Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!. Chris Heister, Landshövding >> Forsknings- och innovationsinfrastruktur Ulrika Ljungman, KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!. Chris Heister, Landshövding >> Forsknings- och innovationsinfrastruktur Ulrika Ljungman, KTH."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 Chris Heister, Landshövding >>

3

4 Forsknings- och innovationsinfrastruktur Ulrika Ljungman, KTH

5 Insatser

6 Innovationsupphandling Olof Hillborg, SLL Innovation

7 Insatser Regional plattform för innovationsupphandling Ta fram en metodhandbok för innovationsupphandling (checklistor, ledning, goda exempel mm) Genomföra kommunikationsinsatser, utbildningspaket, seminarier och årlig konferens Verka för erfarenhetsutbyte mellan aktörer i regionen (ex. upphandlare inom kommun och landsting) Skapa incitament för innovationsupphandling i offentliga organisationer (ex ekonomisk styrning)

8 Insatser En regional plattform för innovationsupphandling Utgöra en neutral arena och bjuda in till samtal mellan beställare och leverantörer i regionen. (Open Innovation…) Fungera som regionens kontaktnät gentemot nationella och internationella aktörer Kartlägga förutsättningar för innovationupphandlings- tävlingar Ta fram en riskhanteringsplan för avtal, investeringar, åtaganden mm

9 Kapitalförsörjning Mats Hedenström, Länsstyrelsen i Stockholm

10 Insatser Nationell aktivitet ska bevakas Alternativ finansiering av en regional investeringsfond ska undersökas Informationsinsatser riktade mot beslutsfattare Inleda dialog med industrin

11 Tvärvetenskap Johanna Tollbäck, Stockholms universitet

12 Insatser Fortsatt etablering av Open Lab ska stödjas Världsledande program för individuell rörlighet ska utvecklas KTH, SU och KI ska verka för att lyfta fram betydelsen av samverkan i samtliga doktorandutbildningar ”Livskvalitet Stockholm” ska etableras för att knyta samman medicinteknik med ICT, och forskning rörande organisering, beteendevetenskap och kultur

13 Globalt attraktiv Julika Lambert, Stockholm Business Region

14 Insatser Uppdraget till Stockholm Business Region ”Introducing the best system i the world” Förbättra värdering av internationell kompetens Toppuniversitet och forskningsintensiva företag till Stockholmsregionen Socialt mentorssystem Internationella PR-kampanjer

15 Vad händer nu?

16


Ladda ner ppt "Välkommen!. Chris Heister, Landshövding >> Forsknings- och innovationsinfrastruktur Ulrika Ljungman, KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser