Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE."— Presentationens avskrift:

1 2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

2 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Från och med hösten 2011 finns fyra nya lärarexamina på Malmö högskola: Förskollärarexamen Grundlärarexamen Ämneslärarexamen Yrkeslärarexamen

3 2010 05 04 Utbildningarna består av tre integrerade delar: Ämne och ämnesdidaktik Utbildningsvetenskaplig kärna Verksamhetsförlagd utbildning LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

4 2010 05 04 Lärarutbildningarna vid Malmö högskola utgår ifrån två kärnidéer : - Akademiska professionsämnen - Partnersamverkan Ömsesidighet Gemensamt ansvar och gemensam nytta Från yta till djup LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

5 2010 05 04 Verksamhetsförlagd utbildning, 30hp Studenten knyts till en partnerskola Introduktion en vecka termin 1 (v40) VFU fördelas på fem kurser om 6hp / 4veckor Lärandemål för varje kurs i progression En VFU-lärare från högskolan följer och examinerar studenten genom utbildningen Utbildning för handledande lärare LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

6 2010 05 04 VFU-lärarorganisation baseras på - specialistkompetens för förskollärar- och ämneslärarutbildning (utifrån ämnesområde) - en kombination av specialist- och generalistkompetens för grundlärarutbildning Konsekvenser: - Sammanslagning av dagens partnerområden - Dagens mentorslag bildar stommen i de nya VFU-lärarlagen - Tre-fyra VFU-lärare på 7-9- och gymnasieskola - En av VFU-lärarna är kontaktperson LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

7 2010 05 04 Utbildningsvetenskaplig kärna, 60hp Fyra kurser om 9hp: - Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap - Utveckling, lärande och specialpedagogik - Förskola / Skola, värdegrund och samhälle - Forskning, utveckling och utvärdering Återstående 24hp: - Styrdokument och didaktik - Bedömning och betygssättning integreras med ämnestudierna i Malmö högskolas lärarutbildningsämnen LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

8 2010 05 04 Förskollärarutbildning, 210hp – 3,5 år är inriktad mot arbete i förskolan genom att relationen mellan barndom, lek, lärande och ämnesdidaktik är i fokus. LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

9 2010 05 04 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180hp – 3 år är inriktad mot undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola. Ett av följande undervisningsämnen ingår i utbildningen (30hp): bild, idrott eller musik. LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

10 2010 05 04 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska (30hp i vardera) samt naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen och engelska (15hp i vardera). Under utbildningens gång väljer man ett av dessa ämnen som fördjupningsämne. LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

11 2010 05 04 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska och engelska (30hp i vardera). Under utbildningens gång väljer man dessutom ett av följande undervisningsämnen (30hp): naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen, bild, idrott eller musik. LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

12 LÄRARUTBILDNINGEN Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270hp – 4,5 år Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i tre ämnen (90+45+45hp). Malmö högskola erbjuder följande ingångsämnen: Biologi Engelska Fysik Historia Idrott Matematik Religion Samhällskunskap Svenska Därutöver: Kemi, samt Bild Svenska som andraspråk Teknik

13 LÄRARUTBILDNINGEN Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300-330hp – 5-5,5 år Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i två ämnen (120+90hp). Malmö högskola erbjuder följande ingångsämnen: Engelska Historia Idrott Matematik Naturkunskap Religion Samhällskunskap Svenska Därutöver : Bild Svenska som andraspråk

14 2010 05 04 Yrkeslärarutbildning, 90hp – 1,5 år (fr.o.m. vt 2012) Utbildningen riktar sig till den som har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen i gymnasieskolan. I utbildningen ingår utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. VFU kan genomföras inom ramen för egen anställning som yrkeslärare i gymnasieskolan. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

15 2010 05 04 Lärarutbildning för student med akademiska studier Ht 2011: Lärarutbildning 90hp – 1,5 år Utbildningen leder till lärarexamen enligt 2007-års förordning med inriktning mot grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan. Vt 2012: Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90hp – 1,5 år Utbildningen leder till ämneslärarexamen. Förordning som reglerar utbildningen kommer inom kort. LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

16 2010 05 04 Legitimation för lärare och förskollärare - Ansökan hos Skolverket tidigast från den 1 augusti 2011 - Fullständigt utbildningsbevis/examensbevis krävs - Utfärdas för de skolformer,ämnen och årskurser som examensbeviset avser LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

17 2010 05 04 - Legitimation för lärare och förskollärare - introduktionsperiod - Introduktionsperiod ett läsår, examen före 1/7 2011 brytpunkt - Dubbel kvalitetssäkring - Legitimerad lärare är mentor för nyexaminerad - Tid för både mentor och nyexaminerad - Fördel om mentorn gått mentors/handledarutb. - Rektor/förskolechef ska yttra sig över den sökandes lämplighet - Kompetensprofiler – Skolverket meddelar föreskrifter LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

18 2010 05 04 Behörighetsgivande kurser utöver examen kommer att erbjudas såväl studenter som lärare och leder till ämnesfördjupning eller studier i ytterligare ämnen inom egen eller i annan skolform. LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

19 FÖRSKOLLÄRAR- OCH GRUNDLÄRAREXAMEN fr.o.m. 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termin Förskola 210hp Fritidshem 180hp 1 Vft FF HH HHHH U 4 44 FFUFFFF Veckor vfu F-3 4-6 240hp Veckor vfu F – fördjupningsämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne - avancerad nivå H 4 FU H 4 FU 1 Vft FF H F 4 4 UF H 4 ÖU U 4 F U H 4 ÖÖ 1 ÖÖ HH HH Ö 4 Ö ÖUÖÖ H 4 FU H 4 FU HH 4 FU HH 4 FF FF LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

20 F ÄMNES- OCH YRKESLÄRAREXAMINA fr.o.m. 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termin 7-9 270hp 1 FF F Ö 4 ÖUÖ Veckor vfu Yrk 90hp Veckor vfu F – förstaämne/ingångsämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne, andra-/tredjeämne - avancerad nivå 4 ÖU 4 Ö Ö 4 UU UU 4 UU F 4 F Gy 300hp Veckor vfu FF Ö F 4 U F 4 F F 4 U 1 FF F 4 ÖUÖ 4 ÖU ÖÖ 4 ÖÖ U F F U F LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

21 2010 05 04 Ytterligare information www.mah.se/ls www.mah.se/ls 23 AUGUSTI kl 16-18 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE


Ladda ner ppt "2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE."

Liknande presentationer


Google-annonser