Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Med fokus på äldre med psykisk ohälsa En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Med fokus på äldre med psykisk ohälsa En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna."— Presentationens avskrift:

1 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Med fokus på äldre med psykisk ohälsa En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna Strängnäs Nyköping

2 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Bakgrund • Kunskapsbrist om målgrupp • Arbetsgrupper identifierat område • Länsdelsvisa seminarier • Resultat: -”Vad ska vi göra när inte är överens” -Överenskommelse -Omvärldsbevakning - Ansökan om utvecklingsmedel SoS

3 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Definition •Äldre med psykisk ohälsa som debuterat i samband med åldrande •Äldre med psykisk ohälsa som debuterat tidigare livet och som inneburit en långvarig funktionsnedsättning •Äldre med psykisk ohälsa och missbruk

4 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Vad ville vi veta? •Hur många personer bedöms tillhöra målgruppen? •Vilken kompetens finns inom området? •Vilka insatser finns i länet för målgruppen? •Hur många äldre har beviljats bistånd i form av boendestöd som socialpsykiatrisk insats? •Har kommunen särskilda boendeenheter för målgruppen? •Vilka evidensbaserade metoder används i arbetet med målgruppen? •Hur arbetar man med anhöriga? Vilket stöd får de? •Hur ser samverkan ut med andra aktörer inom området och vilka samverkar man med? •Vilka behov finns av kompetens- verksamhets- och samverkansutveckling?

5 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Kartläggning Frågebatteri skickades ut till: •Berörda kliniker på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett Psykiatri, medicin, akuten, rehab, vårdplatseneheten… •Samtliga vårdcentraler i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping •Berörda verksamheter i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköpings kommuner Vård och omsorg, arbetsmarknad… •NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa

6 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Vad fick vi veta? Antal Kommuner:Landsting: •Eskilstuna ca 130ca 300 •Strängnäs ca 40ca 100 •Nyköping ca 60ca 400

7 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Bemanning •Ser olika ut i länet •Demenssköterskor spec. psykisk ohälsa •Silviasyster •Dubbeldiagnosutbildade, beroende •Vidareutbildade psykologer socionomer, beteendevetare •Nyktra alkoholister

8 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Boendestöd som socialpsykiatrisk insats •Finns att tillgå i hela länet •Eskilstuna 6 •Strängnäs 6 •Nyköping 10

9 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Boende •Det finns ett antal olika boenden i respektive kommun •Boendestöd, kontaktperson, hemtjänst, ledsagare och PEO •Saknar ”lättare” form av boende •Kan vara svårt att finna lämpliga boendeformer – särskilda vårdbehov

10 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Arbetsmetoder •Motiverande samtal •Kognitiv beteendeterapi •Psykoterapi •12-stegsprogram •Återfallsprevention •Register (BPSD)

11 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Anhöriga •Anhörigstöd/anhörigcentrum väl utbyggt •Spjutspetsar •Stödsamtal •Gruppverksamheter •Föreläsningar/Utbildningar •Nätbaserat stöd - Gapet

12 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Samverkan •Fungerar bra mellan kommun och landsting – men kan bli bättre •Kommun – psyk/primärvård/PEO •Arbetsgrupperna i länet •Organisationer •Försäkringskassan •Relationer, förtroende och kontinuitet

13 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Utveckling •Kompetens, verksamhet och samverkan •Ökad förståelse för varandras arbete/gränser •Veta mer om den andra – vad kan ”erbjudas” •Samordnad individuell planering (SIP) •Bättre kunskap om den åldrandes psykiska hälsa – inte bara somatik och ålder •Lättare form av boende – arbeta med beteenden/missbruk

14 När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Tack!


Ladda ner ppt "När vård I SÖRMLAND Kommuner och Landsting i samverkan Med fokus på äldre med psykisk ohälsa En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna."

Liknande presentationer


Google-annonser