Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik i vård och omsorg SOMS1201.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik i vård och omsorg SOMS1201."— Presentationens avskrift:

1 Etik i vård och omsorg SOMS1201

2 Fokus i momentet Människans grundbehov
Sjuk- och hälsovårdens mål, lagen Äldrevård i Sverige och i andra länder Människovärde och mänskliga rättigheter Principer för etiska bedömningar Etiska dilemman i vården

3 Hippokrates ed 400-talet f.Kr Bota Lindra Trösta

4 Lagen Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Socialtjänstlagen, SoL
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LLS Lex Sarah – att anmäla missförhållanden

5 Hälso- och sjukvårdslagen
1983 Mål och riktlinjer för hur vård ska bedrivas Vården ska vara likvärdig för alla När någon blivit sjuk Hälsoförebyggande (rökavvänjning, alkoholrådgivning,kostinformation, psykisk hälsa-rådgivning, motionserbjudanden En helhetssyn på människan är vägledande

6 HSL § 1 Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador § 2 Målet för Hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

7 Patientens grundläggande rättigheter
Få begriplig information om sitt hälsotillstånd Få begriplig information om hur en undersökning eller behandling ska utföras och vad den syftar till Få upplysningar om alternativa undersökningar/behandlingsmetoder Vägra lägga in sig på sjukhus Lämna sjukhuset efter egen önskan Vägra ta medicin/Avbryta medicinering Ta del av journal + få innehåll förklarat för sig Avstå från/avbryta behandling

8 Lex Sarah Du som arbetar med omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning är skyldig att vaka över omsorgens kvalitet och att anmäla allvarliga missförhållanden. Sarah Wägnert, Årets svensk 1997

9 Nyckelord Integritet Empati Tvång
Människovärde/humanistisk människosyn

10 Integritet Rätten att inte kränkas Kroppsligt Intellektuellt

11 Empati Att kunna leva sig in i någon annans känslor och behov.
Ställa egna värderingar åt sidan. Problem? Lite personal – många patienter Personliga problem/huvudvärk/… Dåligt samarbetsklimat på arbetet  Lyhördhet, förståelse

12 Tvång En patient nekar vård En patient vill inte bli bemött av empati
Demens? Intellektuell funktionsnedsättning? Tvångsmatning Fastspänning Inlåsning

13 Konflikter Patientens självbestämmande Personalens plikt att ingripa När måste man ingripa? När gör man minst skada? Var går gränsen för övertalning? Inte övertala, men inte överge.

14 Människovärde Humanistisk människosyn
Varje människas unika värde

15 Principer för etiska bedömningar och prioriteringar
Människovärdesprincipen Behov- och solidaritetsprincipen Kostnadseffektivitetsprincipen

16 Etik i vården Stora centrala frågor: dödshjälp, abort, Vardagsetik:
Hur gör vi? Hur gjorde vi? Vilka blev konsekvenserna? Hur skulle vi gjort istället? Vad har vi lärt oss av detta?

17 Etik i vården Underbemanning  stress  konsekvenser för patienterna (bristande hygien och omvårdnad) Invandrarpatienter med andra värderingar Tid – hålla handen, tröstande samtal Prioriteringar

18 Motstridiga intressen och krav
Patientens behov Anhörigas intressen Personalens intressen Ekonomi Samhällets ansvar

19 Tidsplan v. 10, 11, 12 (6 lektioner) v. 13
onsdag: Läxförhör + förberedelse torsdag: Förberedelse v. 14: Seminarier i grupper/nästa projekt v. 15: Seminarier i grupper/nästa projekt

20 Film om hospice i Holland
Diskutera hospicevård Vad är viktigt? Vad är svårt? Ur de boendes synpunkt Ur vårdarens synpunkt Ur anhörigas synpunkt

21 Ta reda på mer och presentera för klassen:
Mänskliga rättigheter Äldrevården i något annat land Vårdanställdas villkor i Sverige/ arbetsmiljön Missförhållanden i vården Prioriteringsprinciper och -grupper Olika människosyn Jobba 2-3 Redovisa för klassen

22 Kursmål Ha kunskap om hur olika livsåskådningar påverkar synen på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död Förstå konsekvenser av olika ställningstaganden i etik- och livsåskådningsfrågor Ha kunskap om konflikter och konfliktbeteende som uppstår när olika etiska, existentiella och religiösa värden ställs mot varandra


Ladda ner ppt "Etik i vård och omsorg SOMS1201."

Liknande presentationer


Google-annonser