Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskola – lärande och yrkesprofession Regionalt kommunnätverk Annika Elm Fristorp Akademin för utbildning och ekonomi Högskolan i Gävle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskola – lärande och yrkesprofession Regionalt kommunnätverk Annika Elm Fristorp Akademin för utbildning och ekonomi Högskolan i Gävle."— Presentationens avskrift:

1 Förskola – lärande och yrkesprofession Regionalt kommunnätverk Annika Elm Fristorp Akademin för utbildning och ekonomi Högskolan i Gävle

2 • Kort tillbakablick år 2009-2010 • Nätverkets arbete år 2011 • Nätverket som länk mellan utbildning och forskning • Fortsatt samverkan

3 Höstterminen år 2009 • Tidigare nätverk – projektet ”Upptäcktsresan”. • Kommunerna Gävle, Älvkarleby, Mora och Sandviken. • Förskola – lärande och yrkesprofession, regionalt kommunnätverk initieras i samverkan mellan HiG, NRCF, Gävle, Älvkarleby, Mora och Sandviken. • Gemensamma riktlinjer konstitueras.

4 Nätverkets syfte • Nätverkets arbete syftar till att -bidra till förskollärares yrkesutveckling genom inventering och kartläggning av lokala förskollärares utbildningsbehov inom naturvetenskap, teknik, matematik, språk och kommunikation. -Bidra till läroplansimplementering, Lpfö 98 reviderad version. -Utveckla stöd och utbildningsprogram för förskollärare som bygger på såväl beprövad erfarenhet och forskning. -Utveckla, värdera och kontinuerligt genomföra utbildningar som är designade efter de lokala behoven.

5 År 2010 • Presentation av nätverket i PUX. • Samverkan vidgas – HiG, NRCF, Teknikerjakten, Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Hofors, Ovanåker, Ockelbo, Ljusdal och Mora. • Fristående förskolor. • Föreläsningsserie som omfattar tre föreläsningar genomförs vt-ht 2010, målgrupp förskollärare och förskolechef, rektor. -Tema: Kunskapsområden i den reviderade läroplanen. • Planering år 2011: Föreläsningsserie, forskningscirkel, praxisnära forskning. Medelsansökan LuN, Energimyndigheten.

6 År 2011 • Medel LuN. • Föreläsningsserie omfattande tre föreläsningar. Målgrupp förskollärare, förskolechef, rektor : Tema: Pedagogisk dokumentation för verksamhetsutveckling. • Utbildning – påbyggnadsbar, poänggivande, vetenskaplig grund. • Forskningscirkel.

7 Forskningscirkel • Barns lärande i perspektivet av förskolans verksamhetsutveckling, 15 hp. • Ht 2011 – vt 2012, 25 kursdeltagare. • Utgångspunkt i kursdeltagarnas verksamhet och frågor. • Deltagarna möter forskning som belyser de egna frågorna ur olika teoretiska perspektiv. • Projektarbete för verksamhetsutveckling inom klimat- energi och hållbar utveckling (naturvetenskap och teknik), matematik, språk och kommunikation. • Handledning, videospegling, kollegialt lärande

8 Utbildning och praxisnära forskning • Energimyndigheten ht 2011 – vt 2013. - Stöd för samverkan i regionalt kommunnätverk. - Föreläsningsserie – tema Hållbar utveckling i förskolan. - Praxisnära forskning – dokumentering av kursdeltagares (forskningscirkel) projektarbete. - Konferens – föreläsningar, workshop, presentationer av projektarbeten. • Ny ansökan till LuN, ansökan till Vetenskapsrådet.

9 Fortsatt samverkan • Upprättande av webb-plats. • Planeringsinternat: september i Dalarna. • Ht 2011 – fortsatta kontakter med Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn. • Stort intresse från kommuner i Dalarna: Orsa, Avesta, Älvdalen …. • Nationell organisation för fristående förskolor. • Nationellt nätverk spridning av det regionala kommunnätverkets arbete. • Det regionala kommunnätverkets arbete presenteras på Nationell konferens i Stockholm, 17 augusti.


Ladda ner ppt "Förskola – lärande och yrkesprofession Regionalt kommunnätverk Annika Elm Fristorp Akademin för utbildning och ekonomi Högskolan i Gävle."

Liknande presentationer


Google-annonser