Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOMS1201. Fokus i momentet  Människans grundbehov  Sjuk- och hälsovårdens mål, lagen  Äldrevård i Sverige och i andra länder  Människovärde och mänskliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOMS1201. Fokus i momentet  Människans grundbehov  Sjuk- och hälsovårdens mål, lagen  Äldrevård i Sverige och i andra länder  Människovärde och mänskliga."— Presentationens avskrift:

1 SOMS1201

2 Fokus i momentet  Människans grundbehov  Sjuk- och hälsovårdens mål, lagen  Äldrevård i Sverige och i andra länder  Människovärde och mänskliga rättigheter  Principer för etiska bedömningar  Etiska dilemman i vården

3 Hippokrates ed 400-talet f.Kr  Bota  Lindra  Trösta

4 Lagen  Hälso- och sjukvårdslagen, HSL  Socialtjänstlagen, SoL  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LLS  Lex Sarah – att anmäla missförhållanden

5 Hälso- och sjukvårdslagen  1983  Mål och riktlinjer för hur vård ska bedrivas  Vården ska vara likvärdig för alla  När någon blivit sjuk  Hälsoförebyggande (rökavvänjning, alkoholrådgivning,kostinformation, psykisk hälsa-rådgivning, motionserbjudanden  En helhetssyn på människan är vägledande

6 HSL § 1 Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador § 2 Målet för Hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

7 Patientens grundläggande rättigheter  Få begriplig information om sitt hälsotillstånd  Få begriplig information om hur en undersökning eller behandling ska utföras och vad den syftar till  Få upplysningar om alternativa undersökningar/behandlingsmetoder  Vägra lägga in sig på sjukhus  Lämna sjukhuset efter egen önskan  Vägra ta medicin/Avbryta medicinering  Ta del av journal + få innehåll förklarat för sig  Avstå från/avbryta behandling

8 Lex Sarah Du som arbetar med omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning är skyldig att vaka över omsorgens kvalitet och att anmäla allvarliga missförhållanden. Sarah Wägnert, Årets svensk 1997

9 Nyckelord  Integritet  Empati  Tvång  Människovärde/humanistisk människosyn

10 Integritet  Rätten att inte kränkas  Kroppsligt  Intellektuellt

11 Empati  Att kunna leva sig in i någon annans känslor och behov.  Ställa egna värderingar åt sidan.  Problem?  Lite personal – många patienter  Personliga problem/huvudvärk/…  Dåligt samarbetsklimat på arbetet  Lyhördhet, förståelse

12 Tvång  En patient nekar vård  En patient vill inte bli bemött av empati ✪ Demens? ✪ Intellektuell funktionsnedsättning? ✪ Tvångsmatning ✪ Fastspänning ✪ Inlåsning

13 Konflikter När måste man ingripa? När gör man minst skada? Var går gränsen för övertalning? Inte övertala, men inte överge. Patientens självbestämmande Personalens plikt att ingripa

14 Människovärde Humanistisk människosyn  Varje människas unika värde

15 Principer för etiska bedömningar och prioriteringar  Människovärdesprincipen  Behov- och solidaritetsprincipen  Kostnadseffektivitetsprincipen

16 Etik i vården  Stora centrala frågor: dödshjälp, abort,  Vardagsetik: Hur gör vi? Hur gjorde vi? Vilka blev konsekvenserna? Hur skulle vi gjort istället? Vad har vi lärt oss av detta?

17 Etik i vården  Underbemanning  stress  konsekvenser för patienterna (bristande hygien och omvårdnad)  Invandrarpatienter med andra värderingar  Tid – hålla handen, tröstande samtal  Prioriteringar

18 Motstridiga intressen och krav  Patientens behov  Anhörigas intressen  Personalens intressen  Ekonomi  Samhällets ansvar

19 Tidsplan  v. 10, 11, 12 (6 lektioner)  v. 13 onsdag: Läxförhör + förberedelse torsdag: Förberedelse  v. 14: Seminarier i grupper/nästa projekt  v. 15: Seminarier i grupper/nästa projekt

20 Film om hospice i Holland  Diskutera hospicevård Vad är viktigt? Vad är svårt? 1. Ur de boendes synpunkt 2. Ur vårdarens synpunkt 3. Ur anhörigas synpunkt

21 Ta reda på mer och presentera för klassen:  Mänskliga rättigheter  Äldrevården i något annat land  Vårdanställdas villkor i Sverige/ arbetsmiljön  Missförhållanden i vården  Prioriteringsprinciper och -grupper  Olika människosyn  Jobba 2-3  Redovisa för klassen

22 Kursmål  Ha kunskap om hur olika livsåskådningar påverkar synen på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död  Förstå konsekvenser av olika ställningstaganden i etik- och livsåskådningsfrågor  Ha kunskap om konflikter och konfliktbeteende som uppstår när olika etiska, existentiella och religiösa värden ställs mot varandra


Ladda ner ppt "SOMS1201. Fokus i momentet  Människans grundbehov  Sjuk- och hälsovårdens mål, lagen  Äldrevård i Sverige och i andra länder  Människovärde och mänskliga."

Liknande presentationer


Google-annonser