Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARA VI KOMMER HEM- PROJEKTET. Bakgrund  Psykisk ohälsa i Värmland  Personer med kognitiv funktionsnedsättning pga av förvärvad hjärnskada/ och eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARA VI KOMMER HEM- PROJEKTET. Bakgrund  Psykisk ohälsa i Värmland  Personer med kognitiv funktionsnedsättning pga av förvärvad hjärnskada/ och eller."— Presentationens avskrift:

1 BARA VI KOMMER HEM- PROJEKTET

2 Bakgrund  Psykisk ohälsa i Värmland  Personer med kognitiv funktionsnedsättning pga av förvärvad hjärnskada/ och eller neurologisk sjukdom

3 SYFTE  Leda till en höjning av kvalitet och effektivitet i vården vid kognitiv funktionsnedsättning och psykisk ohälsa som följd av neurologisk sjukdom och/eller förvärvad hjärnskada.

4 MÅL  Utveckla och erbjuda ett förbättrat vårdutbud med utredning, rehabilitering/behandling, rehabiliteringsplan, uppföljning och stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning för att förebygga eller lindra psykisk ohälsa (oberoende av personkretstillhörighet). Målet är också att utveckla ett bättre stöd till anhöriga i alla åldrar.

5 Kognitiv funktionsnedsättning avser personer med:  Förvärvad hjärnskada efter trauma, infektioner, tumörer, syrebristtillstånd och stroke( hjärninfarkt, hjärnblödning och blödning från aneurysm)  Kognitiva funktionssnedsättningar p.g.a. neurologiska sjukdomar som t.ex. Epilepsi, Multipel skleros och Parkinson.

6 TRE PROJEKTGRUPPER  Utbildning  Vårdkedja  Anhörigstöd Projektet 1 maj2005- 1 maj 2007

7

8 Vårdkedjagruppen

9

10

11 Informationsblad till vårdcentraler Finns på vår hemsida  www.liv.se www.liv.se under Hälsa och vård Neurologi och rehabiliteringskliniken Bara vi kommer hem fliken lätta, medelsvåra, svåra hjärnskador

12 Aktiviteter o resultat  Utbildning KPS  Föreläsningar för vårdpersonal  Patientportfölj  Utvärderingar  Information kliniker/avdelningar  Anhöriggrupp- studieförbund  Rådgivningstelefon  Kommunsammanställnigar  Patientinformation/bibliotek  Utställning

13 Fortbildning kring kognitiv funktionsnedsättning och förhållningssätt.  Syfte:  Att förbättra livsvillkoren för personer med kognitiv nedsättning  Kursens mål  att utbilda om konsekvenser av förvärvade hjärnskador och neurologiska sjukdomar hos barn och vuxna.  att stärka den professionella kompetensen och stimulera till ett reflekterande förhållningssätt i arbetet med personer, som drabbats av kognitiv funktionsnedsättning  Målgrupp:  Personliga assistenter, personer i arbetsledande ställning, anhöriga, handläggare i kommuner och på Försäkringskassa  När det gäller personliga assistenter strävar vi efter att få med så hela personalgrupper som möjligt.  Max 25 deltagare.  Ansvarig för kursens uppläggning och innehåll:  Kristinehamns folkhögskola, KPS, Maria Gunnarsson  Kristinehamns folkhögskola, KPS/ Maria Gunnarsson  Strömsbergsgatan 15  681 32 Kristinehamn  mariag@kps.liv.se 0550/ 39272 mariag@kps.liv.se .

14 UTBILDNING KPS  KONTAKTA MARIA GUNNARSSON  INFORMATION OM KOMMANDE KURSER SKALL ÄVEN FINNAS PÅ REGION VÄRMLANDS HEMSIDA  NÄSTA KURS PLANERAD TILL JANUARI-FEBRUARI 2008

15 Områden att jobba vidare med  Samordning  Bemötande  Information  Utbildning  Anhörigfrågor- Vilken fråga saknar ni som ställs till er anhöriga?

16 Tips till anhöriga  Tydlighet; skriftligt ta med frågor och skriv ner svar eller be att få nedskrivet  Vid byte av vårdgivare be om ett möte med mottagarna tidigt  Lita på den upplevda kommunikationen med den drabbade  Problem är till för att lösas – ett steg i taget  Hoppet är det sista som ska lämna oss

17 Forts tips  Den bästa träningen är i verklig miljö med stöd  Vi lär oss bäst när vi har roligt  Unna er egen tid och eget stöd för att orka i längden

18 FORTS TIPS  KOMMUNERNAS ANHÖRIGKONSULENTER  STUDIECIRKLAR  PATIENT/BRUKARFÖRENINGAR  SAMTALSGRUPPER

19 Deltagare  Karlstad kommun, Region Värmland, Kristinehamns folkhögskola,  Hjärnkraft, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Afasiföreningen,  HSO  Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet ABF  Carema, Kristinehamn och Säffle  HHR- yrkesgrupper,  NR-KLINIKEN, Medicinkliniken, Barnkliniken, Barn och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen, Center för traumatisk stress, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Forskning och Folkhälsa LiV, Torsby sjukhus, Arvika sjukhus, Sjukhusbiblioteket, CSK, LSS-handläggare LiV ”Det goda livet”

20 HÄMTA INFORMATION  www.liv.se www.liv.se  Hälsa och vård  Alfabetisk ordning: Neurologi och rehabiliteringskliniken. Under mappen som heter ”Bara vi kommer hem”. Telefonrådgivning 054-615550 Måndagar 9-10

21 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "BARA VI KOMMER HEM- PROJEKTET. Bakgrund  Psykisk ohälsa i Värmland  Personer med kognitiv funktionsnedsättning pga av förvärvad hjärnskada/ och eller."

Liknande presentationer


Google-annonser