Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet."— Presentationens avskrift:

1 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet

2 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, samarbetspartners, tidsramar

3 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Samarbetspartners •Botkyrka kommun, projektägare och finansiär •Allmänna Arvsfonden, finansiär •Autism- och Aspergerförbundet •Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade

4 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Bakgrund •Många personer med AS står utanför arbetsmarknaden •Svårigheter kopplade till själva diagnosen •Bristande kartläggning av deras kompetenser •För kompetenta för daglig verksamhet men samtidigt har för stora svårigheter för att rymmas på den öppna arbetsmarknaden •Varken jobb eller sysselsättning

5 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Mål •Skapa en valideringsmodell som ger personer med AS nya möjligheter att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden Syfte •Deltagaren får en bild av sin kompetens i relation till ett visst yrke •Deltagaren blir medveten av sina styrkor och svagheter •Deltagaren utrustas med verktyg som hjälper till att hantera diverse situationer som kan uppstå i arbetslivet

6 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Målgrupp •Vuxna som har diagnosen Aspergers syndrom Metoden Kombinera beprövade arbetssätt och metoder för att utforska, kartlägga, synliggöra och dokumentera individens generella kompetenser i relation till arbetsmarknadens krav.

7 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Tidsramar •Förstudie september 2007 - augusti 2008 •Genomförande september 2008 - augusti 2009 •Spridning och marknadsföring september 2009 - augusti 2010

8 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Validering som metod

9 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Validering + synliggör + erkänner + dokumenterar en persons kompetenser

10 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Kompetensområden •Övergripande yrkeskompetens •Formell yrkeskompetens •Generell yrkeskompetens

11 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Nationell valideringsmodell Översiktlig kartläggning - Självtest -Kortare intervju - Dokumentinsamling Anmälan till validering Fördjupad kartläggning - Introduktion -Yrkesorientering - kartläggnings- och Vägledningssamtal - Motivation -Självskattning - Meritportfölj Bedömningsutlåtande Kompetensbedömning för intyg - Yrkesbedömning på arbetsplats -Vägledning - Utvärdering - Överlämning av intyg Intyg Kompetensbedömning för betyg - Prövning av kompetens mot kursmål eller branschkriterier Betyg, Certifikat, Licens Process

12 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Modellen

13 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Fördjupad Kartläggning 7 veckor Min profil Kompetens- bedömning för intyg 4 veckor Intyg Avslut Validering 1 vecka Överlämning Valideringsprocessen Översiktlig Kartläggning 1-2 samtal Anmälan Kartläggningsprofil

14 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Barometern Ett verktyg för att beskriva hur man känner sig, vad man kan och hur man påverkas i olika situationer. Rött står för STOPP, inte bra Gult står för VÄNTA, varning, oro Grönt står för KÖR, det är bra, lugnt, säkert och under kontroll • 10 9 8 7 6 543210543210

15 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Min Profil Deltagaren sammanställer resultatet av barometrarna i fyra huvudområden: styrkor svårigheter strategier stöd – information till arbetsplatsen

16 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Modulerna Modul 1 AS/Arbete 1.1 Introduktion 1.2 Aspergers syndrom 1.3 Stress och energi 1.4 Den anställdes perspektiv 1.5 Arbetsgivarens perspektiv 1.6 Information till arbetsplatsen Modul 2 Socialt samspel 2.1 Oskrivna arbetsregler 2.2 Oskrivna umgängesregler 2.3 Ömsesidig kommunikation 2.4 Att ingå i ett arbetslag Modul 3 Perception/kognition 3.1 Perception 3.2 Tid och hjälpmedel 3.3 Organisera och planera 3.4 Min profil sammanställning Modul 4 Validering 4.1 CV och presentationsbrev 4.2 Besök på arbetsplatsen

17 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Test av metod och modell 1 september 2008 – 31 augusti 2009

18 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Projektet Två pilotgrupper •13 personer; 5 kvinnor och 8 män. Ålder: 18-33 år •Tillägg: ADD, ADHD och/eller psykiska hinder. •7 personer fullföljde validering, 3 gick ut i praktik. •2 personer fullföljde teorin – klarade ej validering/praktik •1 person hoppade av

19 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Ordinarie verksamhet Grupp 3 och 4 •AS / A-typisk autism / autismliknande tillstånd •13 personer; 6 kvinnor och 7 män. Ålder 21-60 år. •6 personer fullföljde validering, 5 gick ut i praktik, 2 hoppade av

20 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Hur gick det sen? Anställning •4 personer; (2 lönebidrag, 1 Samhall, 1 timanställning ) Studier •2 studier/folkhögskola Arbetsförmedlingen •1 fördjupat stöd inskriven på Jobbtorg (plus stöd till att avsluta högskolestudier) •1 stöd av SIUS på Arbetsförmedlingen •1 AF:s Fas 3 •4 Unga F Daglig verksamhet •11 daglig verksamhet •Avhopp •2 fullföljde inte programmet

21 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Deltagarkommentarer •”Jag kanske inte lärt mig så mycket nytt om själva funktionshindret men jag har fått många aha-upplevelser” •”Teorin gav insikter och strategier inför valideringen” •”Det bästa har varit att träffa andra med diagnosen” •”Bra att gå igenom styrkor och svagheter” •”Teoridelen oskrivna regler var det roligaste, och mest flummiga!” •”Bra att höra om andras erfarenheter, hade gärna gjort det ännu mer” •”Jag har fått hjälp att marknadsföra mig själv på ett positivt sätt” •”Jag har lärt känna mig själv bättre” •”Jag har lärt mig något nytt varje dag under de här tolv veckorna”

22 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Kritik •Tidsbrist •Olika tempo i gruppen •Modulinnehåll Lärdomar •Deltagarna har lärt sig mycket om sig själva •Gruppen har varit viktig •Stöd i vardagen ökar förutsättningarna att fullfölja •Nära arbetsmarknaden – större förutsättningar för validering •Viktigt med förstående, tillgänglig mentor på arbetsplatsen •Praktik kan i vissa fall ersätta kompetensbedömning •Teorin har varit bra för alla •Materialet har ett brett användningsområde

23 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Framtiden Valideringsprocessen i Botkyrka •Nästa grupp startar så snart det finns 8 personer som förväntas uppfylla de krav som ställs. Handledarkurs •19-21 oktober i Tumba •Genomgång och test av materialet •Deltagarpärm •Handledarpärm •Förslag på ppt-presentationer av teorin •Kostnad: 6000 kr, exklusive moms

24 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Information och kontakt www.botkyrka.se/validering lena.gladh@botkyrka.se sanna.persson-wahanta@botkyrka.se patricia.anton@botkyrka.se


Ladda ner ppt "ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet."

Liknande presentationer


Google-annonser