Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.jamiprogram.se - vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, - skapa forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, - informera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.jamiprogram.se - vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, - skapa forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, - informera."— Presentationens avskrift:

1 www.jamiprogram.se - vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, - skapa forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, - informera om jämställdhetsintegrering - skapa förutsättningar för långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering Program Jämi: jämställdhetsintegrering i staten Regeringsuppdrag 2008-2010, 13 miljoner kronor 2014-06-30www.jamiprogram.se

2 www.jami.se Jämi i siffror •4 Konferenser (tre nationella – en internationell) •8 Workshopar •17 Seminarium •Sommarskola •Högskoleutbildning 7,5 p •Nätverk och Forum för erfarenhetsutbyte •7 Rapporter, 3 PM •1 Nationell Kunskapsportal: www.jämställ.nu och 1 databas Jämdawww.jämställ.nu •Webbsida: www.jamiprogram.se •Bilaga om Jämställdhet (Dagens Industri: 200 000 ex) •2100 deltagare representerande 8 departement, 115 myndigheter, 130 konsulter samt kommuner, landsting, forskning, politik, näringsliv och civila samhället 2014-06-30www.jamiprogram.se

3 www.jami.se Identifierade framgångsfaktorer •Ett systematiskt och målinriktat arbete som också följs upp •Att ha ledningens stöd •Verksamhetsnära och kontextanpassat arbete •Samverkan •Forsknings- och kunskapsbaserat arbete •Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv •Erfarenhetsutbyte mellan aktörer från olika fält •För målgruppen anpassad kommunikation 2014-06-30www.jamiprogram.se

4 www.jami.se Identifierade behov/problem •Utveckla, stärka och samordna statlig styrning •Dokumenterad osäkerhet kring uppdrag •Se över och samordna terminologi •Brygga mellan praktisk och teoretisk kunskap, samt mellan fälten •Uppföljning och normering •Ny och mer forskning på området jämställdhetsintegrering. •Dokumentation, tillgängliggörande och spridning av erfarenheter •Samordning och samverkan •Transparans 2014-06-30www.jamiprogram.se

5 www.jami.se Infrastruktur skapad av Jämi i samverkan •Nationell kunskapsportal www.jämställ.nuwww.jämställ.nu •Databas Jämda •Högskoleutbildning •Sommarskola •Kunskapsunderlag (rapporter, pm, bilaga, artiklar) •Upphandlingsverktyg •Nätverk och forum för erfarenhetsutbyte •Webbplats •E-postlista: Jämilistan 2014-06-30www.jamiprogram.se

6 www.jami.se Förslag på fortsatta insatser •Förstärkning av centrala aktörer i staten –Central samordningsfunktion –Stabsmyndigheter –Länsstyrelserna –Nationella sekretariatet för genusforskning •Fortsatt satsning på infrastruktur •Mobilisering av centrala aktörer i samhället •Utvecklad samverkan •Upphandling •Helhetsgrepp på processen •Forskning och kunskapsutveckling: Sverige världsledande nation 2014-06-30www.jamiprogram.se

7 www.jami.se Jämi:s 10 punkter för framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara mål 5. Systematiskt målinriktat arbete som följs upp 6. Verksamhetsnära och kontextanpassat arbete 7. Arbete med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet 8. Motivering av frågans nytta och synliggörande av dess relevans 9. Utbildning och medvetandegörande 10. Ständigt pågående process 2014-06-30www.jamiprogram.se

8 www.jami.se Och Samverkan – TACK! 2014-06-30www.jamiprogram.se


Ladda ner ppt "Www.jamiprogram.se - vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, - skapa forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, - informera."

Liknande presentationer


Google-annonser