Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristina Bäck VFU-handläggare. Studenter förskola och tidigare år ht 13 Studenter i Ht 13 56 antagna ht 1332 antagna ht 1322 antagna ht 13 Kommuner FörskolaÅr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristina Bäck VFU-handläggare. Studenter förskola och tidigare år ht 13 Studenter i Ht 13 56 antagna ht 1332 antagna ht 1322 antagna ht 13 Kommuner FörskolaÅr."— Presentationens avskrift:

1 Kristina Bäck VFU-handläggare

2 Studenter förskola och tidigare år ht 13 Studenter i Ht 13 56 antagna ht 1332 antagna ht 1322 antagna ht 13 Kommuner FörskolaÅr f-3År 4-6 Luleå 25 (6 övr. sverige) 7 (5 övriga)4 (2 övriga) Piteå 10 11 Boden 641 Älvsbyn 3 Skellefteå 21 Kalix 1 Överkalix 1 Haparanda1 Övertorneå 1 Gällivare Jokkmokk1 Kiruna Pajala Arjeplog 1 Arvidsjaur 55 st20 st12 st

3 Studenter Gyht 13 Gymnasiet DaDaDa EnDaHiMuMuSaHiSvEnSvHi Luleå 1(2)7(1)3(1) Piteå 1 (1)215(2) 12 Boden 212 Älvsbyn Skellefteå 1 Kalix 1 Överkalix Haparanda Övertorneå Gällivare 1 Jokkmokk 1 Kiruna Pajala Arjeplog Arvidsjaur tot. 22185129

4 Presentation

5 Bakgrund  Utredningen ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109) föreslog en modell med fältskolor som en kvalitetshöjande åtgärd  Hösten 2010 inledde Stockholms universitet ett pilotprojekt med särskilt utvalda fältskolor  Våren 2013 inbjöds 4 lärosäten (LTU) till utbildningsdepartementet för att få information om f örsöksverksamhet med övningsskolor

6 Huvudsyfte med övningsskolor -stärka den verksamhetsförlagda utbildningen  Genom att upprätta ett nära samarbete mellan universitetets lärarutbildare och skolans handledare…  …i syfte att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling

7 Långsiktiga mål med projektet  Övningsskolorna blir nav i lokal och regional skolutveckling  Alla studenter ges ett antal likvärdiga professionsutvecklande seminarier  Pröva olika modeller för handledning, enskilt, i par och i grupp  ”Övningsskolorna” blir bas för praxisnära examensarbeten  ”Övningsskolorna” fungerar som värdar för gemensamma ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsinsatser

8 Övningsskola/förskola vs. annan skola/förskola  Hög koncentration av studenter och utbildade handledare  Kontinuerligt stort antal studenter  Erfarenhetsutbyte mellan såväl handledare som mellan studenter under vfu-perioden  Huvuddelen av vfu bör fullgöras vid en övningsskola eller övningsförskola  Skola som inte är övningsskola eller övningsförskola kommer ifråga för en mindre del av vfu:n

9 Projektets omfattning  5-årigt projekt: start vt 2014, slut ht 2018  Merparten av lärarstudenternas vfu till exempel: - förskollärare (2 av 4 vfu-perioder samt fältst.) - grundlärare (vfu 1 samt vfu 3) - ämneslärare (vfu 1 samt vfu 3) Villkor för deltagande är att övningsskolorna/förskolorna ska omfatta minst hälften av en högskolas lärar/förskollärarstudenter när verksamheten är fullt utbyggd

10 Exempel på aktiviteter  Universitetet anordnar introduktion inför vfu- kurserna  ”Övningsskolan” upprättar en handlingsplan för att kunna ta emot många studenter  Universitetets UU-lärare och ”övningsskolan” upprättar ett kalendarium för terminens aktiviteter  Universitetets UU-lärare erbjuder regelbundna möten med handledarna i syfte att fördjupa handledarkompetensen och därmed studenterna professionsutveckling

11 …fler exempel på aktiviteter  Universitetet anordnar handledarutbildning om 7,5 hp på campus  Universitetets UU-lärare erbjuder seminarier för handledarna  Övningsskolan anordnar professionsutvecklande seminarier för studenterna  Systematisk utvärdering genomförs

12 Studentseminarier, exempel  Skolans värdegrund  Ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap i klassrummet  Vad innebär det att ha ett professionellt förhållningssätt gentemot elever?  Från kompis till lärare  Konflikthantering  Formativ bedömning

13 Handledarseminarier, exempel  Handledaruppdraget  Att ge konstruktiv kritik till studenter  Att möta och stödja VFU-studenter som har svårt att nå förväntade studieresultat

14 Tidsplan  Utbildningsdepartementet skickade sommaren 2013 ut en remiss till samtliga 29 lärosäten med lärarutbildning – remissvar 12 augusti – intresseanmälan kommuner/fristående verksamheter 6 september till kristina.back@ltu.se – ansökan senarelagd ( UHR inväntar Förordningstext) – projektstart vt 2014

15 Urval för övningsskoleprojektet 2014-18  Universitets- och högskolerådet avgör vilka högskolor som ska få delta  Strävan efter att projektet kommer att omfatta högskolor med olika förutsättningar för att ge en bredare erfarenhet av försöksverksamheten


Ladda ner ppt "Kristina Bäck VFU-handläggare. Studenter förskola och tidigare år ht 13 Studenter i Ht 13 56 antagna ht 1332 antagna ht 1322 antagna ht 13 Kommuner FörskolaÅr."

Liknande presentationer


Google-annonser