Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling i Västra Götaland Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Göteborgs universitet Välkomna till Språkdagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling i Västra Götaland Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Göteborgs universitet Välkomna till Språkdagen."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling i Västra Götaland Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Göteborgs universitet Välkomna till Språkdagen vt 2013

2 www.gu.se Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling •Öppet för resurspersoner inom området –Språk-, Läs- och skrivutveckling med uppdrag från skolhuvudman •Arrangerar –Språkdag varje vårtermin – för lärare –Nätverksträffar - för resurspersoner Styrgrupp: Viktoria Bengtsdotter Katz, Inst för didaktik och pedagogisk profession, GU Karin Gustafsson, Inst för pedagogik, kommunikation och lärande, GU Anna Winlund, Inst för svenska språket, GU Maud Nilzén, Kungälvs kommun Lisa Adamson, Center för skolutveckling, Göteborgs Stad Monica Sandorf, RUC, GU

3 www.gu.se Vi finns på nätet…. www.ruc.gu.se http://gul.gu.se/public/courseId/38731/publicPage.do

4 www.gu.se 09:00 – 10:30Learning Study som modell för utveckling av lärares ämnesdidaktiska kompetens i ämnet svenska Föreläsning av Mona Holmqvist, Göteborgs universitet 10:40 – 11:50Parallella Seminarier i tre lokaler: KH-salen, AK2 137, A1 338 11:50 - 13:00Lunch — på egen hand 13:00 –14:10Parallella seminarier i tre lokaler: KH-salen, AK2 137, A1 338 14:10 - 14:30Kaffe — i Foajén 14:30-16:00Korta stunder – att utveckla elevers skrivande Lotten Ekelund, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad Följt av Workshop 16:00-16:30Aktuell information från Skolverket och Göteborgs universitet

5 www.gu.se 10:40 – 11:10 AK2 137 Hus A Källarplan Låg- och mellanstadiet Forskningscirkel: Boksamtal, ett sätt att synliggöra undervisning och lärande. Göteborgs stad och Göteborgs universitet Viktoria Bengtsdotter Katz A1 338 Hus A – Plan 1 åk 1-3Ett lustfyllt lärande – så här kan man arbeta med iPad för att stärka läs-, skriv- och matematikinlärningen. Ingrid Lundblad, Tanum Kjell Hernqvistsalen åk 3Learning study: Hur kan vi pedagoger göra stor skillnad för elevers lärande med små medvetna förändringar i undervisningen? Anette Råå, Kungälv

6 www.gu.se 11:20 – 11:50 AK2 137 Hus A Källarplan GrundskolaBorås stads lässatsning i praktiken Maria Hell, Charlotta Wiberg, Camilla Lidner, Lena Ternander, Borås stad A1 338 Hus A – Plan 1 GrundskolaDigitala verktyg och tillgängligt skriftspråk för alla Gunilla Almgren Bäck, Mölndals Stad Kjell Hernqvistsalen åk 3Learning study: Hur man hittar karaktärer/karaktärsdrag i texter Boel Callsén, Anette Andersson, Martina Hansson, Kungälv

7 www.gu.se 11:50 – 13:00 Lunch på egen hand

8 www.gu.se 13:00 – 13:30 AK2 137 Hus A Källarplan Grundskola A1 338 Hus A – Plan 1 Låg- och mellanstadiet Modersmål – framtidens kompetens, om Modersmålsbiblioteket Margareta Guldér, Nina Hedberg, Mölnda Kjell Hernqvistsalen En lektionsmodell enligt Learning Study – När tar en mening slut? Susanne Holm, Kungälv Borås stads lässatsning i praktiken Maria Hell, Charlotta Wiberg, Camilla Lidner, Lena Ternander, Borås stad

9 www.gu.se 13:40 – 14:10 AK2 137 Hus A Källarplan GrundskolaTecknandet som en väg in i läsförståelsen och skrivande Elin Schüler, Tibro A1 338 Hus A – Plan 1 GrundskolaMotivation och läsförståelse – vad skiljer pojkar och flickor åt? Eva Lindberg, Christina Andersson, Lerum Kjell Hernqvistsalen Grundskola Åk 2 Läslyftet i Varberg. LIV Ett utvecklingsarbete i åk 2. Margaretha Bengtsson, Fredrik Lund, Varberg

10 www.gu.se 14.10 – 14.30 Fika i foajén

11 www.gu.se 14:30 – 16:00 Kjell Hernqvistsalen Grundskolan Korta stunder – att utveckla elevers skrivande Lotten Ekelund, Center för skolutveckling, Göteborgs Stad Workshop

12 www.gu.se 16:00- 16:30 Information

13 www.gu.se Aktuellt från Skolverket Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

14 www.gu.se Aktuellt från RUC •Språkdag våren 2014 –Preliminärt –9 april 2014 Nätverksmöten för språk-, läs- och skrivutvecklare –24 september 2013 –14 november 2013

15 www.gu.se Öppna föreläsningar - Aktuellt 18 aprilRösten - talarens instrument Humanisten, Renströmsgatan 6, sal C363, kl. 18:15 Retorikcentrum – två ggr per termin 7 majSpråk i naturvetenskap Pedagogen Hus B, Västra Hamngatan 25, sal BE 014, kl. 16:30 Anmälan senast 6/5 kl 12.00 Föreningen LiSA – lokalförening Göteborg Lärare i svenska som andraspråklokalförening Göteborg Forskning.se – Tema Läsning och Tema Läs- och skrivinlärningLäsningLäs- och skrivinlärning

16 www.gu.se Tack för idag! Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling - RUC


Ladda ner ppt "Www.gu.se Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling i Västra Götaland Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Göteborgs universitet Välkomna till Språkdagen."

Liknande presentationer


Google-annonser