Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola."— Presentationens avskrift:

1

2 RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013 XX CfS Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling Göteborgs Stad Stadsledningskontoret

3 Utbildning – fortbildning - forskning Regionalt utvecklingscentrum RUC Din ingång till universitetet

4 Regionalt utvecklingscentrum - RUC Monica Sandorf Karin Careborg Helena Nilsdotter Lärarutbildningsnämnden (LUN) Besöksadress: Skolgatan 2 i HagaSkolgatan 2 i Haga

5 RUC för samverkan Skolverk- samhet Forskning Lärar- utbildning XX Skola på vetenskaplig grund… och beprövad erfarenhet

6 RUC Lärarutbildning”Skola” Skola på vetenskaplig grund Samverkan

7 Program Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad Lars Havstad Christer Holmström Annika Söderberg Skolverket Behörighetskrav särskola/integrerad verksamhet, Lee Gleichmann Linnarsson Lärarlyftet – Tilläggsuppdrag särskola, Lena Ålander Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet Ulla Alexandersson Paus – fika Panelsamtal – moderator Christer Holmström Skolverket, Lee Gleichmann Linnarsson, Lena Ålander Skolinspektionen, Kristina Svensson Specialpedagogiska skolmyndigheten, Annika Jansson, Maud Wildow Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet Utbildning – fortbildning - forskning

8 Tilläggsuppdrag särskola - utvecklingsstörning Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet, 90 hp –Halvfart – 40 platser –Tillgodoräkning tillämpas: –Kurser som läraren har inom sin lärarexamen tillgodoräknas inte, behandlas således inte i valideringsprocessen. –Marianne Fridlund, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik månd-onsd onsd torsd

9 Lärare med specialpedagogexamen från åren får tillgodoräkna 15 hp. Lärare med specialpedagogexamen från åren får tillgodoräkna 30 hp. Lärare med specialpedagogexamen efter 2007 får tillgodoräkna minst 30 hp + 15 hp (vetenskapsteori). Lärare med magisterutbildning i specialpedagogik får tillgodoräkna ca 25%. Lärare med lärarexamen som studerat div kurser på grund/avancerad nivå efter sin lärarutbildning bedöms från fall till fall. Tillgodoräkning tar sin utgångspunkt mot examensordningens mål samt de lokala styrdokument som gäller för respektive lärosäte Tilläggsuppdrag särskola – utvecklingsstörning – forts.

10 VAL – Vidareutbildning av lärare (8 lärosäten) Förskollärare/fritidspedagoger verksamma i särskolan kan antas till VAL –HT 13 inriktning 60 hp svenska –Halvfart – stor del på distans –De kortare utbildningarna –AUO 90 hp – en del har läst AUO Examensarbete 15 hp (ingår i AUO) Ansökan ska ha inkommit senast 15 april till Umeå universitet

11 RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet CfS Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling Göteborgs Stad Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola."

Liknande presentationer


Google-annonser