Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrastöd inom barnhälsovården individuellt och i grupp ICDP som en del av flera i föräldrastödet inom barnhälsovården International Child Development.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrastöd inom barnhälsovården individuellt och i grupp ICDP som en del av flera i föräldrastödet inom barnhälsovården International Child Development."— Presentationens avskrift:

1 Föräldrastöd inom barnhälsovården individuellt och i grupp ICDP som en del av flera i föräldrastödet inom barnhälsovården International Child Development Programmes Vägledande Samspel Professor Henning Rye och Karsten Hundeide

2 Förebygga sjukdom & Främja en god hälsa!
Fysisk Psykisk Social Emotionell

3 MÅL: att främja samspelet mellan omsorgsgivare och barn
Ett samhällsorienterat – hälsofrämjande – resursorienterat förhållningssätt MÅL: att främja samspelet mellan omsorgsgivare och barn SYFTE: att främja barns utveckling genom att skapa förutsättningar för ett positivt samspel mellan människor PROGRAMMET baseras på forskning pedagogik värdegrund

4 Vägledande samspel stödjer sig på
En humanistisk människosyn FN´s barnkonvention Modern spädbarnsforskning, om vad som behövs för att skapa en utvecklingsfrämjande uppväxtmiljö Det lägger vikt vid - spädbarnet som en kompetent person som är känslomässigt välutrustad, aktiv och social - spädbarnets samspel med och anknytning till en eller flera personer - stärka föräldrars tillit i föräldraskapet

5 Några av teoretikerna bakom Vägledande Samspel
Bowlby J anknytningsteori, en trygg bas Ainsworth M barns emotionella och sociala utveckling är beroende av det tidiga samspelet Stern D det kompetenta barnet Winnicot D det primära engagemanget, ”zonen för intimitet” Vygotskij L ”zonen för möjlig utveckling” Klein P entusiastiskt fokusera och ge mening och få ett sammanhang

6 kärlek, värme, närhet, innerlighet och lyhördhet
Grunden eller Basen är Den känslomässiga kommunikationen med spädbarnet som innehåller kärlek, värme, närhet, innerlighet och lyhördhet som en naturlig följd av dessa känslor och egenskaper kommer Det förmedlande samspelet som innehåller vägledd utveckling, fokusering, ömsesidighet, bekräftelse, beröm, meningsskapande, utvidgande, och de reglerande aktiviteterna dessa är till för att ge barnet möjlighet till optimal utveckling samt skydd och trygghet

7 Hälsofrämjande basprogram
Be- handling Bl a Marte Meo COPE Connect Webster Stratton m fl Vägledande Samspel ICDP Hälsofrämjande basprogram

8

9 Värme – Stimulans - Reglering

10 De åtta samspelstemana som motsatser Känslomässig kommunikation
1. Visar kärleksfulla känslor 2. Följer barnets initiativ 3. Har god dialog med barnet 4. Ger beröm och bekräftar barnet och dess färdigheter 1. Försummar och avvisar barnet 2. Dominerar och påtvingar egna initiativ 3. Ingen kommunikation med barnet 4. Nedvärderar och förringar barnets värde

11 De åtta samspelstemana som motsatser Meningsskapande och förmedlande kommunikation
5. Hjälper barnet att samla sin uppmärksamhet 6. Ger förklaring och innehåll åt det som händer med entusiasm 7. Utvidgar och berikar barnets upplevelser genom jämförelser, förklaringar och berättelser 8. Leder barnets handlingar steg för steg. Sätter gränser för barnets handlingar på ett positivt sätt genom att peka ut alternativ och att förbereda barnet på vad som ska komma 5. Distraherar och förvirrar barnet med motstridiga budskap 6. Pratar inte med barnet och är likgiltig för barnets upplevelser 7. Säger bara det som för ögonblicket är nödvändigt. Ger sig inte tid att ge barnet förklaringar 8. Låt-gå-hållning. Överlåter åt barnet själv. Ingen vägledning av det som är tillåtet. Negativ gränssättning – nej, nej, får inte, aj, aj utan förklaring

12 Instruktionsbaserat ICDP-program program
Undervisande Instruerande, rådgivande Färdiga manualer, nya ideal Förklaringar, demonstrationer Lära in Föräldern blir beroende Föräldern är novis Sjuksköterskan är expert Medvetandeskapande, stärkande Medvetandegöra befintligt positivt samspel. Uppmuntra till inlevelse, medkänsla, empati Skapa lyhördhet Stimulera till aktivt engagemang där nya idéer får prövas praktiskt Känna in Föräldern får ökat självförtroende Föräldern har kompetens Sjuksköterskan är vägledare

13

14 Positiv / Negativ samspelscykel Ex: Barnet skriker
Trotsskrik Förtvivlan / gråt Bekräftelse av fldr´s upp-fattning om barnet och sig själv som god förälder Empatiskt medkännande bekräftelse tröst Fldr arg avvisar Fldr bekräftar sin uppfattning om barnets envishet Barnet slutar skrika ler & somnar Barnet fortsätter skrika

15 TACK för oss


Ladda ner ppt "Föräldrastöd inom barnhälsovården individuellt och i grupp ICDP som en del av flera i föräldrastödet inom barnhälsovården International Child Development."

Liknande presentationer


Google-annonser