Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensombudsträff

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensombudsträff"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensombudsträff
6 november 2012 Projekt

2 Personlig assistans, boende, daglig verksamhet, barn och ungdom
INVENTERING Kompetensbehov FORUM Personlig assistans, boende, daglig verksamhet, barn och ungdom Projekt

3 KONTAKT OCH SAMSPEL Projekt Bemötande och förhållningssätt
-barnperspektiv (b & u) -ej ta över föräldraskapet (b & u, pa) -ej ta över brukares ansvar (b & u, pa) Projekt

4 KONTAKT OCH SAMSPEL Projekt Olika funktionsnedsättningar
-barnets normala utveckling (b & u) -pubertetstiden (b & u) -utvecklingsnivåer -konsekvenser Projekt

5 KONTAKT OCH SAMSPEL Projekt Kommunikation -anpassa efter varje individ
-tydliggörande pedagogik -sociala berättelser (boende) Psykisk sjukdom, missbruk och problemskapande beteende -samsjuklighet (dv) Projekt

6 AKTIVITETER OCH RELATIONER
Dialog med närstående -att möta familjen (b &u) -svåra samtal med anhöriga (dv, boende, pa) Hjälpmedel -kognitiva & kommunikativa (dv) Projekt

7 -pedagogik för ökad självständighet (pa)
STÖD OCH SERVICE Vardagsstöd -pedagogik för ökad självständighet (pa) Projekt

8 Förebyggande och främjande arbete -Sexualitet och samlevnad (boende)
HÄLSOFRÄMJANDE Förebyggande och främjande arbete -Sexualitet och samlevnad (boende) -om sex & möta brukare som blir föräldrar, vill bli föräldrar (dv, boende) Projekt

9 Dokumentera och rapportera -Social dokumentation
PLANERING OCH ADMINISTRATION Dokumentera och rapportera -Social dokumentation -Lex Sarah Projekt

10 UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN
Styrning, mål och organisation -Lagar (för medarbetare & för chefer) -Barnkonventionen (b & u) -kundens fokus (dv) -samband genomförandeplan/arbete som ska utföras (pa) -professionellt arbetssätt kopplat till genomförandeplan (boende) Projekt

11 UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN
Kommunikation i yrkeslivet -professionellt arbetssätt (pa) -arbete i någons hem (pa) -rollen och uppdraget personlig assistens (pa) -privat/professionell (pa) Projekt

12 UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN
Yrkeskraven Projekt

13 Diskussion i grupper: Projekt Hur gör ni idag? Utbyt erfarenheter.
Hur skulle ni vilja att det var? Vad behöver göras för att det ska bli som ni önskar/vill? Projekt


Ladda ner ppt "Kompetensombudsträff"

Liknande presentationer


Google-annonser