Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankar kring utsatthet vid funktionshinder Lea Strandberg ISIS 20 april 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankar kring utsatthet vid funktionshinder Lea Strandberg ISIS 20 april 2012."— Presentationens avskrift:

1 Tankar kring utsatthet vid funktionshinder Lea Strandberg ISIS 20 april 2012

2 Handikapp / Funktionshinder •Handikapp är ett vardagsuttryck, används synonymt för funktionsnedsättning. •From 2007 har Socialstyrelsen beslutat att handikapp utgår, likväl som synonymerna funktionsnedsättning, man talar istället om Funktionshinder. •Akademiskt/formellt: miljöbetingat, ej en egenskap •Medicinsk modell •Social modell – WHO (1981) En person med funktionsnedsättning (t.ex syn, hörsel, dyslexi, kognitiva funktioner) kan uppleva ett funktionshinder vid en specifik situation, som kan vara i arbete, fritid eller i hemmet. Det är inte alltid så att en funktionsnedsättning alltid leder till funktionshinder.

3 Enskilt eller i kombination •fysisk •kognitiv •psykisk •sensorisk •emotionell •utvecklingsbetingad •kronisk sjukdom •psykisk störning

4 Barn / Barnets perspektiv •Barnperspektiv – innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets situation. •Barnets perspektiv – är barnets egen berättelse och tolkning, medan barnperspektivet innebär en analys av barnets perspektiv (som görs av vuxna) i förhållande till rådande villkor.

5 Kommunikation / Språk •Vi kan inte, INTE kommunicera – allt är kommunikation. •Språk •Normal språkutveckling •Vana •Kommunikationsparter •Innehåll, riktning, frekvens, kvalitet

6 Individen •Integritet •Självständighet / beroende •Kultur / Attityd •Kommunikationsstil, nivå •Familj, skola, ev utredningar edyl

7 Döva •Begrepp •Orsaker till dövhet •Teckenspråk •Uppväxtförhållanden •Andra funktionshinder •1 + 1 = 2? •TID! •Tolk/Relätolk/Kommunikator

8 Utsattheten •Beroendeförhållande •Självständigheten •Språket, kommunikation •Gränser •Begreppsnivå – Förklaringsmodell, förståelsemodell •”offentligheten”

9 Mina erfarenheter •Osäkerhetskänsla – Rädsla? •Familjen •Skolan •Elevhem/boende •Resor •Subgruppen / ”kultur” •Känslor •Kroppsmedvetenhet


Ladda ner ppt "Tankar kring utsatthet vid funktionshinder Lea Strandberg ISIS 20 april 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser