Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola."— Presentationens avskrift:

1

2 www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013 XX CfS Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling Göteborgs Stad Stadsledningskontoret

3 www.gu.se Utbildning – fortbildning - forskning Regionalt utvecklingscentrum RUC Din ingång till universitetet

4 www.gu.se Regionalt utvecklingscentrum - RUC Monica Sandorf monica.sandorf@gu.se Karin Careborg karin.careborg@ped.gu.se Helena Nilsdotter helena.nilsdotter@gu.se Lärarutbildningsnämnden (LUN) Besöksadress: Skolgatan 2 i HagaSkolgatan 2 i Haga

5 www.ruc.gu.se RUC för samverkan Skolverk- samhet Forskning Lärar- utbildning XX Skola på vetenskaplig grund… och beprövad erfarenhet

6 www.gu.se RUC Lärarutbildning”Skola” Skola på vetenskaplig grund Samverkan

7 www.ruc.gu.se Program Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad Lars Havstad Christer Holmström Annika Söderberg Skolverket Behörighetskrav särskola/integrerad verksamhet, Lee Gleichmann Linnarsson Lärarlyftet – Tilläggsuppdrag särskola, Lena Ålander Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet Ulla Alexandersson Paus – fika Panelsamtal – moderator Christer Holmström Skolverket, Lee Gleichmann Linnarsson, Lena Ålander Skolinspektionen, Kristina Svensson Specialpedagogiska skolmyndigheten, Annika Jansson, Maud Wildow Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet www.gu.se Utbildning – fortbildning - forskning

8 www.ruc.gu.se Tilläggsuppdrag särskola - utvecklingsstörning Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet, 90 hp –Halvfart – 40 platser –Tillgodoräkning tillämpas: –Kurser som läraren har inom sin lärarexamen tillgodoräknas inte, behandlas således inte i valideringsprocessen. –Marianne Fridlund, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik marianne.fridlund@ped.gu.se 031-786 2284 månd-onsd 9.00 - 10.00 onsd 15.30 - 16.30 torsd 11.00 - 12.00

9 www.ruc.gu.se Lärare med specialpedagogexamen från åren 1990-2001 får tillgodoräkna 15 hp. Lärare med specialpedagogexamen från åren 2001-2007 får tillgodoräkna 30 hp. Lärare med specialpedagogexamen efter 2007 får tillgodoräkna minst 30 hp + 15 hp (vetenskapsteori). Lärare med magisterutbildning i specialpedagogik får tillgodoräkna ca 25%. Lärare med lärarexamen som studerat div kurser på grund/avancerad nivå efter sin lärarutbildning bedöms från fall till fall. Tillgodoräkning tar sin utgångspunkt mot examensordningens mål samt de lokala styrdokument som gäller för respektive lärosäte Tilläggsuppdrag särskola – utvecklingsstörning – forts.

10 www.ruc.gu.se VAL – Vidareutbildning av lärare (8 lärosäten) Förskollärare/fritidspedagoger verksamma i särskolan kan antas till VAL –HT 13 inriktning 60 hp svenska –Halvfart – stor del på distans –De kortare utbildningarna –AUO 90 hp – en del har läst AUO Examensarbete 15 hp (ingår i AUO) Ansökan ska ha inkommit senast 15 april till Umeå universitet www.lun.gu.se/utbildning/val

11 www.gu.se monica.sandorf@gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet CfS Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling Göteborgs Stad christer.holmstrom@stadshuset.goteborg.se lars.havstad@stadshuset.goteborg.se annika.soderberg@stadshuset.goteborg.se Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola."

Liknande presentationer


Google-annonser