Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.jamiprogram.se - vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, - skapa forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, - informera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.jamiprogram.se - vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, - skapa forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, - informera."— Presentationens avskrift:

1 - vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, - skapa forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, - informera om jämställdhetsintegrering - skapa förutsättningar för långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering Program Jämi: jämställdhetsintegrering i staten Regeringsuppdrag , 13 miljoner kronor www.jamiprogram.se

2 Jämi i siffror •4 Konferenser (tre nationella – en internationell) •8 Workshopar •17 Seminarium •Sommarskola •Högskoleutbildning 7,5 p •Nätverk och Forum för erfarenhetsutbyte •7 Rapporter, 3 PM •1 Nationell Kunskapsportal: och 1 databas Jämdawww.jämställ.nu •Webbsida: •Bilaga om Jämställdhet (Dagens Industri: ex) •2100 deltagare representerande 8 departement, 115 myndigheter, 130 konsulter samt kommuner, landsting, forskning, politik, näringsliv och civila samhället www.jamiprogram.se

3 Identifierade framgångsfaktorer •Ett systematiskt och målinriktat arbete som också följs upp •Att ha ledningens stöd •Verksamhetsnära och kontextanpassat arbete •Samverkan •Forsknings- och kunskapsbaserat arbete •Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv •Erfarenhetsutbyte mellan aktörer från olika fält •För målgruppen anpassad kommunikation www.jamiprogram.se

4 Identifierade behov/problem •Utveckla, stärka och samordna statlig styrning •Dokumenterad osäkerhet kring uppdrag •Se över och samordna terminologi •Brygga mellan praktisk och teoretisk kunskap, samt mellan fälten •Uppföljning och normering •Ny och mer forskning på området jämställdhetsintegrering. •Dokumentation, tillgängliggörande och spridning av erfarenheter •Samordning och samverkan •Transparans www.jamiprogram.se

5 Infrastruktur skapad av Jämi i samverkan •Nationell kunskapsportal •Databas Jämda •Högskoleutbildning •Sommarskola •Kunskapsunderlag (rapporter, pm, bilaga, artiklar) •Upphandlingsverktyg •Nätverk och forum för erfarenhetsutbyte •Webbplats •E-postlista: Jämilistan www.jamiprogram.se

6 Förslag på fortsatta insatser •Förstärkning av centrala aktörer i staten –Central samordningsfunktion –Stabsmyndigheter –Länsstyrelserna –Nationella sekretariatet för genusforskning •Fortsatt satsning på infrastruktur •Mobilisering av centrala aktörer i samhället •Utvecklad samverkan •Upphandling •Helhetsgrepp på processen •Forskning och kunskapsutveckling: Sverige världsledande nation www.jamiprogram.se

7 Jämi:s 10 punkter för framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara mål 5. Systematiskt målinriktat arbete som följs upp 6. Verksamhetsnära och kontextanpassat arbete 7. Arbete med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet 8. Motivering av frågans nytta och synliggörande av dess relevans 9. Utbildning och medvetandegörande 10. Ständigt pågående process www.jamiprogram.se

8 Och Samverkan – TACK! www.jamiprogram.se


Ladda ner ppt "Www.jamiprogram.se - vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, - skapa forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, - informera."

Liknande presentationer


Google-annonser