Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankar kring utsatthet vid funktionshinder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankar kring utsatthet vid funktionshinder"— Presentationens avskrift:

1 Tankar kring utsatthet vid funktionshinder
Lea Strandberg ISIS 20 april 2012

2 Handikapp / Funktionshinder
Handikapp är ett vardagsuttryck, används synonymt för funktionsnedsättning. From 2007 har Socialstyrelsen beslutat att handikapp utgår, likväl som synonymerna funktionsnedsättning, man talar istället om Funktionshinder. Akademiskt/formellt: miljöbetingat, ej en egenskap Medicinsk modell Social modell – WHO (1981) En person med funktionsnedsättning (t.ex syn, hörsel, dyslexi, kognitiva funktioner) kan uppleva ett funktionshinder vid en specifik situation, som kan vara i arbete, fritid eller i hemmet. Det är inte alltid så att en funktionsnedsättning alltid leder till funktionshinder.

3 Enskilt eller i kombination
fysisk kognitiv psykisk sensorisk emotionell utvecklingsbetingad kronisk sjukdom psykisk störning

4 Barn / Barnets perspektiv
Barnperspektiv – innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets situation. Barnets perspektiv – är barnets egen berättelse och tolkning, medan barnperspektivet innebär en analys av barnets perspektiv (som görs av vuxna) i förhållande till rådande villkor.

5 Kommunikation / Språk Vi kan inte, INTE kommunicera – allt är kommunikation. Språk Normal språkutveckling Vana Kommunikationsparter Innehåll, riktning, frekvens, kvalitet

6 Individen Integritet Självständighet / beroende Kultur / Attityd
Kommunikationsstil, nivå Familj, skola, ev utredningar edyl

7 Döva Begrepp Orsaker till dövhet Teckenspråk Uppväxtförhållanden
Andra funktionshinder 1 + 1 = 2? TID! Tolk/Relätolk/Kommunikator

8 Utsattheten Beroendeförhållande Självständigheten
Språket, kommunikation Gränser Begreppsnivå – Förklaringsmodell, förståelsemodell ”offentligheten”

9 Mina erfarenheter Osäkerhetskänsla – Rädsla? Familjen Skolan
Elevhem/boende Resor Subgruppen / ”kultur” Känslor Kroppsmedvetenhet


Ladda ner ppt "Tankar kring utsatthet vid funktionshinder"

Liknande presentationer


Google-annonser