Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dövblindhet och Usher syndrom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dövblindhet och Usher syndrom"— Presentationens avskrift:

1 Dövblindhet och Usher syndrom
Claes Möller Professor/överläkare Audiologiska Kliniken Audiologiskt forskningscentrum Intstitutet för Handikappvetenskap Örebro Universitet

2 Varför är det viktigt med diagnos?
För att finna rätt orsak För att lära från andras erfarenheter För att bestämma prognos För att ge rätt habilitering Behandlingar blir olika beroende på orsak Patient och familj har lättare att klara problem om man vet orsak

3

4 Vad är ett syndrom? En bestämd kombination av avvikelser eller symptom som uppträder tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos

5 Syndromal hearing losses
30% of all hearing losses different syndromes Many rare syndromes Many different organs Often starts as non-syndromic HL Difficult to diagnose

6 Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder.
Dövblindhet är en kombination av funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med specifika serviceinstanser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

7 Definition dövblindhet
En person är dövblind när han har en allvarlig grad av kombinerad syn- och hörselskada. En del dövblinda är helt döva och blinda Andra har både syn- och hörselrester 1 + 1 = 3

8 Hur vanligt är dövblindhet?
Incidens 1/ nyfödda Ca nya barn pr år i Sverige Prevalens: < 50 år !! Hur ser det ut i Norge ?? Kombinerad syn-hörselnedsättning hos äldre - många !!

9 1+1=3 Att bli gravt syn- och hörselskadad ställer stora krav på motivation hos den drabbade och hans omgivning att vilja lära annat kommunikationssätt Dövblindhet är ett kommunikationshandikapp i vidaste bemärkning

10 Dövblindhet Medfödd dövblindhet Medfödd dövhet med synnedsättning
Medfödd blindhet med förvärvad dövhet blind med hörselnedsättning Kombinerad hörsel-synnedsättning Dövblindfödd-dövblindbliven Olika förutsättningar 1 + 1 = 3

11 Medicinsk utredning Hörsel Syn Balans Dysmorphology Genetik Neurologi
Psychiatri Njurar Hjärta Infektioner Radiologi

12 Dövblindhet några orsaker
genetiska för tidigt födda infektioner förlossningsskador okända


Ladda ner ppt "Dövblindhet och Usher syndrom"

Liknande presentationer


Google-annonser