Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dövblindhet och Usher syndrom Claes Möller Professor/överläkare Audiologiska Kliniken Audiologiskt forskningscentrum Intstitutet för Handikappvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dövblindhet och Usher syndrom Claes Möller Professor/överläkare Audiologiska Kliniken Audiologiskt forskningscentrum Intstitutet för Handikappvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Dövblindhet och Usher syndrom Claes Möller Professor/överläkare Audiologiska Kliniken Audiologiskt forskningscentrum Intstitutet för Handikappvetenskap Örebro Universitet

2 Varför är det viktigt med diagnos?  För att finna rätt orsak  För att lära från andras erfarenheter  För att bestämma prognos  För att ge rätt habilitering  Behandlingar blir olika beroende på orsak  Patient och familj har lättare att klara problem om man vet orsak

3

4 Vad är ett syndrom?  En bestämd kombination av avvikelser eller symptom som uppträder tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos

5 Syndromal hearing losses  30% of all hearing losses  80-100 different syndromes  Many rare syndromes  Many different organs  Often starts as non-syndromic HL  Difficult to diagnose

6 Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder. Dövblindhet är en kombination av funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med specifika serviceinstanser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

7 Definition dövblindhet  En person är dövblind när han har en allvarlig grad av kombinerad syn- och hörselskada.  En del dövblinda är helt döva och blinda  Andra har både syn- och hörselrester  1 + 1 = 3

8 Hur vanligt är dövblindhet? Incidens 1/5-10.000 nyfödda Ca 10-20 nya barn pr år i Sverige Prevalens: < 50 år 2000 !! Hur ser det ut i Norge ?? Kombinerad syn-hörselnedsättning hos äldre - många !!

9 1+1=3  Att bli gravt syn- och hörselskadad ställer stora krav på motivation hos den drabbade och hans omgivning att vilja lära annat kommunikationssätt  Dövblindhet är ett kommunikationshandikapp i vidaste bemärkning

10 Dövblindhet  Medfödd dövblindhet  Medfödd dövhet med synnedsättning  Medfödd blindhet med förvärvad dövhet  blind med hörselnedsättning  Kombinerad hörsel-synnedsättning  Dövblindfödd-dövblindbliven  Olika förutsättningar  1 + 1 = 3

11 Medicinsk utredning  Hörsel  Syn  Balans  Dysmorphology  Genetik  Neurologi  Psychiatri  Njurar  Hjärta  Infektioner  Radiologi

12 Dövblindhet några orsaker  genetiska  för tidigt födda  infektioner  förlossningsskador  okända


Ladda ner ppt "Dövblindhet och Usher syndrom Claes Möller Professor/överläkare Audiologiska Kliniken Audiologiskt forskningscentrum Intstitutet för Handikappvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser