Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsplan – Korta lärarprogrammet AUO 60 p Göteborgs universitet Samorganisation mellan GR och UFL kring VFU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsplan – Korta lärarprogrammet AUO 60 p Göteborgs universitet Samorganisation mellan GR och UFL kring VFU."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsplan – Korta lärarprogrammet AUO 60 p Göteborgs universitet Samorganisation mellan GR och UFL kring VFU

2 Korta Programmet AUO 60 p Korta Programmet AUO 60 p allmänna + yrkes  Omfattar c:a 155 studenter (varav 44 är blivande yrkeslärare)  3 terminer  Antingen 120 akademiska poäng eller gedigen yrkeserfarenhet (motsv. 60 p)

3 Den Nya lärarutbildningen Den Nya lärarutbildningen – ett paradigmskifte  Skolorna - en jämbördig part med fakulteterna i lärarutbildningen.  Skolorna ansvarar för VFU:n - fakulteten för HFU:n  Det gemensamma uppdraget är både innehållsligt och ekonomiskt.  VFU:n, den praxisnära delen av utbildningen, skall vara navet.  De lokala lärarutbildarna skall få mer ansvar i lärarutbildningen.  Lärarutbildningen - del av skolans kompetensutveckling.

4 För att gemensamt kunna skapa en bra lärarutbildning behövs:  Att skolledare bygger upp en organisation på skolan  Att skolledare och lärare är medvetna om de vinster man gör på flera plan genom att delta i lärarutbildningen.  Skolor med lärarutbildning blir lokala/regionala pedagogiska centra för kompetensutveckling; för studenter, lokala lärarutbildare, men också skolans övriga personal.

5 Att för både studenter och utbildare skapa en upplevelse av STRUKTUR STABILITET SAMMANHANGHELHET Professionsutbildning med förankring i praxis Kommunikation, samarbete, mänskliga kontakter

6 TYDLIGGÖRA  Ansvarsområden för alla inblandade  Förutsättningar för arbetet med lärarutbildning (resurs i TID)  Helhet, sammanhang och strukturer som en lärarutbildare och lärarstudent ingår i

7 Praxisseminarier Praxisseminarier – en mötesplats teori & praktik Att komma åt lärarprofessionens ”hantverk”: Hantera klassrumssituationer och disciplinfrågor Konflikthantering Undervisa på ”rätt” nivå Strukturera och sortera Analysera och reflektera över det egna arbetet Föräldrakontakter Sätta betyg, Individuella utvecklingsplaner Utvecklingssamtal genusfrågor Värdegrundsfrågor: mångkultur, mobbing, sex & samlevnad Läs- och skrivinlärning för alla Etc, etc, etc

8 Den lokala lärarutbildaren  Handleder student i VFU (1-3 st)  Ingår i lärarutbildningsgrupp på skolan  Deltar i vissa praxisseminarier  Kan organisera/leda vissa praxisseminarier  Har en egen vfu-ledare för Korta  Deltar i processen att utveckla lärarutbildningen  Kompetensutvecklar sig  Samverkar med högskolan, via vfu-ledaren  Bör få sin ersättning i form av TID

9 Den studerande på VFU  Har sin hemvist på en skola  Har en arbetsplats på skolan  Ingår i skolans vuxna organisation  Deltar i och bidrar till praxisseminarier  Följer en lokal lärarutbildare i sitt egen ämne  Ingår i ett nätverk av studenter - studiegrupp  Kan besöka sin skola även utanför VFU-period  Bidrar till skolans kompetensutveckling  Är en resurs på skolan

10 Skolledaren  Ger fast schematid till de lokala lärarutbildarna och studenterna för praxisseminarier  Betraktar lärares aktiva deltagande i lärarutbildning som kompetensutveckling – både för läraren och skolan som helhet  En särskild skolledare är huvudansvarig för skolans lärarutbildning  Lägger arbetet som lokal lärarutbildare som del av tjänst  Fördelar de medel som finns till lärarutbildning så att de kommer de inblandade till del

11 VFU-ledaren kommunal - högskola  Ansvarar för 25 studenter i VFU-område  Organiserar praxisseminarier  Samverkar med kursledare i HFU  Stöttar, samordnar och organiserar de lokala lärarutbildarna i sitt område  Samverkar, samarbetar och planerar med de andra VFU-ledarna (6 st)

12 Kostnad: Lokal lärarutbildning är en del av tjänsten. TID (alt. pengar). Respekt för kvalitativt arbete. Studenterna bör ha en arbetsplats. Fast schematid för praxisseminarier måste ordnas. Fortbildning för de lokala lärarutbildare som är mest aktiva.

13 Att väga kostnad mot vinst Vinst: Lokala lärarutbildare utvecklar sig själva och skolan pedagogiskt – kompetensutveckling på flera nivåer. Praxisseminarier: mötesplats forskning och praxis Lärarutbildningen – del av skolans egen lärande organisation. Ständigt pågående utvecklingsarbete på skolan och reflektion över verksamheten. Lärarstudenter en resurs (en vuxen, inspiration, föryngring, extra arbetsresurs, framtida arbetskraft, etc). Utvecklingsmedel utdelas till skolorna (500 000 SEK)

14 Ekonomi  UFL tänker sig generell utbetalning, där skolan alternativt kommunen fördelar sin samlade ersättning för lärarutbildning.  Kortas ersättning från UFL är densamma som för alla studenter, beräknat på VFU-poäng.  T1 + T2 är VFU-terminer, men praxisseminarier även i T3  Viss samordning i Korta sköts av UFL = VFU- ledarna.


Ladda ner ppt "Utvecklingsplan – Korta lärarprogrammet AUO 60 p Göteborgs universitet Samorganisation mellan GR och UFL kring VFU."

Liknande presentationer


Google-annonser