Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertälje 2014-03-17 Parallellprocesser i arbetet med familjehemssekreterare och barnsekreterare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertälje 2014-03-17 Parallellprocesser i arbetet med familjehemssekreterare och barnsekreterare."— Presentationens avskrift:

1 Södertälje 2014-03-17 Parallellprocesser i arbetet med familjehemssekreterare och barnsekreterare

2 Vilka glasögon tittar vi med ? • Hur påverkar vårt eget anknytningsmönster det vi ser och upplever? • Som Barnsekreterare och Familjehemssekreterare

3 Kort Definition • Intersubjektivitet–känslan av att kunna dela en upplevelse, ”the sharing of lived experience of two (or more) people” • Mentalisering-Att förstå att andras tankar och känslor kan skilja sig från ens egna och att göra egna och andras handlingar begripliga utifrån bakomliggande mentala avsikter som önskningar, känslor och föreställningar.

4 Mentalisering • I föräldraskapet handlar mentalisering om att kunna ta barnets perspektiv – att intressera sig för barnets inre värld på ett sätt som barnet uppfattar. ( jfr ”följa initiativ” ) • Men! Vi kan aldrig veta vad som rör sig i en annans sinne! • Att i samspel ”lära” barnet att barnets tankar och känslor kan skilja sig från andras och att egna och andras handlingar är begripliga utifrån önskningar, känslor och föreställningar.

5 Trygg bas, säker hamn

6 Att bli avvisad vad betyder det för oss ? • Trygg anknytning • Otrygg anknytning men organiserad: • Ambivalent anknytning/ oförutsägbart lyhört • Undvikande anknytning/tar hand om mina behov själv • Desorganiserad anknytning/den jag är anknuten till är jag mest rädd för.

7 Stress • “ Kids in stress create in adults their feelings and, if not trained, the adults will mirror their behavior.” • (Long & Fecser,2000) • Ex still faces

8 Teorier som kartor i vår strävan att erbjuda barn adekvat utvecklingsstöd • Affektteori erbjuder ett perspektiv på det allra mest grundläggande i vårt varande, förmåga att reglera våra affekter, att bli medvetna om våra känslor och koppla våra emotioner till olika situationer. • Finns samband mellan anknytningsteorin och affektteorin- starka positiva affekter som glädje, intresse, nyfikenhet, stärker anknytningen. Affekterna driver på anknytningen

9 Föräldraförmåga • Grundläggande vårdaspekter • Trygghetsaspekter • Känslomässig värme • Empatisk förmåga • Stimulans • Gränssättning och vägledning • Stabilitet och förutsägbarhet • Intellektuell förmåga att tillgodose barnets behov nu och framöver.

10 Barnets förmåga • Tar barnet initiativ till att vara i samspel och sätter ord till sina egna initiativ • Får barnet bekräftelse av den vuxne och kan barnet ta emot det och känna sig viktig, självkänslan • Bildas det en turtagning med rytm, tempo och paus anpassat för barnet, så barnets fantasi utvecklas • Kan barnet uttrycka känslor

11 Barnets förmåga • Kan barnet se andras initiativ, titta. • Absorbera information • Uppfatta icke verbala signaler • Kan barnet ge och ta från andra • Kan barnet hantera problem o frustrationer • Har barnet kul när de leker med andra barn


Ladda ner ppt "Södertälje 2014-03-17 Parallellprocesser i arbetet med familjehemssekreterare och barnsekreterare."

Liknande presentationer


Google-annonser