Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Kompetensombudsträff 6 november 2012. ProjektINVENTERING Kompetensbehov FORUM Personlig assistans, boende, daglig verksamhet, barn och ungdom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Kompetensombudsträff 6 november 2012. ProjektINVENTERING Kompetensbehov FORUM Personlig assistans, boende, daglig verksamhet, barn och ungdom."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Kompetensombudsträff 6 november 2012

2 ProjektINVENTERING Kompetensbehov FORUM Personlig assistans, boende, daglig verksamhet, barn och ungdom

3 Projekt KONTAKT OCH SAMSPEL Bemötande och förhållningssätt -barnperspektiv (b & u) -ej ta över föräldraskapet (b & u, pa) -ej ta över brukares ansvar (b & u, pa)

4 Projekt KONTAKT OCH SAMSPEL Olika funktionsnedsättningar -barnets normala utveckling (b & u) -pubertetstiden (b & u) -utvecklingsnivåer -konsekvenser

5 Projekt KONTAKT OCH SAMSPEL Kommunikation -anpassa efter varje individ -tydliggörande pedagogik -sociala berättelser (boende) Psykisk sjukdom, missbruk och problemskapande beteende -samsjuklighet (dv)

6 Projekt AKTIVITETER OCH RELATIONER Dialog med närstående -att möta familjen (b &u) -svåra samtal med anhöriga (dv, boende, pa) Hjälpmedel -kognitiva & kommunikativa (dv)

7 Projekt STÖD OCH SERVICE Vardagsstöd -pedagogik för ökad självständighet (pa)

8 ProjektHÄLSOFRÄMJANDE Förebyggande och främjande arbete -Sexualitet och samlevnad (boende) -om sex & möta brukare som blir föräldrar, vill bli föräldrar (dv, boende)

9 Projekt PLANERING OCH ADMINISTRATION Dokumentera och rapportera -Social dokumentation -Lex Sarah

10 Projekt UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Styrning, mål och organisation -Lagar (för medarbetare & för chefer) -Barnkonventionen (b & u) -kundens fokus (dv) -samband genomförandeplan/arbete som ska utföras (pa) -professionellt arbetssätt kopplat till genomförandeplan (boende)

11 Projekt UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Kommunikation i yrkeslivet -professionellt arbetssätt (pa) -arbete i någons hem (pa) -rollen och uppdraget personlig assistens (pa) -privat/professionell (pa)

12 Projekt UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Yrkeskraven

13 Projekt Diskussion i grupper: Hur gör ni idag? Utbyt erfarenheter. Hur skulle ni vilja att det var? Vad behöver göras för att det ska bli som ni önskar/vill?


Ladda ner ppt "Projekt Kompetensombudsträff 6 november 2012. ProjektINVENTERING Kompetensbehov FORUM Personlig assistans, boende, daglig verksamhet, barn och ungdom."

Liknande presentationer


Google-annonser