Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©2005 Solution Center SJUKDOM AVSAKNAD AV SJUKDOM MÅ BRA MÅ DÅLIGT Verklig ohälsa Upplevd ohälsa Verklig hälsa Upplevd hälsa Vad är hälsa?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©2005 Solution Center SJUKDOM AVSAKNAD AV SJUKDOM MÅ BRA MÅ DÅLIGT Verklig ohälsa Upplevd ohälsa Verklig hälsa Upplevd hälsa Vad är hälsa?"— Presentationens avskrift:

1 ©2005 Solution Center SJUKDOM AVSAKNAD AV SJUKDOM MÅ BRA MÅ DÅLIGT Verklig ohälsa Upplevd ohälsa Verklig hälsa Upplevd hälsa Vad är hälsa?

2 ©2005 Solution Center OhälsaHälsa Främja Förebygga •Vilka faktorer leder till ohälsa? •Hur ska vi förhindra att ohälsa uppstår? •Vilka faktorer bidrar till bättre hälsa? •Hur utvecklar vi mänskliga resurser?

3 ©2005 Solution Center Strategiskt hälsoarbete Må dåligt Må bra Träning Utveckling Sammanhang Fysiskt Psykiskt Socialt Medicinskt angreppssätt Att arbeta med Friskfaktorer Sjukdom Ohälsa Riskfaktor Avsaknad av sjukdom Sjukdom Vård/behandling Rehab Prevention

4 ©2005 Solution Center Förebyggande - Arbeta med kartläggning av brister. - Minska riskfaktorer för ohälsa - Fördelning av arbetsuppgifter (delegering) Främjande - Utveckla ledarskap och medarbetarskap - Verka för ett engagemang i arbetet - Arbeta med friskfaktorer - Helhetssyn på hälsa, ekonomi och kvalitet, Reaktivt - Agera när problem dyker upp.

5 ©2005 Solution Center Arbete Utanför arbetet Privat Fritid Friskfaktorer

6 ©2005 Solution Center •Humor, arbetsglädje och trivsel •Fungerande utrustning och bra fysisk arbetsmiljö •Att få utvecklas/växa i jobbet kompetensmässigt •Att kunna påverka sin arbetssituation, flexibilitet och variation i arbetet •Bra lön och/eller löneförmåner •Friskvård i arbetet •Tid för att hinna/kunna göra ett bra arbete •Att få feedback/beröm när man gjort något bra •Icke-stress/rimliga arbetsförhållande •Bra arbetsledning/tydlig arbetsledning •Fungerande och tydlig organisation •Solidaritet och gemenskap •Respekt och social empati •Tillåtande atmosfär och rak öppet klimat Friskfaktorer

7 ©2005 Solution Center Friskfaktorer i arbetsuppgiften Friskfaktorer i arbetsgruppen Friskfaktorer i organisationen

8 ©2005 Solution Center KASAM – känsla av sammanhang Fokus på hälsa och det friska Aaron Antonovsky, forskare i medicinsk sociologi Begriplighet Är informationen som når mig ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig Hanterbarhet Upplevelsen att kunna åstadkomma något. Jag är inte ett offer Meningsfullhet I vilken utsträckning känner jag är mitt arbete är meningsfullt?


Ladda ner ppt "©2005 Solution Center SJUKDOM AVSAKNAD AV SJUKDOM MÅ BRA MÅ DÅLIGT Verklig ohälsa Upplevd ohälsa Verklig hälsa Upplevd hälsa Vad är hälsa?"

Liknande presentationer


Google-annonser