Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny lärarutbildning start ht-11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny lärarutbildning start ht-11"— Presentationens avskrift:

1 Ny lärarutbildning start ht-11
Bäst i klassen Ny lärarutbildning start ht-11

2 Fyra nya yrkesexamina Förskollärarexamen Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen Yrkeslärarexamen

3 Högre antagningskrav För grundläggande behörighet krävs Svenska C och Engelska B Öppning för en utredning om lämplighetsprov

4 Förskollärarexamen 210hp
Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp VFU 30hp Examensarbete 15hp Övriga 105hp: kunskaper om barns utveckling och lärande (ex. läs,- skriv- & matteinlärning), praktiska och estetiska lärprocesser, förskolans pedagogik och arbetssätt. Leken betonas som pedagogiskt verktyg. De bör också få kompetens att arbeta i förskoleklass.

5 Grundlärarexamen, inr. F-3, 240hp
Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp VFU 30hp Examensarbete 30 hp (eller 2X15) i ett eller två av nedanstående ämnen Ämneskunskaper i Sv, Ma, En, No, So och Te Inom utbildningens ram bör även kunna rymmas vissa moment inom de praktiska och estetiska områdena. Kunskaper och kompetenser inom dessa områden bedöms som viktiga för de blivande lärarna.

6 Grundlärarexamen, inr. 4-6, 240hp
Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp VFU 30hp Examensarbete 30 hp (eller 2X15) bör skrivas i ett eller två av undervisningsämnena. Minst 30hp i Sv, Ma och En. Minst 30hp i antingen No, So eller praktisk-estetiska ämnen En extra termin bör erbjudas för att läsa något av de alternativ som man inte redan har läst, dvs No, So eller pr-est.

7 Grundlärarexamen, inr. Fritidshem, 180hp
Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp VFU 30hp 60hp inom det fritidspedagogiska området inkl. ex-arb om 15hp 30hp bör omfatta ett eller flera praktiska och estetiska ämnena för att undervisa i dessa i förskoleklass och åk.1-3

8 Ämneslärarexamen, inr åk.7-9, 270hp
Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp VFU 30hp Examensarbete 30 hp genomförs inom ramen för ämnesstudierna Tre ämnen varav minst 90hp i ett ämne och därtill minst 45hp i de två övriga. Det ”minsta” ämnet bör vara näraliggande till ett av de två andra ämnena. I Sv och So krävs minst 90hp Utbildningen bör ge sådan kompetens att lärarna även kan undervisa i åk.4-6 inom de ämnen som utbildningen omfattar

9 Ämneslärarexamen, inr. Gymnasiet, 300-330hp
Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp VFU 30hp Examensarbete 30 hp genomförs inom ramen för ämnesstudierna Två ämnen med 120hp resp.90hp. För Sv, So och vissa pr-est. ställs särskilda krav varför ytterligare en termins studier krävs för en examen.

10 Yrkeslärarexamen 90hp Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp VFU 30hp
Krav på yrkeskunskaper för tillträde För de som under en längre tid arbetat som outbildade yrkeslärare bör VFU-delen kunna tillgodoräknas, vilket ger en utbildning om 60hp Möjlighet att läsa på halv- eller kvartsfart. Inget krav på examensarbete

11 Andra lärarexamina Folkhögskollärarexamen blir kvar men ses över i särskild ordning Speciallärarexamen bör utökas med specialiseringar mot dövhet eller hörselskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning Specialpedagogexamen bör ses över i särskild ordning

12 Utbildningsvetenskaplig kärna
Omfatta 60 hp Ex. på innehåll: Utveckling och lärande Läroplansteori Allmändidaktik Sociala relationer Konflikthantering Ledarskap Betygssättning & bedömning

13 Kompletterande pedagogisk utbildning
Den som har tillräckliga ämneskunskaper i minst ett ämne bör kunna få en ämneslärarexamen efter en kompletterande pedagogisk utbildning om 90hp.


Ladda ner ppt "Ny lärarutbildning start ht-11"

Liknande presentationer


Google-annonser