Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•Gemensam nämnare •Vistas i förskola och skola mellan 1 – 19 år •Garanteras likvärdig, god omsorg och undervisning •Nyckelpersoner är ledning och personal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•Gemensam nämnare •Vistas i förskola och skola mellan 1 – 19 år •Garanteras likvärdig, god omsorg och undervisning •Nyckelpersoner är ledning och personal."— Presentationens avskrift:

1

2 •Gemensam nämnare •Vistas i förskola och skola mellan 1 – 19 år •Garanteras likvärdig, god omsorg och undervisning •Nyckelpersoner är ledning och personal i verksamheten •Lärosätet som stöd för kompetens och utveckling Barn och ungdomsfrågor 2

3 Föreståndare och pedagogisk/vetenskaplig ledare Forumråd – ett sakkunnigt råd •Externa och interna representanter •Påverkansmöjligheter •Pedagogiskt samarbete •Vetenskaplig kvalitet Forum för skolutveckling Forum för skolutveckling Regionalt Utvecklings Centrum för skolutvecklingsfrågor 3

4 •Skolutvecklingsfrågor •Främja utveckling av lärarutbildning och kompetens hos lärare •Stärka forskning nära lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet – samverkan med LINA och BUV •Främja AIL genom samverkan med FAP (Forum för arbetsintegrerat lärande och pedagogik) •Samla verksamheter av likartad natur för ökad integration inom högskolan och med det omgivande samhället Uppdraget - en samverkansfunktion 4

5 •Kommunala huvudmän – avtal VFU •Fristående huvudmän – avtal VFU •Skolverket •Innovatum •Högskolan Västs olika institutioner •Skolinspektionen •Stat / region som huvudman Samverkansaktörer 5

6 Föreläsningar: •Läsförståelse - Monica Reichenberg •Lärande bedömning - Anders Jönsson Uppdrag: •Lidköping: ämnesinriktade kurser 7,5 hp kombinerat med handledning •Handledning: förskolor i Lilla Edet, Uddevalla •Specialdesignade upplägg med föreläsning, handledning, learning study etc •Samverkan kurser Kunskapsförbundet Väst Aktuell samverkan 6

7 •Skolverket: •Lärarlyftet •Förskolelyftet •Kronan - formativ bedömning med handledning och utvärdering •Stöd vid Implementering •Seminarieserie Matematik •Kurser: •Bedömning för lärande – Lysekil •Mentorskap – Trollhättan stad Aktuell samverkan 7

8 8 Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön www.hv.se/BUV - Emma Sorbring, emma.sorbring@hv.se - Helena Korp - Philip Hwang - Åsa Andersson - Christian Mehrstam www.hv.se/BUVemma.sorbring@hv.se

9 Att studera barn och ungdomar… 9 Pedagogik Psykologi Kultur- vetenskap Socialt arbeteSociologi Utbildnings- vetenskap Utveckling Uppfostran Skola Bedömning Föräldra- beteende Identitet Fattigdom Identitet Delaktighet Genus Lek Risktagande Genus Institution Undervisning Etnicitet Makt

10 Tvärdisciplinär miljö – med fler möjligheter 10 Pedagogik KulturvetenskapSocialt arbete Sociologi Utbildnings- vetenskap Psykologi

11 Barn- och ungdomsvetenskap på HV handlar om barns och ungdomars lärande, utveckling och livsvillkor såväl i institutionella miljöer (exempelvis skola och socialtjänst) som i hemmet och på fritiden. Ämnet är tvärvetenskapligt och tar sin utgångspunkt i barnet som aktör i olika sammanhang. Den forskning som bedrivs inom miljön har en stark koppling till det omgivande samhället och avspeglar Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat Lärande (AIL). Barn- och ungdomsvetenskap på HV 11

12 Utveckling, familj och livsvillkor Kultur, fritid och kamrat-relationer Lärande och utbildning 12 Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst

13 … att sprida kunskap om barns och ungdomars livs- villkor och därmed stärka ungas ställning i samhället.... att ha en levande forskningsmiljö … att stötta utbildning på alla nivåer … att samverka med det omgivande samhället Speciellt viktigt för oss i forskningsmiljön är… 13

14 •Bjuda in till seminarier och konferenser •Nyhetsbrev •Vetenskapligt bollplank •BUV-finansierade samverkansprojekt … att samverka med det omgivande samhället 14

15 19 mars: Från barn till vuxen, ungdomar med funktionsnedsättningar 26 mars: Literacy-praktiker i och utanför skolanFrån barn till vuxen, ungdomar med funktionsnedsättningarLiteracy-praktiker i och utanför skolan 2 april: Den nya barndomssociologin – och sen?Den nya barndomssociologin – och sen? 16 april: Barnfattigdom!Barnfattigdom! 23 maj: Barn och ungdomar i fokus! KONFERENSBarn och ungdomar i fokus! 4 juni: Barndom och migrationBarndom och migration Seminarier och Konferenser vt2014 15

16 23 maj 2014, 9.00 – 13.00 Anmälan senast 21 april - Skicka abstract till asa.andersson@hv.seasa.andersson@hv.se Forum där forskning möter praxis. Pågående och genomförda forskningsprojekt presenteras i dialog med presentationer från olika slags verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. Prof. Ove Sernhede ”Ungdom; kultur och identitet i ojämlikhetens nya urbana geografi”. Barn och ungdom i fokus Vill du presentera ett forsknings- eller utvecklingsprojekt som rör barn och ungdomar vid en halvdagskonferens på Högskolan Väst? Barn och ungdom i fokus 16

17 17

18 o VG-regionen o Uddevalla skolor o Vara kommun o Campus Västervik BUV-finansierade samverkansprojekt 18 10% •Verksamhet 10% •BUV 10% •Forskaren

19 Kronan i Trollhättan, Eva Dahl/Tina Tenggren Handledning för lärande - Skolverket Barns Hälsa och Rättigheter (VG regionen), Liselott Johansson Samverkansprojekt, forskning, utbildning, handledning, föreläsningar Förskolelyftet i Tanum, Karin Gabrielsson Flerspråkighet - Naturvetenskap/Teknik - Dokumentation Intervju med samverkansaktörer 19


Ladda ner ppt "•Gemensam nämnare •Vistas i förskola och skola mellan 1 – 19 år •Garanteras likvärdig, god omsorg och undervisning •Nyckelpersoner är ledning och personal."

Liknande presentationer


Google-annonser