Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Nordin-Olson 2007 Kognitiva funktionshinder. Eva Nordin-Olson 2007 Funktionsförmåga  Fysisk  Motorisk  Sensorisk  Psykisk ??? Kognitiv Perceptuell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Nordin-Olson 2007 Kognitiva funktionshinder. Eva Nordin-Olson 2007 Funktionsförmåga  Fysisk  Motorisk  Sensorisk  Psykisk ??? Kognitiv Perceptuell."— Presentationens avskrift:

1 Eva Nordin-Olson 2007 Kognitiva funktionshinder

2 Eva Nordin-Olson 2007 Funktionsförmåga  Fysisk  Motorisk  Sensorisk  Psykisk ??? Kognitiv Perceptuell Emotionell Kommunikativ

3 Eva Nordin-Olson 2007 Sjukdom/skada Medfödd avvikelse Miljörelaterat handikappbegrepp Funktionsnedsättning Handikapp Miljö

4 Eva Nordin-Olson 2007 Biologisk bakgrund Genetiskt arv, Kromosomskada, Komplikation under graviditet/ förlossning, Medicinsk sjukdom, Infektion, Alkohol mm Annorlunda fungerande nervsystem Strukturellt Biokemiskt (signalsubstanser ) Annorlunda kognition Annorlunda perception

5 Eva Nordin-Olson 2007 Utvecklingsstörning

6 Eva Nordin-Olson 2007 Utvecklingsstörning DSM-IVMental retardation ICD-10Psykisk utvecklingsstörning Avsevärd och varaktig nedsättning av begåvningsfunktionerna under utvecklingsperioden (<16-18 år) IQ <70 i kombination med nedsatt social adaptiv förmåga Dvs både en egenskap hos individen och en social konstruktion Allmän kognitiv utvecklingsförsening Psykometrisk testning och bedömning av funktionsförmåga

7 Eva Nordin-Olson 2007 Fyra nivåer •LindrigIQ 50-69mental ålder 9-12 Inlärningssvårigheter, kan ofta läsa och skriva Många någon form av arbete, en del klarar körkort Kan upprätthålla goda sociala relationer. Social omognad. •MedelsvårIQ 35-49mental ålder 6-9 Mer uttalade svårigheter med abstrakt tänkande och problemlösning. Kan oftast inte läsa och skriva. Kan klara vissa personliga behov. Visst tal, stort behov kommunikationsstöd. Enklare sysselsättning, oftast på dagcenter •SvårIQ 20-34mental ålder 3-6 Behöver ständigt stöd och hjälp. Kan klar enkla färdigheter med stöd. Kommunikationsstöd •GravIQ <20mental ålder <3 Hjälp med allt; personliga behov, kontinens, kommunikation, förflyttning

8 Eva Nordin-Olson 2007 Hur vanligt är utvecklingsstörning •Beroende av definition Psykometrisk(IQ<70)2% Social1,5% Administrativ0,5% •Lindrig utvecklingsstörning vanligare hos pojkar ♂:♀1.8 : 1Lindrig ♂:♀1.3 : 1Svår

9 Eva Nordin-Olson 2007

10 Några syndrom

11 Eva Nordin-Olson 2007 Downs syndrom •10-15% av all utvecklingsstörning •120 barn föds/år i Sverige, 1:800 födslar •Mödraålder <35 år1:800 35 år1:500 45 år1:100 48-50 år1:10 •Medellivslängd 60 år (1920 5år)

12 Eva Nordin-Olson 2007 Olika former •Trisomi 2194% En hel extra kromosom •Translokationstrisomi4% En hel extra kromosom sitter fast på en annan Kan vara ärftlig •Trisomi 21 mosaik1-2 % Celler med och celler utan trisomi 21 Mildare form •Partiell trisomi 21< 1 ‰ Extra segment av kromosom 21

13 Eva Nordin-Olson 2007 Tilläggsproblematik •Hjärtfel40-50% •Ögonproblem Brytningsfel80% Katarakt50% Nystagmus Skelning30% Keratokonus5% Trångtårkanal •Öronproblem Trånga hörselgångar Hörselnedsättning Infektioner

14 Eva Nordin-Olson 2007 Forts. •Hypothyreos (autoimmun) 15 % •Glutenintolerans5-10% •Diabetes5-10% •B-12 brist •Leukemi •Polycytemi •Muskulär hypotoni •Atlantoaxial instabilitet •Infektionskänslighet •Gastroesofagal reflux •Sömnapne, snarkningar - Trånga luftvägar •Övervikt

15 Eva Nordin-Olson 2007 Forts. •Epilepsi5-10% •Autism 10% •Depression •Demens •Tvångssyndrom

16 Eva Nordin-Olson 2007 Demens vid Downs syndrom •Demens av Alzheimer typ •Förekomst 20-50 år20% 50-55 år70% >60 år100% •Kvinnor insjuknar före män 40 respektive 46 år •Livslängd efter insjuknande 10 år •Annat kognitivt utgångsläge •Observant på förändrad funktionsförmåga och beteende •Differentialdiagnos Hypothyreos Depression Sömnapne

17 Eva Nordin-Olson 2007 Fragilt-X syndrom Näst vanligaste orsaken till utvecklingsstörning, 3% X-kromosom Premutation Fullmutation 1:4000Kvinnor 1:6000Män Män – Lätt till svår utvecklingsstörning Kvinnor 30% Normalfungerande 30% Lätta inlärningsproblem 30% Medelsvår utvecklingsstörning

18 Eva Nordin-Olson 2007 Vanliga symptom vid Fragilt-X •Speciellt utseende Stora öron, långt ansikte, stor haka, stora testiklar, muskulär hypotoni •Otiter •Skelning •Hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter •Snabbt snubblande tal •Autism, autistiska drag •Undviker aktivt ögonkontakt •Handstereotypier •Epilepsi •Social oro och ängslan

19 Eva Nordin-Olson 2007 Prader Willis syndrom •1:15000, pojkar = flickor •Genetisk avvikelse kromosom 15 •Karaktäristiska ansiktsdrag, små händer, fötter •Underutvecklade könsorgan •Skelning •Generell utvecklingsförsening •Muskulär hypotoni •Initialt matningssvårigheter, dålig viktuppgång •Från 1-6 år kraftig viktuppgång •Tvångsmässigt ätande •Andra tvångssymptom •Autism

20 Eva Nordin-Olson 2007 Williams syndrom •1:10000, pojkar = flickor •Speciellt utseende, liknar varandra mer än familjen •Hjärtfel, SVAS •Hypertoni •Hyperkalcemi •Bråck •Kortvuxenhet •Glad, positiva, ”sociala”,distanslösa, lätt att överskatta •Autistiska drag •Ängslan, fobier •Koncentrationssvårigheter

21 Eva Nordin-Olson 2007 Tuberös skleros •1:10 000 •Autosomalt dominant, kromosom 9 och 16 •Neurocutant syndrom, tumorbildningar •Många organ drabbas Hjärna, hud, ögon, njurar, lungor (kvinnor efter puberteten) mm •Epilepsi 80-90% •Utvecklingsstörning 50% •Autism •Hyperaktivitet •Sömnstörningar •Problembeteenden

22 Eva Nordin-Olson 2007 Retts syndrom •1:10000, Flickor •X-kromosomen, nymutationer •Utvecklas till synes normalt till 1,5 års ålder •Fyra stadier Stadium I Stagnationsfas 5-18 mån Stadium IIRegressionsfas 1-4 år Förlorar handmotorik, handstereotypier, tandknarr, slutar jollra och leka, svårkontaktade, intellektuella utvecklingen stannar av Stadium IIIStationär fasflera år/årtionden Minskade stereotypier, mer intresserade av omgivningen Stadium IVMotorisk försämringsfas Autonoma nervsystemet dysfunktionell, mag-tarm problem,tilltagande rörelsehinder, ökad skolios, epilepsi hos 75%


Ladda ner ppt "Eva Nordin-Olson 2007 Kognitiva funktionshinder. Eva Nordin-Olson 2007 Funktionsförmåga  Fysisk  Motorisk  Sensorisk  Psykisk ??? Kognitiv Perceptuell."

Liknande presentationer


Google-annonser