Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En sammanhållen etableringskedja

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En sammanhållen etableringskedja"— Presentationens avskrift:

1 En sammanhållen etableringskedja
En sammanhållen etableringskedja

2 Identifierade brister/problem vid förstudien 2008
- Bristande samordning - ej bristande resurser Dåligt sammanlänkade insatser och för sällan utformade i samverkan med arbetsgivare Mer fokus på kartläggning - mindre fokus på matchning Brist på nätverk Saknas insatser för kortutbildade/analfabeter – ofta kvar i bidragsberoende. Deltagande parter: Jobbtorg, Sdf inom Stockholms stad, Sfi-skolan, Röda Korset , Arbetsförmedlingen.

3 Viktiga utgångspunkter för projektet
En sammanhållen kvalitetssäkrad etableringskedja tydlig och meningsfull utifrån individens behov av insatser utifrån arbetsgivarnas behov av arbetskraft Involvera arbetsgivarna tidigt i etableringskedjan Synliggöra individens lärande och kompetens

4 Hur överbrygga klyftan mellan rustning och matchning?

5 Ett sätt att säkerställa kvalitet och lärande
OCN = Open College Network (Öppet kollegialt nätverk). Samsyn kring lärande Säkerställer kvalitet och ger erkännande till lärande som sker utanför det reguljära skolväsendet Beprövad metod i England - ger idag poäng till högskolan/ universitetet

6 Utvecklingen av Etableringskedjan Bas ht 2009 – vt 2010
Remissrunda etableringskedjan Förslag Etableringskedjan Referensgrupp nyanlända Panelen IK-arbete EK-arbete Augusti-december 2009 Augusti-december 2009 Januari – april 2010 Januari – april 2010

7 Etableringskedjan Bas

8 Kommunikativ svenska SIDAN 8

9 OCN-intyget SIDAN 9

10 SIDAN 10

11 SIDAN 11

12 SIDAN 12

13 SIDAN 13

14 OCN’s databas:

15 Vad OCN-metoden kan bidra med i Etableringskedjan
Samsyn på vad som är viktig kunskap för att korta vägen från ”nyanländ till nyanställd” (Panelen) Bättre samordning mellan olika insatser och bättre samverkan parter emellan genom en gemensam databas Arbetsgivarna involveras tidigt i kedjan (Panelen) – bra rekryteringsverktyg vid branschinriktade kedjor Mer fokus på läranderesultatet av vår service och våra aktiviteter - minskar risken för rundgång

16 Lika bedömning – kvalitetssäkring
Tydligare etableringsprocess för individen – empowerment Läranderesultatet kan säkras på hemspråket OCN-intyg: - synliggör den icke formella kompetensen - stärker individen - tydligare matchning - bra referens till arbetsgivare

17 Kommentarer och respons från deltagarna
Upplever en ökad kvalitet i insatserna Synliggör kompetensen och lärandet efter en aktivitet – aha-upplevelse om att ”jag kan” Ökad motivation vid aktiviteterna – ”tar dem på allvar” OCN-intyget en morot Minskad frånvaro i enstaka fall – vill inte ”missa”

18 Parallella processer i etableringen
Branschspecifika moduler N y a n l ä d Etableringskedjan Bas Gemensam planering Samhällsinfo Sfi mm Handel, Städ, Restaurang, Vård, m.fl…… Matchning osubventionerat arbete Praktik Instegsjobb/Nystartsjobb mm Vägledning CV-seminarium Validering mm Yrkesguider (Röda Korset) Rätt start – Sfi för kortutbildade


Ladda ner ppt "En sammanhållen etableringskedja"

Liknande presentationer


Google-annonser