Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Erik Husberg, Kursledare och Studievägledare Beniamin Knutsson, MFS Lotta Huldén, Internationell koordinator, LUN Välkommen till examensarbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Erik Husberg, Kursledare och Studievägledare Beniamin Knutsson, MFS Lotta Huldén, Internationell koordinator, LUN Välkommen till examensarbetet."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Erik Husberg, Kursledare och Studievägledare Beniamin Knutsson, MFS Lotta Huldén, Internationell koordinator, LUN Välkommen till examensarbetet i Lärarprogrammet!

2 www.gu.se Att skriva examensarbete •Motivation och engagemang –Utforska ett område ni är intresserade av –Vilka kompetenser vill ni utveckla? –Vad är ni duktiga på?

3 www.gu.se Hur hitta ämne? •Samtala med lärare ni stött på under utbildningen •Undersök via Göteborgs universitets hemsidor www.gu.se vilka forskningsområden olika fakulteter och institutioner har kompetens inomwww.gu.se •Sök bland tidigare skrivna examensarbeten i Göteborgs universitets databas GUPEA https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/785 https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/785 •Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet www.uppsatser.se www.uppsatser.se •RUC – Regionalt utvecklingscentrum www.ruc.gu.sewww.ruc.gu.se •www.gu.se/samverkan/annonsportalen/www.gu.se/samverkan/annonsportalen/

4 www.gu.se Exempel på ämnen •Språk: engelska, franska spanska, tyska, svenska, flerspråkighet, etc. •Generellt (t.ex. språkutveckling) •Specialpedagogik •Konflikthantering •Ledarskap/kommunikation •Ledarskap/profession •Ämnesdidaktik (ange ämne) •Allmän didaktik •Läromedel •Lärande, profession, utbildning i ett globalt/internationellt perspektiv •Musik och gestaltning •Bild och gestaltning •Läs- och skriv •Bedömning •Sociala relationer •Mångfald •Genus och jämställdhet •Etik och värdegrund •Lek, lärande och lärandemiljöer i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år •IKT •Styrdokument, skolutveckling och utbildningssystem

5 www.gu.se Examensarbeten på grundläggande nivå •Ni lär er att –på ett självständigt sätt hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete –Hur man översätter ett erfarenhetsbaserat problem till ett vetenskapligt problem? –Det skall vara både vetenskapligt och genomförbart (detta får ni hjälp med) –genomföra en vetenskaplig undersökning –presentera problemet, processen och resultaten i text

6 www.gu.se Examensarbeten på avancerad nivå •Ni förväntas att självständigt kunna –hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete –formulera ett vetenskapligt problem –genomföra en vetenskaplig undersökning –presentera problemet, processen och resultaten i text

7 www.gu.se Handledarens ansvar •Att bedöma om ämnet är lämpligt som ett examensarbete •Stödja i att utveckla problem, teori, strategi och vetenskapliga metoder •Avgränsning, litteratur och tidigare forskning, eget material, bearbetning och analysmetoder •Stödja er genom tips, råd och god kritik •Bedöma om slutrapportens manus håller tillräcklig kvalitet för att examineras (ni väljer dock själv om ni vill examineras)

8 www.gu.se Steg 1 Fundera ut ett ämne som är relevant och intresserar ”Vem kan jag skriva tillsammans med?” Steg 2 Fyll i enkäten genom att kryssa i befintliga ämnesområden samt ge en kort beskrivning av idén Steg 3 Vi börjar arbetet med att finna handledare Steg 4 Kort före kursstart tilldelas ni en handledare och etablerar kontakt med honom/ henne Steg 5 Skriv ett PM som lämnas till handledaren vid första handlednings- tillfället

9 www.gu.se Vilken kurs skall jag välja? •LAU390 (grundnivå) – för er som är antagna före hösten 2007 samt för er som skall ta en examen på max 210 hp •LAU395 (avancerad nivå) – för er som skall ta en examen på 240 hp eller mer

10 www.gu.se Behörighet •LAU390/395/ -Klar med AUO 1 och AUO 2 -Godkänt resultat på inriktning/ar och specialisering/ar med en rest på max 30 högskolepoäng •Behörig senast två veckor före kursstart

11 www.gu.se Elektronisk kursanmälan •Obligatorisk kursanmälan görs via elektronisk blankett som kommer att finnas på gul.gu.se eller på vår hemsida www.socav.gu.se/Utbildning/lararutbildningen/lararprogrammet -lp01/ (gå in på respektive kurs) Direktlänk till anmälan:gul.gu.se www.socav.gu.se/Utbildning/lararutbildningen/lararprogrammet -lp01/ kommer att finnas på GUL. •OBS! Parskrivning gäller – skicka in en gemensam anmälan. Hitta skrivpartner på egen hand eller kontakta kursledaren. •Hittar du ingen att skriva med skall du ändå anmäla dig. Vi parar i möjligaste mån ihop dig med lämplig skrivpartner. •Beskriv ditt ämne så utförligt som möjligt så att vi kan hitta handledare med rätt kompetens för ditt ämnesval

12 www.gu.se Examensarbete utomlands •Ange i anmälan •Åka vart man vill/kontaktuniversitet (se kursansvarig institutions hemsida) •Stipendier – Adlerbertska, MFSAdlerbertskaMFS •Var ute i god tid! •Mer information på kursansvarig institutions hemsida www.socav.gu.se/Utbildning/lararutbildningen/lararprogrammet -lp01/ www.socav.gu.se/Utbildning/lararutbildningen/lararprogrammet -lp01/

13 www.gu.se Tidsplan examensarbete •Anmälan till examensarbetet skall vara inne senast 31 •Maj •Information om handledartilldelning ges strax före kursstart på gul.gu.se/sök på respektive examensarbetskursgul.gu.se •Kursstart 4-5 november 2013 •Examinationer i början av januari 2014 •All nödvändig information läggs ut på gul.gu.se/sök på respektive examensarbetskurs

14 www.gu.se Kontakta oss för mer information •Erik Husberg, kursledare och studievägledare erik.husberg@socav.gu.se Telefon 786 40 44@socav.gu.se •Daniel Seldén, kursansvarig daniel.selden@socav.gu.se Telefon 786 47 82 daniel.selden@socav.gu.se


Ladda ner ppt "Www.gu.se Erik Husberg, Kursledare och Studievägledare Beniamin Knutsson, MFS Lotta Huldén, Internationell koordinator, LUN Välkommen till examensarbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser