Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARA VI KOMMER HEM- PROJEKTET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARA VI KOMMER HEM- PROJEKTET"— Presentationens avskrift:

1 BARA VI KOMMER HEM- PROJEKTET

2 Bakgrund Psykisk ohälsa i Värmland
Personer med kognitiv funktionsnedsättning pga av förvärvad hjärnskada/ och eller neurologisk sjukdom

3 SYFTE Leda till en höjning av kvalitet och effektivitet i vården vid kognitiv funktionsnedsättning och psykisk ohälsa som följd av neurologisk sjukdom och/eller förvärvad hjärnskada.

4 MÅL Utveckla och erbjuda ett förbättrat vårdutbud med utredning, rehabilitering/behandling, rehabiliteringsplan, uppföljning och stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning för att förebygga eller lindra psykisk ohälsa (oberoende av personkretstillhörighet). Målet är också att utveckla ett bättre stöd till anhöriga i alla åldrar.

5 Kognitiv funktionsnedsättning avser personer med:
Förvärvad hjärnskada efter trauma, infektioner, tumörer, syrebristtillstånd och stroke( hjärninfarkt, hjärnblödning och blödning från aneurysm) Kognitiva funktionssnedsättningar p.g.a. neurologiska sjukdomar som t.ex. Epilepsi, Multipel skleros och Parkinson.

6 TRE PROJEKTGRUPPER Utbildning Vårdkedja Anhörigstöd
Projektet 1 maj maj 2007

7

8 Vårdkedjagruppen

9

10

11 Informationsblad till vårdcentraler
Finns på vår hemsida under Hälsa och vård Neurologi och rehabiliteringskliniken Bara vi kommer hem fliken lätta, medelsvåra, svåra hjärnskador

12 Aktiviteter o resultat
Utbildning KPS Föreläsningar för vårdpersonal Patientportfölj Utvärderingar Information kliniker/avdelningar Anhöriggrupp- studieförbund Rådgivningstelefon Kommunsammanställnigar Patientinformation/bibliotek Utställning

13 Fortbildning kring kognitiv funktionsnedsättning och förhållningssätt.
Syfte: Att förbättra livsvillkoren för personer med kognitiv nedsättning Kursens mål att utbilda om konsekvenser av förvärvade hjärnskador och neurologiska sjukdomar hos barn och vuxna. att stärka den professionella kompetensen och stimulera till ett reflekterande förhållningssätt i arbetet med personer, som drabbats av kognitiv funktionsnedsättning Målgrupp: Personliga assistenter, personer i arbetsledande ställning, anhöriga, handläggare i kommuner och på Försäkringskassa När det gäller personliga assistenter strävar vi efter att få med så hela personalgrupper som möjligt. Max 25 deltagare. Ansvarig för kursens uppläggning och innehåll: Kristinehamns folkhögskola, KPS, Maria Gunnarsson Kristinehamns folkhögskola, KPS/ Maria Gunnarsson Strömsbergsgatan 15 Kristinehamn 0550/ 39272 .

14 UTBILDNING KPS KONTAKTA MARIA GUNNARSSON
INFORMATION OM KOMMANDE KURSER SKALL ÄVEN FINNAS PÅ REGION VÄRMLANDS HEMSIDA NÄSTA KURS PLANERAD TILL JANUARI-FEBRUARI 2008

15 Områden att jobba vidare med
Samordning Bemötande Information Utbildning Anhörigfrågor- Vilken fråga saknar ni som ställs till er anhöriga?

16 Tips till anhöriga Tydlighet; skriftligt ta med frågor och skriv ner svar eller be att få nedskrivet Vid byte av vårdgivare be om ett möte med mottagarna tidigt Lita på den upplevda kommunikationen med den drabbade Problem är till för att lösas – ett steg i taget Hoppet är det sista som ska lämna oss

17 Forts tips Den bästa träningen är i verklig miljö med stöd
Vi lär oss bäst när vi har roligt Unna er egen tid och eget stöd för att orka i längden

18 FORTS TIPS KOMMUNERNAS ANHÖRIGKONSULENTER STUDIECIRKLAR
PATIENT/BRUKARFÖRENINGAR SAMTALSGRUPPER

19 Deltagare Karlstad kommun, Region Värmland, Kristinehamns folkhögskola, Hjärnkraft, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Afasiföreningen, HSO Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet ABF Carema, Kristinehamn och Säffle HHR- yrkesgrupper, NR-KLINIKEN, Medicinkliniken, Barnkliniken, Barn och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen, Center för traumatisk stress, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Forskning och Folkhälsa LiV, Torsby sjukhus, Arvika sjukhus, Sjukhusbiblioteket, CSK , LSS-handläggare LiV ”Det goda livet”

20 HÄMTA INFORMATION www.liv.se Hälsa och vård
Alfabetisk ordning: Neurologi och rehabiliteringskliniken. Under mappen som heter ”Bara vi kommer hem”. Telefonrådgivning Måndagar 9-10

21 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "BARA VI KOMMER HEM- PROJEKTET"

Liknande presentationer


Google-annonser