Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård- och omsorgs- programmet - VO Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård- och omsorgs- programmet - VO Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa."— Presentationens avskrift:

1 Vård- och omsorgs- programmet - VO Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen utvecklar därför dina kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Utbildningen leder till att du utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. Utbildningen utvecklar din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kommer att utveckla din förmåga att diskutera och ta ställning i etiska frågor som rör yrkesutövningen och att följa den etik som råder inom yrkesområdet. Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ger därför kunskaper om dessa bestämmelser. VO Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Rektor Thomas Larsson 070-623 7157, thomas.larsson@filipstad.se Lärare Ann-Britt Augustsson 0590-615 95 ann-britt.augustsson@edu.filipstad.se www.filipstad.se/gy FAKTA OM SKOLAN Antal elever: 350 Bra kommunikationer Behöriga lärare Välutrustade lokaler Exempel på yrkesområden: Hälso- och sjukvård Psykiatri Äldreomsorg Funktionshinderområdet Lärlingsutbildning & Vård- och omsorgscollege Spångbergsgymnasiets VO program är ett Lärlingsprogram, vilket innebär att utbildningen är till hälften förlagd till olika arbetsplatser. Spångbergsgymnasiet är dessutom certifierad Vård- och omsorgscollege. Spångbergsgymnasiet

2 Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Varför valde du Spångberggymnasiet? Filipstad var den första stad jag kom till i Sverige. Jag kände många på skolan. Allt på skolan kändes trevligt och lugnt! Vad tycker du är bäst med ditt första år? Kul att jobba med människor, som vi gör på Vård och omsorgsprogrammet. Roligt med praktiken att jobba med patienter/brukare! Kurser Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 100 p Historia 150 p Idrott och hälsa 1100 p Matematik 1100 p Naturkunskap 150 p Religionskunskap 150 p Samhällskunskap 150 p Svenska 1100 p Individuellt val, t.ex. innebandy, foto, jakt, mm.200 p Gymnasiearbete100 p Programgemensamma ämnen Hälsopedagogik 100 p Medicin 1 150 p Etik och människans livsvillkor 100 p Psykiatri 1 100 p Psykologi 150 p Samhällskunskap 1 50 p Specialpedagogik 1 100 p Svenska 2100 p Vård- och omsorgsarbete 1 200 p Vård- och omsorgsarbete 2 150 p Fördjupning Spångbergsgymnasiet Vård- och omsorg vid demenssjukdom100 p Akutsjukvård200 p Medicin 2100 p Hemsjukvård100 p Lindrande vård100 p Matematik 2100 p Vård- och omsorgs- programmet - VO Elever på yrkesförberedande program skall ges möjlighet att bli behöriga för vidare studier, därför erbjuder vi Högskolepaketet som ett alternativ inom Individuellt val Ramin Azimi


Ladda ner ppt "Vård- och omsorgs- programmet - VO Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser