Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsplan – Korta lärarprogrammet AUO 60 p Göteborgs universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsplan – Korta lärarprogrammet AUO 60 p Göteborgs universitet"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsplan – Korta lärarprogrammet AUO 60 p Göteborgs universitet
Samorganisation mellan GR och UFL kring VFU

2 Korta Programmet AUO 60 p allmänna + yrkes
Omfattar c:a 155 studenter (varav 44 är blivande yrkeslärare) 3 terminer Antingen 120 akademiska poäng eller gedigen yrkeserfarenhet (motsv. 60 p)

3 Den Nya lärarutbildningen – ett paradigmskifte
Skolorna - en jämbördig part med fakulteterna i lärarutbildningen. Skolorna ansvarar för VFU:n - fakulteten för HFU:n Det gemensamma uppdraget är både innehållsligt och ekonomiskt. VFU:n, den praxisnära delen av utbildningen, skall vara navet. De lokala lärarutbildarna skall få mer ansvar i lärarutbildningen. Lärarutbildningen - del av skolans kompetensutveckling.

4 För att gemensamt kunna skapa en bra lärarutbildning behövs:
Att skolledare bygger upp en organisation på skolan Att skolledare och lärare är medvetna om de vinster man gör på flera plan genom att delta i lärarutbildningen. Skolor med lärarutbildning blir lokala/regionala pedagogiska centra för kompetensutveckling; för studenter, lokala lärarutbildare, men också skolans övriga personal.

5 Att för både studenter och utbildare skapa en upplevelse av
STRUKTUR STABILITET SAMMANHANG HELHET Professionsutbildning med förankring i praxis Kommunikation, samarbete, mänskliga kontakter

6 TYDLIGGÖRA Ansvarsområden för alla inblandade
Förutsättningar för arbetet med lärarutbildning (resurs i TID) Helhet, sammanhang och strukturer som en lärarutbildare och lärarstudent ingår i

7 Praxisseminarier – en mötesplats teori & praktik
Att komma åt lärarprofessionens ”hantverk”: Hantera klassrumssituationer och disciplinfrågor Konflikthantering Undervisa på ”rätt” nivå Strukturera och sortera Analysera och reflektera över det egna arbetet Föräldrakontakter Sätta betyg, Individuella utvecklingsplaner Utvecklingssamtal genusfrågor Värdegrundsfrågor: mångkultur, mobbing, sex & samlevnad Läs- och skrivinlärning för alla Etc, etc, etc

8 Den lokala lärarutbildaren
Handleder student i VFU (1-3 st) Ingår i lärarutbildningsgrupp på skolan Deltar i vissa praxisseminarier Kan organisera/leda vissa praxisseminarier Har en egen vfu-ledare för Korta Deltar i processen att utveckla lärarutbildningen Kompetensutvecklar sig Samverkar med högskolan, via vfu-ledaren Bör få sin ersättning i form av TID

9 Den studerande på VFU Har sin hemvist på en skola
Har en arbetsplats på skolan Ingår i skolans vuxna organisation Deltar i och bidrar till praxisseminarier Följer en lokal lärarutbildare i sitt egen ämne Ingår i ett nätverk av studenter - studiegrupp Kan besöka sin skola även utanför VFU-period Bidrar till skolans kompetensutveckling Är en resurs på skolan

10 Skolledaren Ger fast schematid till de lokala lärarutbildarna och studenterna för praxisseminarier Betraktar lärares aktiva deltagande i lärarutbildning som kompetensutveckling – både för läraren och skolan som helhet En särskild skolledare är huvudansvarig för skolans lärarutbildning Lägger arbetet som lokal lärarutbildare som del av tjänst Fördelar de medel som finns till lärarutbildning så att de kommer de inblandade till del

11 VFU-ledaren kommunal - högskola
Ansvarar för 25 studenter i VFU-område Organiserar praxisseminarier Samverkar med kursledare i HFU Stöttar, samordnar och organiserar de lokala lärarutbildarna i sitt område Samverkar, samarbetar och planerar med de andra VFU-ledarna (6 st)

12 Kostnad: Lokal lärarutbildning är en del av tjänsten. TID (alt. pengar). Respekt för kvalitativt arbete. Studenterna bör ha en arbetsplats. Fast schematid för praxisseminarier måste ordnas. Fortbildning för de lokala lärarutbildare som är mest aktiva.

13 Att väga kostnad mot vinst
Lokala lärarutbildare utvecklar sig själva och skolan pedagogiskt – kompetensutveckling på flera nivåer. Praxisseminarier: mötesplats forskning och praxis Lärarutbildningen – del av skolans egen lärande organisation. Ständigt pågående utvecklingsarbete på skolan och reflektion över verksamheten. Lärarstudenter en resurs (en vuxen, inspiration, föryngring, extra arbetsresurs, framtida arbetskraft, etc). Utvecklingsmedel utdelas till skolorna ( SEK)

14 Ekonomi UFL tänker sig generell utbetalning, där skolan alternativt kommunen fördelar sin samlade ersättning för lärarutbildning. Kortas ersättning från UFL är densamma som för alla studenter, beräknat på VFU-poäng. T1 + T2 är VFU-terminer, men praxisseminarier även i T3 Viss samordning i Korta sköts av UFL = VFU-ledarna.


Ladda ner ppt "Utvecklingsplan – Korta lärarprogrammet AUO 60 p Göteborgs universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser