Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet ( ej socialpsykiatri)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkeskrav inom funktionshinderområdet ( ej socialpsykiatri)"— Presentationens avskrift:

1 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet ( ej socialpsykiatri)

2 Yrkeskravsarbetet i CARPE Ta tillvara tidigare utvecklingsarbete från projektet modellarbetsplatser Ta tillvara erfarenheter från projektet/ verksamheten ”Kravmärkt yrkesroll” inom äldreomsorgen

3 Yrkeskrav i CARPE • Arbetsgrupp hösten 2009: - en projektledare från Carpe och 10 chefer/gruppledare från olika verksamheter och sju olika förvaltningar/kommuner • Materialet har diskuterats och bearbetats i arbetsgruppen • Andra grupper inom Carpe har diskuterat och tyckt till om materialet (kompetensombud, chefsgrupp)

4 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet Generella kunskaper: Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform • en allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning • en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper • kräver en kombination av grundutbildning, livserfarenhet och praktisk erfarenhet av verksamheten

5

6 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

7 Lärandemålen Under lärandemålen kan det finnas en förklarande text och/eller exempel på kunskaper som medarbetaren bör ha. Syftet med texten är att förtydliga nivån på lärandemålet, inte att detta är ”svaret” på lärandemålet. Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning: - Kan utföra något Teoretisk kunskap: - Har kännedom om - Har kunskap om - Har insikt i

8 Sex Yrkeskrav Kontakt och Samspel Aktiviteter och relationer Stöd och service Hälsofrämjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen

9 Yrkeskrav: Kontakt och Samspel HISTORIA OCH TRADITIONER VANOR OCH BEHOV OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR BEMÖTANDE OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT KOMMUNIKATION PSYKISK SJUKDOM, MISSBRUK OCH PROBLEMSKAPANDE BETEENDE EXEMPEL på ett yrkeskrav och tillhörande ämnesområden

10 Ämnesområde: Historia och traditioner Kunskapsmål: Att förstå omsorgernas historia och dagens situation för personer med funktionsnedsättning Att förstå och ta hänsyn till olika generationers, kulturers och religioners vanor EXEMPEL på ämnesområden och dess kunskapsmål Yrkeskrav: Kontakt och Samspel

11 Kunskapsmål: Att förstå omsorgernas historia och dagens situation för personer med funktionsnedsättning EXEMPEL på ett ämnesområde, dess kunskapsmål och lärandemål Ämnesområde: Historia och traditioner Yrkeskrav: Kontakt och Samspel Lärandemål: Har kännedom om omsorgernas historia och utveckling, och hur samhällsutvecklingen förändrat situationen för personer med funktionsnedsättning. Känner till att utvecklingen i Sverige gått från ett omhändertagande förhållningssätt till dagens medborgarperspektiv. Kan ge exempel på hur människor med utvecklingsstörning i det förflutna har blivit utnyttjade, utstötta och sedda som icke mänskliga och att samma personer idag är fullvärdiga medborgare med lagstadgad rätt till goda levnadsvillkor. Känner till och kan ge exempel på betydelsen av sociala, ekonomiska och politiska attityder i samhället t.ex. institutionsvård, omhändertagandet av barn med funktionsnedsättningar.

12 Kunskapsmål: Att utveckla och underhålla en god relation och dialog med närstående Ämnesområde: Dialog med närstående Yrkeskrav: Aktiviteter och relationer Lärandemål: Kan bygga upp en relation till närstående som bygger på en kombination av närhet och professionell distans. Förstår vikten av att bygga upp en förtroendefull relation som präglas av respekt och förståelse. Kan reflektera över situationer där relationen till närstående har fungerat bra och där det fungerat mindre bra, och beskriva vad som gjort att relationen varit bra/mindre bra.

13 Yrkeskrav = ytterligare ”måsten”?

14 Yrkeskrav = gör vägen synlig

15 Exempel på användningsområden Individnivå •”Checklista” – vad kan jag? •Underlag vid medarbetarsamtal •Underlag för individuell kompetensplan •Lönesättning •Validering Gruppnivå •Kompetensprofil för arbetsplatsen •Beställning av kurser/ utbildning •Underlag för gemensam diskussion •Rekryterings- processen •Lönekriterier Kommunnivå •Kompetenstrappa •Lönekriterier •Kvalitetsarbete •Underlag för beslutsfattare •Vid omplacering •Diskussion med skolor/utbildnings- anordnare Nationell nivå •Arbetsförmedlingen - tydliggöra yrket •Diskussion med myndigheter och beslutsfattare •Diskussion med skolor/utbildnings- anordnare

16 Yrkeskrav - spridning och implementering Seminarier för -chefer och arbetsledare - ”Yrkeskravsankare” - medarbetare Spridning i landet via - hemsida - nationella kompetensrådet - besök i olika regioner vid förfrågan

17 Yrkeskravspärmen

18 Möjliga utvecklingsområden (exempel på speciella och fördjupade yrkeskrav) Generella yrkeskrav för verksamhetsområdet Speciella yrkeskrav för daglig verksamhet Fördjupade yrkeskrav kring dokumentation Fördjupade yrkeskrav kring autism Fördjupade yrkeskrav kring missbruk Speciella yrkeskrav för personlig assistans Fördjupade yrkeskrav kring neuromuskulära sjukdomar Fördjupade yrkeskrav kring barn


Ladda ner ppt "Yrkeskrav inom funktionshinderområdet ( ej socialpsykiatri)"

Liknande presentationer


Google-annonser