Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det sociala sammanhangets betydelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det sociala sammanhangets betydelse"— Presentationens avskrift:

1 Det sociala sammanhangets betydelse

2 Oxytocin

3 Maslows behovstrappa

4 Professor i medicinsk sociologi
Aaron Antonovsky ( ). Professor i medicinsk sociologi Myntade begreppet ”salutogenes” (hälsans ursprung). Menar att hälsa är beroende av ”känsla av sammanhang - KASAM” vilket är en persons tro på att världen är förståelig, hanterbar och meningsfull.

5 Emotionellt stöd Handlar om omtanke, empati, kärlek och tilltro. Möjligen den viktigaste formen av socialt stöd. Värderande stöd Information från andra, t ex chefer och arbetsledare, för att kunna värdera sig själv och sina prestationer. Informativt stöd Hjälp till självhjälp. Hur finna information? Utveckla nya perspektiv. Lära av andras erfarenheter. Instrumentellt stöd Handgripligt stöd. Hjälp med t ex praktiskt arbete, transporter, barnpassning. Avbytarstöd. Bättre arbetsmiljö. Sid

6 Fokus på socialt stöd Få med de andra i samvaron Bekräfta varandra
Uppskatta och berömma Lyssna på vad andra säger Stödja varandra Uttrycka och uppmuntra känslor Skapa trivsel - trygghet

7 Antistress Beröring Värme Närhet Positiva minnen

8 Beröringsfattig livsstil
Minskad närhet i familjen pga tv, dator, mikrovågsugn osv

9 Beröringsterapier Reducerar stressnivå Stimulerar kroppens antistressystem Frisätter oxytociner Minskar aggression hos småbarn Ökar social förmåga

10 Annat som ger ”beröringseffekt”
Avslappning Meditation Psykologisk behandling Stödjande verksamhet Positivt bemötande från andra

11 Positivt aktiveringsmönster
Mentalt lugn Kroppslig avslappning Positiv social interaktion


Ladda ner ppt "Det sociala sammanhangets betydelse"

Liknande presentationer


Google-annonser