Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-05-18 2009-08-01 – 2012-08-31 En sammanhållen etableringskedja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-05-18 2009-08-01 – 2012-08-31 En sammanhållen etableringskedja."— Presentationens avskrift:

1 2010-05-18 2009-08-01 – 2012-08-31 En sammanhållen etableringskedja

2 Identifierade brister/problem vid förstudien 2008 - Bristande samordning - ej bristande resurser - Dåligt sammanlänkade insatser och för sällan utformade i samverkan med arbetsgivare - Mer fokus på kartläggning - mindre fokus på matchning - Brist på nätverk - Saknas insatser för kortutbildade/analfabeter – ofta kvar i bidragsberoende. Deltagande parter: Jobbtorg, Sdf inom Stockholms stad, Sfi- skolan, Röda Korset, Arbetsförmedlingen.

3 Viktiga utgångspunkter för projektet  En sammanhållen kvalitetssäkrad etableringskedja - tydlig och meningsfull - utifrån individens behov av insatser - utifrån arbetsgivarnas behov av arbetskraft  Involvera arbetsgivarna tidigt i etableringskedjan  Synliggöra individens lärande och kompetens

4 Hur överbrygga klyftan mellan rustning och matchning?

5 Ett sätt att säkerställa kvalitet och lärande  OCN = Open College Network (Öppet kollegialt nätverk).  Samsyn kring lärande  Säkerställer kvalitet och ger erkännande till lärande som sker utanför det reguljära skolväsendet  Beprövad metod i England - ger idag poäng till högskolan/ universitetet

6 Utvecklingen av Etableringskedjan Bas ht 2009 – vt 2010 Remissrunda etableringskedjan Referensgrupp nyanlända Panelen Augusti-december 2009Januari – april 2010 Förslag Etableringskedjan Augusti-december 2009Januari – april 2010 IK-arbete EK-arbete

7 Etableringskedjan Bas

8 2014-06-30 SIDAN 8 Kommunikativ svenska

9 2014-06-30 SIDAN 9 OCN-intyget

10 2014-06-30 SIDAN 10

11 2014-06-30 SIDAN 11

12 2014-06-30 SIDAN 12

13 2014-06-30 SIDAN 13

14 OCN’s databas:

15 Vad OCN-metoden kan bidra med i Etableringskedjan  Samsyn på vad som är viktig kunskap för att korta vägen från ”nyanländ till nyanställd” (Panelen)  Bättre samordning mellan olika insatser och bättre samverkan parter emellan genom en gemensam databas  Arbetsgivarna involveras tidigt i kedjan (Panelen) – bra rekryteringsverktyg vid branschinriktade kedjor  Mer fokus på läranderesultatet av vår service och våra aktiviteter - minskar risken för rundgång

16  Lika bedömning – kvalitetssäkring  Tydligare etableringsprocess för individen – empowerment  Läranderesultatet kan säkras på hemspråket  OCN-intyg: - synliggör den icke formella kompetensen - stärker individen - tydligare matchning - bra referens till arbetsgivare

17 Kommentarer och respons från deltagarna  Upplever en ökad kvalitet i insatserna  Synliggör kompetensen och lärandet efter en aktivitet – aha-upplevelse om att ”jag kan”  Ökad motivation vid aktiviteterna – ”tar dem på allvar”  OCN-intyget en morot  Minskad frånvaro i enstaka fall – vill inte ”missa”

18 NyanländNyanländ Etableringskedjan Bas Matchning Rätt start – Sfi för kortutbildade Yrkesguider (Röda Korset) PraktikInstegsjobb/Nystartsjobb mm Vägledning CV-seminarium Validering mm Gemensam planering Samhällsinfo Sfi mm osubventionerat arbete Parallella processer i etableringen Branschspecifika moduler Handel, Städ, Restaurang, Vård, m.fl……


Ladda ner ppt "2010-05-18 2009-08-01 – 2012-08-31 En sammanhållen etableringskedja."

Liknande presentationer


Google-annonser