Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dorota Lembrér Licentiand

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dorota Lembrér Licentiand"— Presentationens avskrift:

1 Dorota Lembrér Licentiand

2 Forskarskola för ämnesdidaktik i mångfaldens förskola
Förutsättningar och möjligheter för barns språkliga och matematiska utveckling och lärande. FoBaSM Malmö högskola Forskarskolan baseras på ett nationellt samarbete mellan Malmö högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Karlstad universitet

3 Utbildning på forskarnivå
Forskarutbildning: 20% arbete på Alebo 80% forskarstudier: består av 30 hp obligatoriska kurser, 30 hp valfria kurser och 60 hp lic. avhandling. Total 120 hp över 5 terminer. Forskarskolan ingår i regeringens satsning på forskning och kompetenshöjning av lärare. Särskilt har kunskapsutveckling och forskning kring barns matematiska och språkliga utveckling betonats. Mer info på: Utbildning på forskarnivå Regeringskansliet

4 Vårterminen 2012: 1. Utbildningsvetenskap: teori och metod 7,5 hp Educational Science: Theories and Methods 7,5 hp Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, paperskrivande och workshops. Kursen baseras på att ett antal teori- och metodinriktningar presenteras: klassrumsforskning, sociokulturella perspektiv, kvantitativa teorier och metoder, arbetsvetenskapliga teorier och metoder, poststrukturalism och diskursanalys, postkolonialism och kontextualisering Malmö högskola

5 2. Children´s play and learning in a goal-oriented practice, 15 hp Barns lek och lärande i en målstyrd praktik, 15 hp Denna kurs, barns lek och lärande i en målstyrd praktik, har en didaktisk inriktning och den ingår i det akademiska kunskapsfält som på engelska heter Early Childhood Education (ECE). Kursens kunskapsområden bearbetas utifrån empirisk forskning och de teoretiska ramverk utvecklingspedagogik/variationsteori och sociokulturella perspektiv. Kurs ges i samarbete mellan Göteborgs universitet , Islands universitet (UI), Massey University i Nya Zeeland (MAU), Queensland University of Technology (QUT) i Australien och FobaSM.

6 3. Forskarmiljöer: BLÄ - Barndom, Lärande och Ämnesdidaktik
3. Forskarmiljöer: BLÄ - Barndom, Lärande och Ämnesdidaktik. BLÄ utgör en utvecklings- och forskningsmiljö, som är praxisnära och tydligt professionsknuten. Där ingår forskarskolor: Foba, Foföba och FobaSM. Handledninsgrupper i pedagogik Seminarier

7 Regeringens satsning har en mottagare – arbetsgivare, kommunen!
Diskussion: På vilket sätt kan jag arbeta efter forskarstudierna? - Forskningscirklar, pedagogiska nätverk, bokcirklar etc. Aktionsforskning i förskolan Samarbete med andra licentiander , Mah Utvecklingssamordnare, pedagogiskt övergripande utvecklingsarbete Frågor


Ladda ner ppt "Dorota Lembrér Licentiand"

Liknande presentationer


Google-annonser