Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är din triangel rättvänd? (Den enklaste förklaringen) Den reglerande dialogen Den meningsskapande dialogen Den känslomässiga dialogen ICDP Sweden Paul.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är din triangel rättvänd? (Den enklaste förklaringen) Den reglerande dialogen Den meningsskapande dialogen Den känslomässiga dialogen ICDP Sweden Paul."— Presentationens avskrift:

1 Är din triangel rättvänd? (Den enklaste förklaringen) Den reglerande dialogen Den meningsskapande dialogen Den känslomässiga dialogen ICDP Sweden Paul Bergman 2013

2 Är din triangel rättvänd? (Den enklaste förklaringen) Den reglerande dialogen Den meningsskapande dialogen Den känslomässiga dialogen ICDP Sweden Paul Bergman 2013

3 Anknytning versus separation-individuation (Vägledande samspel och den enkla förklaringen) ICDP Sweden Paul Bergman 2013

4 Delande av känslor, av mening och stöd till egen förmåga (Vägledande samspel och den komplexa förklaringen) och intersubjektiva fält Intersubjektivt fält av känslor Intersubjektivt fält av förståelse och intresse Sant själv med stöd av Intersubjektiva fält Delande/sp egling av känslor Delande av mening och förståelse Kompetens Med stöd av En annan ICDP Sweden Paul Bergman 2013

5 Vägledande samspels/ICDP:s tre dialoger Den Emotionella dialogen (grundläggande tillit och humanisering) • Kvalitén i omsorgen har avgörande betydelse (Bowlby) • Spädbarn har en medfödd disposition till anknytning (Bolwby, Ainsworth, Main m.fl) och intersubjektivitet (Stern, Trewarten, Bråten) • Anknytningserfarenheter bygger barnets hjärna (Shore, Damasio) • Ömsesidighet: Barnet och omsorgsgivaren formar tillsammans sin relation (Beebe) Meningsskapande och utvidgande dialog (Att intressera sig för och förstå sin omvärld) • Vårt medvetande har sin upprinnelse i tidigt samspel (Vygostskij, Feuerstein, Stern, Klein, Fonagy, Bråten m.fl) • Ömsesidig uppmärksamhet; människan lär genom andra, (Tomasello) • Människan och vår kultur utvecklas genom dialogiska processer, där biologin är förutsättningen (Tomasello, Lyon- Ruth) Den reglerande dialogen (att få stöd och vägledning i att utveckla sociala och andra förmågor) • Barnet reglerar sig själv med hjälp av en lyhörd omsorgsgivare, vilket leder till optimal självreglering av inre tillstånd i yttre miljö (Shore) • Genom att barnet blir förstått och speglat med en viss fördröjning, förstår det sig själv och andra människor, dvs. är moraliskt och socialt intonat = mentalisering (Fonagy) • Vilket innebär att barnet, på ett optimalt = lyhört sätt, blir väglett in i den kulturella gemenskapen (Vygotsky, Pauposek, Hundeide) ICDP Sweden Paul Bergman 2013

6 kommunikation Hjärnans mognad genom lyhörd omvårdnad Hjärnstammen, den primitiva hjärnan Mellan, känslohjärnan. Limbiska systemet, systemet för kommunikation Neocortex, språk reflektion, Autonoma system. Kamp flykt, överlevnad System för reglering och kommunikation. Intuitiv förståelse av affekter Reflektion, bedömning av information inifrån och utifrån. Som ger lyhörd omvårdnad Genetik Den omogna Hjärnan lånar en vuxen skugghjärna Det är ingen fara det går bra, lugn… Barnets hjärna kan reglera sig själv… ICDP Sweden Paul Bergman 2013


Ladda ner ppt "Är din triangel rättvänd? (Den enklaste förklaringen) Den reglerande dialogen Den meningsskapande dialogen Den känslomässiga dialogen ICDP Sweden Paul."

Liknande presentationer


Google-annonser