Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMVERKANSAMVERKAN NY SKOLA – NY LÄRARUTBILDNING SAMVERKAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMVERKANSAMVERKAN NY SKOLA – NY LÄRARUTBILDNING SAMVERKAN."— Presentationens avskrift:

1 SAMVERKANSAMVERKAN NY SKOLA – NY LÄRARUTBILDNING SAMVERKAN

2 SAMVERKANSAMVERKAN FORSKNING UTBILDNING SAMVERKAN ”skolsamhället”

3 SAMVERKANSAMVERKAN Inom ramen för sin förståelse utvecklar människan de kunskaper och färdigheter om hon använder sig av i utförandet av arbetet. Därigenom blir kompetensutveckling ytterst en fråga om att förändra sin rådande förståelse av arbetet till en som är kvalitativt sett bättre. När ledare påverkar medarbetares förståelse av sitt arbete påverkar de också den kompetens som utvecklas i organisationen. Ur Sandberg, Targama: Ledning och förståelse Ett kompetensperspektiv på organisationer

4 … fritt omgjort… Därigenom blir samverkan ytterst en fråga om medarbetarnas rådande förståelse av uppgiften. Att bygga för samverkan! Hur kan vi förstå samverkansuppdraget med ”skolsamhället”?

5 ”Skolan” idag 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 åk förskoleklass förskolor F – 9 grundskola skolbarns- omsorg FRISKOLORFRISKOLOR gymnasiet Inga-Lill Haglund, RUC-UU SAMVERKANSAMVERKAN Från 1 ½ år - 19 år … helst till 25 år…. därefter anställningsbar… enskilda förskolor

6 SAMVERKANSAMVERKAN Skol- samhället ? nationellt prioriterade områden upphandlade kurser fristående kurser lärarlyft VUX KY förskolelyft webben NCR RUT Seminarier, föreläsningar Politiken!

7 Gemensamma styrdokument - Mål och strategier för Uppsala universitet - Program för samverkan. Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället SAMVERKANSAMVERKAN Samverkansramen

8 Regional - En nationell strategi för regional konkurrenskraft, Entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 - Den regionala utvecklingsplanen, RUP:en Nationell - Skola 2011 - Ny lärarutbildning SAMVERKANSAMVERKAN Samverkansramen

9 Minst fyra nivåer i vårt styrsystem - skolan har tre…. 4. EUEU 3. StatStat 2. Region – Län Kommunförbund Länsstyrelse Landsting 1. Kommun Kommun Lärar- utbildningar RUC Universitet/ högskolor SAMVERKANSAMVERKAN Samverkansramen

10 1997 - RegU 2004 - RegPed 2009 - RUC - UU SAMVERKANSAMVERKAN

11 RUC stödjer och stärker samverkan mellan och inom universitet/högskolor och kommunerna i regionen där även friskolor och enskilda förskolor ska ingå sprider, informerar, bygger mötesplatser och strukturer för ovanstående samverkan fungerar som länk mellan olika nationella, regionala och lokala aktörer inom utbildningsområdet är anpassade till sitt lärosätes organisering av lärarutbildning och regionens behov SAMVERKANSAMVERKAN

12 Lärarutbildning - ett livslångt lärande, där lärarprogrammet utgör grunden för yrket - statlig styrning av skolutveckling -skall liksom skolutvecklingen vara forskningsbaserad kompetensutveckling forskning introduktionlärarprogrammet Universitet/stat Kommun SAMVERKANSAMVERKAN

13 Högre måluppfyllelse och ökad kvalité i - utbildning - skola - kompetensutveckling för att även uppnå - arbetskraftsförsörjning - ökad tillväxt - konkurrenskraftiga regioner genom - forskningsbaserad verksamhet - ökad samverkan inom utbildningen - ökad samverkan mellan arbetsliv och utbildning SAMVERKANSAMVERKAN Gemensamt mål… utveckling av ”lärarutbildningen” skolutveckling

14 lärarutbildningsutveckling skolutveckling ”En kompetens- region i världsklass” Ny lärarutbildning, ny skola och vårt regionala ansvar Den regionala utvecklingsplanens, RUP:ens, vision SAMVERKANSAMVERKAN

15 UU:s samverkan har olika riktningar, exempelvis… Samverkan på -Lokal -Regional -Nationell -Internationell nivå Samverkan riktad till -Elever/studenter -Pedagoger -Övrig personal -Ledare -Förvaltningspersonal -Politiker …och hur utbildar vi om samverkan??? SAMVERKANSAMVERKAN

16 SAMVERKANSAMVERKAN 15 september Intern samverkansdag inom UU 7 oktober En eftermiddag om lärarutbildning 12 oktober Föreläsning med Peter Kemp 13-14 oktober Vetenskapsrådets resultatdialog 2010 2 november Lärarutbildardagen - inställd!! Formering av utvecklingsgrupper i stället? 1 – 3 november Skolforum - Kunskapsscenen 23 november Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? November – december Rektorsdagar Långsiktigt arbete Nytt avtal och översyn av styrdokument, samarbete med VFU-organisationen, Ny lärarutbildning – ny skola, Tankesmedjan, matematiknätverket, hemsidan, regional kompetensinventering, mm, mm


Ladda ner ppt "SAMVERKANSAMVERKAN NY SKOLA – NY LÄRARUTBILDNING SAMVERKAN."

Liknande presentationer


Google-annonser