Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsbaserad lärarutbildning – i nära samarbete med skolorna Utbildningsvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsbaserad lärarutbildning – i nära samarbete med skolorna Utbildningsvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Forskningsbaserad lärarutbildning – i nära samarbete med skolorna Utbildningsvetenskap

2 Vi vidgar verkligheten 2

3 Fyra fakulteter Filosofiska fakulteten Hälsouniversitetet Tekniska högskolan Utbildningsvetenskap 3

4 14 institutioner Beteendevetenskap och lärande (IBL) Datavetenskap (IDA) Ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Fysik, kemi och biologi (IFM) Klinisk och experimentell medicin (IKE) Kultur och kommunikation (IKK) Matematiska institutionen (MAI) Medicin och hälsa (IMH) Medicinsk teknik (IMT) Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) Studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) Systemteknik (ISY) Teknik och naturvetenskap (ITN) Tema 4

5 Våra campus 5 5 Campus Valla, 18 000 studenter Campus Norrköping, 5 000 studenter Campus US (Universitetssjukhuset), 3 000 studenter Malmstens (Lidingö), 70 studenter

6 LiU:s historia 1967Universitetsfilial till Stockholms universitet 1969Civilingenjörs- och läkarutbildning 1975Högskolan blir Linköpings universitet 1980Temaforskning 1986Hälsouniversitetet 1997Campus Norrköping 2000Malmstens 6

7 Vad kännetecknar Utbildningsvetenskap? Professionsutbildning Praxisnära forskning Studentaktiva arbetsformer Berör 9 av universitetets 14 institutioner 7

8 Utbildningsvetenskap i siffror Ca 2 400 studenter (HST) Ca 54 aktiva doktorander 11 professorer 8

9 Hela universitetets lärarutbildning Strukturerad samverkan över institutions- och fakultetsgränser -Samverkan kring kurser -Ämnesdidaktiska kluster 9

10 Vårt mål Akademisk professionsutbildning Akademisk - Baserad på aktuell forskning Professionsnära - Baserad på beprövad erfarenhet - Nära den praktiska verksamheten 10

11 Akademisk professionsutbildning Bas i aktuell och relevant forskning -Bred vetenskaplig bas -Lärarutbildare som forskar -Tydlig koppling till relevanta forskningsmiljöer Bas i aktuell och beprövad yrkeserfarenhet -Universitetslärare med utbildningsvetenskaplig kompetens (forskning och yrkeserfarenhet) -Tät samverkan med skolan/yrkespraktiken, t ex genom kursmentorer 11

12 Våra nya lärarprogram Förskollärarprogrammet, 210 hp Grundlärarprogrammet -Inriktning fritidshem, 180 hp -Inriktning F-3, 240 hp -Inriktning 4-6, 240 hp Ämneslärarprogrammet -Inriktning 7-9, 270 hp -Inriktning Gy, 300-330 hp Yrkeslärarprogrammet, 90 hp Folkhögskollärarprogrammet, 60 hp -Det enda i Sverige! 12

13 Fler vägar till läraryrket Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU Vidareutbildning av obehöriga lärare - VAL Utländska lärares vidareutbildning – ULV 13

14 Kompletterande pedagogisk utbildning – KPU För dig som redan läst ett eller flera ämnen på högskolenivå Två inriktningar -Ämneslärare i årskurs 7-9 -Ämneslärare i gymnasiet Vänder sig till personer med annan avslutad eftergymnasial utbildning 90 hp, halvfart, distans 14

15 Nationella VAL-projektet Vidareutbildning av obehöriga lärare Särskild satsning för verksamma lärare Individuella studieplaner Maximalt 120 hp kvar till examen Allmänt utbildningsområde – halvfart, distans Ämnen – varierande studietakt 15

16 Nationella ULV-projektet Utländska lärares vidareutbildning Vänder sig till personer med avslutad eftergymnasial lärarutbildning Maximalt 120 hp kvar till examen Individuell studieplanering Varierande studietakt 16

17 För dig som redan är lärare Lärarfortbildning Fristående kurser 17

18 Lärarfortbildning För dig som vill bygga på din lärarutbildning Masterprogram i pedagogiskt arbete/pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning/specialpedagogik, 120 hp Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 60 hp Pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande, 60 hp Speciallärarprogrammet, 90 hp Specialpedagogprogrammet, 90 hp The Intercontinental Masters Programme in Adult Learning and Global Change, 60 hp Förskolelyftet Lärarlyftet Andra fortbildande fristående kurser 18

19 Fristående kurser Ca 70 fristående kurser inom följande ämnesområden: Estetiska ämnen Lärande, skola, barn Pedagogik Specialpedagogik Språk Tvärvetenskapliga ämnen 19

20 Vad kännetecknar våra lärarprogram? Brett utbud och hög kvalitet Integration Kursmentorer Verksamhetsförlagd utbildning - VFU 20

21 Integration Integration mellan kurserna inom Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) Integration mellan UK-kurserna och ämnesdidaktiska delar inom ämnesstudierna Integration mellan ämne, ämnesdidaktik och VFU - utbildningsvetenskapliga ämnen Ämnesråd som nav i integrationsarbetet -Kursansvariga -Ämnesdidaktiker -Kursmentor -Studeranderepresentant 21

22 Kursmentorer Verksam pedagog/lärare i förskola/skola medverkar i alla kurser Säkerställer en direkt koppling till läraryrket 22

23 Verksamhetsförlagd utbildning Syfte: -Förstå samspelet mellan teori och praktik -Utveckla pedagogiskt ledarskap och förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet Ingår i ämnesstudierna och studierna i Utbildningsvetenskaplig kärna Genomförs i ”rätt” verksamhetsområde Minst en veckas VFU under första året Längre avslutande VFU-period i slutet av utbildningen Byter VFU-plats under utbildningen Utvecklingsguide Samarbetsavtal med 15 kommuner och ca 35 fristående skolor/förskolor Utbytesavtal gällande VFU 23

24 Forskning som gör skillnad Forskning av hög kvalitet som gör nytta i samhället Tvärvetenskap och samverkan över ämnes- och fakultetsgränser En föregångare inom forskarskolor 24

25 Forskning och forskarutbildning Pedagogik Pedagogiskt arbete Naturvetenskapernas och teknikens didaktik Matematikdidaktik Vuxnas lärande Språkdidaktik Samhällsämnenas didaktik 25

26 Skolsamverkan Livslångt lärande på vetenskaplig grund -Dialog -Långsiktiga relationer -Utveckling 26

27 www.liu.se 27

28 LiU bäst i klassen 28

29 Linköpings universitet - Bäst i klassen! Ny lärarutbildning 2011 Ny lärarutbildning med start hösten 2011 Fyra nya examina ersätter ett brett lärarprogram Alla universitet och högskolor fick ansöka om nya examensrätter Noggrann granskningsprocess – 40 % av grundlärarutbildningarna fick nej Linköpings universitet – det enda lärosäte i Sverige som fick godkänt på alla ansökningar 29


Ladda ner ppt "Forskningsbaserad lärarutbildning – i nära samarbete med skolorna Utbildningsvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser