Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsplatsnära Kompetensinventering - Ett verktyg och en modell för att förutsättningslöst beskriva arbetsuppgifter i utbildningstermer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsplatsnära Kompetensinventering - Ett verktyg och en modell för att förutsättningslöst beskriva arbetsuppgifter i utbildningstermer."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsplatsnära Kompetensinventering - Ett verktyg och en modell för att förutsättningslöst beskriva arbetsuppgifter i utbildningstermer

2 Kompetensinventering i Kvalifikationsbasen – så går det till 1.Inventering av: - Arbetskunskaper som krävs i arbetet - Arbetsmoment som utförs på arbetsplatsen 2.Genomgång av kurser som matchar inventeringen från t.ex. Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Yh-utbildning, Folkhögskola, Högskola, centrala branschorganisationer eller privata utförare 3.Resulterar i en sammanställning av ”resultat av lärande” i form av: - Kunskaper, dvs. teoretiska och faktabaserade som krävs inom arbetsområdet - Färdigheter, dvs. kognitiva och praktiska som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande samt manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap - Social kompetens, dvs. som visas inom samarbete, ansvar och självständighet i arbetet

3 Exempel på kompetensinventering

4

5

6 Individnära Kompetenskartläggning - Ett verktyg och en modell för att förutsättningslöst beskriva kvalifikationer i utbildningstermer

7 Kompetenskartläggning i Kvalifikationsbasen – så går det till 1.Deltagare, handledare, förmedlare, lärare, rektorer, arbetsgivare m fl. får olika typer av roller via sin inloggning. 2.Deltagaren identifierar tillsammans med förmedlare och handledare vilka arbetskunskaper och arbetsmoment, utifrån aktuell kompetensinventering, som deltagaren vill synliggöra och få ett erkännande för 3.Deltagaren skapar tillsammans med förmedlare och handledare en planering för att samla bevis för de kvalifikationskrav som är kopplade till identifierade arbetskunskaper och arbetsmoment 4.Kartläggningen resulterar i en sammanställning av ”resultat av lärande” i form av: - Kunskaper - Färdigheter - Social kompetens

8 Exempel på kompetenskartläggning Deltagare, handledare och förmedlare registreras i databasen och kopplas till respektive arbetsplats

9 Exempel på kompetenskartläggning Deltagare, handledare och förmedlare skapar tillsammans en planering för kvalifikationer som ska bevisas

10 Exempel på kompetenskartläggning Planeringen kan skrivas ut där uppgifterna som ska lösas finns inklusive alla inblandade parters kontaktuppgifter

11 Exempel på kompetenskartläggning Deltagaren får i sitt arbete möjlighet att löse bedömnings- uppgiften i anslutning till sin ordinarie sysselsättning. Via databasen laddar deltagaren upp den typ av bevisföring som passar bäst i lärandesituationen

12 Exempel på kompetenskartläggning Deltagaren kan komplettera kartläggningen med att skapa ett fördjupat CV. Dokument som styrker CV-posterna kan skannas in och sparas i databasen. När CV:t sedan skrivs ut följer alla dokument som tillhör CV:t med

13 Exempel på kompetenskartläggning Kartläggningen resulterar i ett intyg där även valfria CV-poster kan läggas till. Via en länk på intyget kan exempelvis rektorer, arbetsgivare eller arbetsförmedlare, via en inbjudan, använda pdf- filen för att titta på den bevisföring som kan kopplas till bedömningsuppgifterna

14 Kvalificeringsbasen bygger på de kvalitetskrav som ställs inom: • Formella kurskrav och bevisföringskrav inom utbildning och validering som ställs av Skolverket, Yh-myndigheten, Högskoleverket, centrala branschorganisationer och Arbetsförmedlingen • EQF - Den Europeiska referensramen för kvalifikationer (en nationell referensram – SeQF utreds och utvecklas för tillfället) Några användningsområden: • Kompetensinventering – ger bl.a. en bild av kompetenskrav för anställning eller behov av utbildningsinsatser • Kompetenskartläggning – ger bl.a. en bild av individens kompetensnivå eller behov av kompetens. Kan även användas vid lönesättning • Validering – skapar en djupgående och förutsättningslös bild av kompetensnivå för att utreda och visa valideringsbehovet • Matchning på arbetsmarknaden – bidrar till ett fördjupat kompetensintyg

15 Kvalifikator Per Ahlqvist 070-229 55 89 per.ahlqvist@kvalifikator.se www.kvalifikator.se


Ladda ner ppt "Arbetsplatsnära Kompetensinventering - Ett verktyg och en modell för att förutsättningslöst beskriva arbetsuppgifter i utbildningstermer."

Liknande presentationer


Google-annonser