Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till examensarbetet i Lärarprogrammet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till examensarbetet i Lärarprogrammet!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till examensarbetet i Lärarprogrammet!
Erik Husberg, Kursledare och Studievägledare Beniamin Knutsson, MFS Lotta Huldén, Internationell koordinator, LUN

2 Att skriva examensarbete
Motivation och engagemang Utforska ett område ni är intresserade av Vilka kompetenser vill ni utveckla? Vad är ni duktiga på?

3 Hur hitta ämne? www.gu.se/samverkan/annonsportalen/
Samtala med lärare ni stött på under utbildningen Undersök via Göteborgs universitets hemsidor vilka forskningsområden olika fakulteter och institutioner har kompetens inom Sök bland tidigare skrivna examensarbeten i Göteborgs universitets databas GUPEA Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet RUC – Regionalt utvecklingscentrum

4 Exempel på ämnen Språk: engelska, franska spanska, tyska, svenska, flerspråkighet, etc. Generellt (t.ex. språkutveckling) Specialpedagogik Konflikthantering Ledarskap/kommunikation Ledarskap/profession Ämnesdidaktik (ange ämne) Allmän didaktik Läromedel Lärande, profession, utbildning i ett globalt/internationellt perspektiv Musik och gestaltning Bild och gestaltning Läs- och skriv Bedömning Sociala relationer Mångfald Genus och jämställdhet Etik och värdegrund Lek, lärande och lärandemiljöer i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år IKT Styrdokument, skolutveckling och utbildningssystem

5 Examensarbeten på grundläggande nivå
Ni lär er att på ett självständigt sätt hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete Hur man översätter ett erfarenhetsbaserat problem till ett vetenskapligt problem? Det skall vara både vetenskapligt och genomförbart (detta får ni hjälp med) genomföra en vetenskaplig undersökning presentera problemet, processen och resultaten i text

6 Examensarbeten på avancerad nivå
Ni förväntas att självständigt kunna hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete formulera ett vetenskapligt problem genomföra en vetenskaplig undersökning presentera problemet, processen och resultaten i text

7 Handledarens ansvar Att bedöma om ämnet är lämpligt som ett examensarbete Stödja i att utveckla problem, teori, strategi och vetenskapliga metoder Avgränsning, litteratur och tidigare forskning, eget material, bearbetning och analysmetoder Stödja er genom tips, råd och god kritik Bedöma om slutrapportens manus håller tillräcklig kvalitet för att examineras (ni väljer dock själv om ni vill examineras)

8 Steg 1 Fundera ut ett ämne som är relevant och intresserar ”Vem kan jag skriva tillsammans med?” Steg 2 Fyll i enkäten genom att kryssa i befintliga ämnesområden samt ge en kort beskrivning av idén Steg 3 Vi börjar arbetet med att finna handledare Steg 4 Kort före kursstart tilldelas ni en handledare och etablerar kontakt med honom/ henne Steg 5 Skriv ett PM som lämnas till handledaren vid första handlednings-tillfället

9 Vilken kurs skall jag välja?
LAU390 (grundnivå) – för er som är antagna före hösten samt för er som skall ta en examen på max 210 hp LAU395 (avancerad nivå) – för er som skall ta en examen på 240 hp eller mer

10 Behörighet LAU390/395/ Klar med AUO 1 och AUO 2
Godkänt resultat på inriktning/ar och specialisering/ar med en rest på max 30 högskolepoäng Behörig senast två veckor före kursstart

11 Elektronisk kursanmälan
Obligatorisk kursanmälan görs via elektronisk blankett som kommer att finnas på gul.gu.se eller på vår hemsida -lp01/ (gå in på respektive kurs) Direktlänk till anmälan: kommer att finnas på GUL. OBS! Parskrivning gäller – skicka in en gemensam anmälan. Hitta skrivpartner på egen hand eller kontakta kursledaren. Hittar du ingen att skriva med skall du ändå anmäla dig. Vi parar i möjligaste mån ihop dig med lämplig skrivpartner. Beskriv ditt ämne så utförligt som möjligt så att vi kan hitta handledare med rätt kompetens för ditt ämnesval

12 Examensarbete utomlands
Ange i anmälan Åka vart man vill/kontaktuniversitet (se kursansvarig institutions hemsida) Stipendier – Adlerbertska, MFS Var ute i god tid! Mer information på kursansvarig institutions hemsida -lp01/

13 Tidsplan examensarbete
Anmälan till examensarbetet skall vara inne senast 31 Maj Information om handledartilldelning ges strax före kursstart på gul.gu.se/sök på respektive examensarbetskurs Kursstart 4-5 november 2013 Examinationer i början av januari 2014 All nödvändig information läggs ut på gul.gu.se/sök på respektive examensarbetskurs

14 Kontakta oss för mer information
Erik Husberg, kursledare och studievägledare Telefon Daniel Seldén, kursansvarig Telefon


Ladda ner ppt "Välkommen till examensarbetet i Lärarprogrammet!"

Liknande presentationer


Google-annonser