Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brogården Bedömning av föräldraförmåga med fokus på barnets behov Inger SellingGunilla Andersson Svahn SocionomBeteendevetare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brogården Bedömning av föräldraförmåga med fokus på barnets behov Inger SellingGunilla Andersson Svahn SocionomBeteendevetare"— Presentationens avskrift:

1 Brogården Bedömning av föräldraförmåga med fokus på barnets behov Inger SellingGunilla Andersson Svahn SocionomBeteendevetare inger.selling@uppsala.seinger.selling@uppsala.se gunilla.andersson-svahn@uppsala.segunilla.andersson-svahn@uppsala.se

2 Brogårdens utredningsperspektiv  Att benämna det man ser  Normalt – Annorlunda  Grundläggande behov tillgodosedda  Respektfullt bemötande  Chans att visa vad man kan

3 Brogården Brogårdens teoretiska utgångspunkter  Kari Killén – De sju centrala föräldrafunktionerna  Systemteori  BBIC  PAM  Marte Meo  Aktuell forskning

4 Brogården Parent Assessment Manual (PAM) Sue McGaw Bedömningsinstrument för föräldraförmåga  Pedagogiskt väl utformat  Anpassat för föräldrar med IB Hur går det till?  Screening  Bedömning  Utbildningsprofil

5 Brogården Färdigheter Föräldrars förmåga att vidmakthålla & generalisera färdigheter Kunskaper Tillämpning Föräldrars förmåga att förvärva och hålla kvar kunskap/insikt Föräldrars förmåga att omsätta kunskaper till färdigheter

6 Brogården Vetskap om funktionshindret?  Hur ser/upptäcker vi?  Hur hanterar vi det vi anar?  Tillgänglighet – samarbete

7 Brogården Viktiga faktorer i utredningsarbetet  Tid/tillgänglighet  Konkret, steg för steg  Mindre prat – mer ”visa på”/träning  Information/tydlighet, ärlighet  Humor

8 Brogården Utredningens olika moment  Förälderns syn på sitt hjälpbehov  Vem är barnet  Vilken kunskap har föräldern  Vilka färdigheter har föräldern  Kan föräldern ta till sig hjälp och omsätta det i praktiken/Föräldraskola  Bedömning  Återgivande av en utredning  Insatser

9 Brogården Olika fokus utifrån uppdraget  Grundläggande omsorg  Rutiner, stabilitet  Säkerhet och skydd  Stimulans  Vägledning, gränssättning  Känslomässig omsorg  Realistisk syn på barnet  Prioritera barnets behov före sina egna  Kunna be om och ta emot hjälp

10 Brogården

11

12 Olika samtal Viktigt att tänka på  Ge tid  Var konkret  Upprepa  Korta meningar  Enkelt språk – undvik krångliga ord och meningar  Om möjligt - ha samtalen i samma lokal varje gång  Använd pedagogiska hjälpmedel så som t ex blädderblock, rollspel, dockan Albin, tejpingtekniken (dockor) ”nallekort”, ”egenskapskort” m m använd fantasin

13 Brogården Föräldern  ”Jag behöver hjälp med……”

14 Brogården Barnet  Kost och Måltider  Sjukdom  Hygien  Kläder efter väder  Lyhördhet hos föräldern  Barnets utveckling  Vägledning och kontroll  Ansvar och självständighet

15 Brogården Föräldern  ADL-färdigheter  Hushållsgöromål  Hygien i hemmet  Säkerhet i hemmet  Hälsa/hälsovård  Relationer

16 Brogården Barnet Vem är barnet och vilka behov har det?

17 Brogården Vilken kunskap har föräldern?  Om vad barn behöver  Om föräldraskapet

18 Brogården Förändringspotential  Informera  Visa  Träna Inventering för att skapa rätt insatser

19 Brogården Förälderns förståelse och kunskap om vikten av att vara tillgänglig och lyhörd (PAM)

20 Brogården Vilken förmåga har föräldern att tillgodose sitt barns behov?  Föräldraskola  Observationer  Olika vardagssituationer  Över tid  Övningsuppgifter

21 Brogården Samspelsanalys Barnets behov  Vad är barnets speciella behov?  Hur uttrycks dessa i barnets kommunikation?  Vilka initiativ tar barnet? Föräldrabeteende  Blir initiativen mottagna och hur  Invänta barnets reaktion  Benämning  Bekräftelse på annat sätt  Tur tagning  Utvidgning  Markera början och slut  Delad upplevelse och känsla

22 Brogården Föräldern ser till att barnet blir badat/tvättat ordentligt (PAM)

23 Brogården Kartläggning av nätverket (SIG)

24 Brogården För varje person i nätverkskartan  Hur länge har ni känt varandra?  Mindre än tre månader  3-12 månader  1-5 år  Mer än 5 år

25 Brogården För varje person i nätverkskartan  Hur långt ifrån dig bor han/hon?  Nära  Inte långt bort  Långt bort  Väldigt långt bort

26 Brogården Bedömning Evy Kollberg

27 Brogården Återgivning av en utredning  Vad behöver man särskilt tänka på?

28 Brogården Insatser  Långsiktiga, förändring/stödjande  Utvärderas/förändras utifrån barnets behov  Kunskap och metoder  Samverkan  När barnet placeras


Ladda ner ppt "Brogården Bedömning av föräldraförmåga med fokus på barnets behov Inger SellingGunilla Andersson Svahn SocionomBeteendevetare"

Liknande presentationer


Google-annonser