Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIO- dialog Psykisk ohälsa Ur primärvårdens perspektiv i VGR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIO- dialog Psykisk ohälsa Ur primärvårdens perspektiv i VGR"— Presentationens avskrift:

1 PRIO- dialog Psykisk ohälsa 2012-2016 Ur primärvårdens perspektiv i VGR
15 mars 2013

2 Många får sin vård i PV Depression Ångest # Missbruk ##
Schizofreni och andra psykoser-somatik Bipolär sjukdom- somatik

3 Barn och unga / unga vuxna – PV involverade
Ungdomar- stress, huvudvärk, ångest, sömnbesvär,svårigheter att hantera vardagen 16-24 år – 30% -oro, ängslan, ångest. UNGA VUXNA. Suicid ökar i gruppen år, 90 % av suicid har ngn psyk sjukdom oftast depr. Beakta barns behov av information och stöd- förälders sjd. (VC)

4 Citat ur utredningen ”Första linjens psykiatri är inte tillräckligt utvecklad för att psykiatrin ska kunna riktas mot de allvarligare tillstånden” Vad är innebörden i denna mening? Vi har allmänmedicin/primärvård och vi har psykiatri. Det fattas specialister i båda specialiteterna. Är det bra att uppmuntras i att fokusera på att en annan part INTE tar hand om patienter?

5 Allmänmedicin- förstalinjens psykiatri- psykiatri
Primärvårdsperspektiv: Senaste åren har vi sett: Ökad tillgänglighet till BUP Pengar hjälper inte om det inte finns folk Långsiktig planering och en strategisk struktur nödvändig Samverkan helt nödvändig Psykisk ohälsa som ett vidare begrepp är en fråga för alla och hela samhället, olika hälsofrämjande aktiviteter i kommun, skola, frivillig-organisationer etc

6 Problem=tillgång till specialistläkare
Allmänt: Borde antalet vara föremål för mer övergripande strategisk planering? Borde Socialstyrelsen kravställa mer för att godkänna specialistkompetens? Per specialitet: BUP- tillgängligheten har ökat men är inte tillräcklig Vuxenpsykiatri- otillräcklig tillgänglighet när vi söker kontakt arbete på gång- konsultationsmodellen och ansvarsfördelning.

7 Tillgång till specialistläkare
Allmänmedicin- många VC har brist och bemanningsläkare många VC har också god bemanning, ST läkare finns ca 300, bra planering, engagerade studierektorer Socialstyrelsen borde delta i kravställandet och godkännande i högre utsträckning. Alla borde vara på Psyk en period, även om man får god erfarenhet av ”vanlig” psykisk ohälsa på VC. EU-läkare- behöriga 1 år efter grundutbildningen Upphandling och planering Om man köper psykiatriker för att sköta första linjens psykiatri så blir det färre som kan ta de allvarliga fallen Och samarbetet försvåras av en oklar struktur

8 Kompetensutveckling och kunskapsstöd –strategisk (och individuell)
Viktigt men måste styras upp och bör : Komma tillsammans med nya rutiner Komma till många Komma samtidigt Förenkla samband Kombineras med förbättrad samverkan

9 Resurser och kvalitet PV ser att man borde:
förstärka psykiatrin (och primärvården) med resurser i en långsiktig plan skapa strukturer som stödjer rätt beteende mäta det som stödjer rätt beteende kontinuitet ska belönas se att upphandlingar också måste stödja strukturen

10 Kvalitets- och utvecklingsarbete
Enligt rapporten: Resultat- och prestationsbaserat system- ur patientperspektiv! Nationell samordning Primärvården i VGR Regional samordning av utvecklingsarbete vad gäller psykiatrisk vård i PV Samverkan PV och Psyk Prestationsbaserad ersättning måste stödja en verklig förändring, inte registreringsrutinerna

11 Psykisk funktionsnedsättning och tillgång till vård
Sämre somatisk vård – diagnoser senare, dör tidigare Förstärkt samarbete mellan psykiatrisk och somatisk vård krävs Primärvården ser att Patienterna helt beroende av kontaktpersonen Planerade läkarbesök enligt ”modell” Struktur och medicinskt fokus Tillsammans med kommunen ta fram Ex uppföljning för olika diagnoser och ssk /läkar/tandl besök

12 Vad prestationsersätta
Vad prestationsersätta? - Exempel: (Registrera hos och om möjligt ersätta två parter) Konsultbesök (när PV så önskar) hos psykiater och åter till PV (psyk –VC) Psykologbesök år på VC (VC-BUP) Läkarbesök för somatisk årskontroll för psykiskt funktionsnedsatt med grundsjukdom som innebär ökad sjuklighet. (VC-Kommun) (skapa rutin) rutinkontroller Mb Down.dot Läkarbesök för somatisk årskontroll för person med tung psykiatrisk sjukdom som innebär ökad risk för somatisk sjuklighet. (skapa rutin) (VC-Kommun)


Ladda ner ppt "PRIO- dialog Psykisk ohälsa Ur primärvårdens perspektiv i VGR"

Liknande presentationer


Google-annonser