I. FoU-kultur – förutsättningar för kollegialt lärande Ex Professionellt kollegialt lärande i skolan Ämnesdidaktiska forskningsnätverk – vetenskaplig ledning (Stockholm Teaching Learning Study – STLS) Seminarier som leds av lärare och skolledare Nya former för fysiska o digitala möten Lärarnas forskningskonferens v 44 – paperbaserad Konferens skolledare, lärare o forskare

5 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING II. Lärare & skolledare: analytiskt förhållningssätt, teori - praktik Forskarstudier Magister o master Uppsatskurser för behörighet till studier på avancerad nivå

6 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING III. Ökad kunskap o forskning om System för att identifiera kunskapsobjekt o problemområden som del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete Forskningsprogram med förslag på forskningsområden Delfinansiering – forskning och FoU-projekt Skolor ansöka om medel för FoU-projekt Lärare & skolledare – presentera på forskningskonferenser System för aggregera kunskap Sprida kunskap om forskning

7 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Förslag forskningsprogram Professionsutveckling lärare Bedömning och betyg Arbetsorganisation och ledarskap Skolavhopp Skolans kompensatoriska uppdrag

8 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING IV. Samverkan o samarbete – nya arenor Programförklaring SKL Gemensamt FoU-program – KSL Gemensam finansiering av forskning SU + andra lärosäten Erfarna lärare med forskningskonferens bli brobyggare

9 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Stockholmslyftet i matematik Kollegialt lärande utifrån forskningsbaserade undervisningsmoduler – Skolverket – alla lärare Leds av matematikhandledare Seminarier – forskningsspridning Kompensatoriskt uppdrag - läxhjälp Särskilt begåvade elever

10 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Prioriterade FoU-områden med FoU- samordnare Matematik NT Språkutveckling Organisation & ledarskap

11 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Karriär för lärare - regeringsförslag Två karriärvägar Förstelärare Lektor Statliga medel – användas till löneökning 85 tkr / förstelärare – ca 5000kr/mån 170 tkr / lektor – ca 10000kr/mån Huvudman avgör vilka lärare som uppfyller kvalifikationer hur processer kring prövning av kvalifikationer ska se ut betonas att rektor har viktig roll

12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Förstelärare – särskilt yrkesskicklig lärare Kvalifikationer: - behörighetsgivande examen (legitimation) - genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare inom skolväsendet - ha visat särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och - även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

13 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Förstelärare Arbetsuppgifter: bör i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen Exempel - ansvara för introduktion av nyanställda lärare - coacha andra lärare - initiera pedagogiska samtal - initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen - examensansvarig (gy o vux) - ansvara för att lärarstudenter tas emot på ett bra sätt under VFU - huvudansvarig för ett ämne

14 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Lektor Kvalifikationer: - behörighetsgivande examen - lägst licexamen eller motsvarande utländsk examen i ämnesdidaktik eller ämne som hänförs till undervisning (även speclärare &pedagoger) - under minst fyra år som lärare visat på pedagogisk skicklighet - krav på ansökan till skolverket tas bort

15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Lektor Arbetsuppgifter: Bör i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen Exempel - driva ämnesövergripande projekt - bedriva egen forskning - handleda andra lärare i frågor som är kopplade till det specifika ämnet - hålla i kontakt med universitet och högskolor - hålla sig uppdaterad om aktuell forskning och sprida till kollegor - huvudansvarig för ett ämne


Ladda ner ppt "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING Forskning och Utveckling för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser