Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa."— Presentationens avskrift:

1 VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

2 Styrgrupp Barn och ungas hälsa i Hagfors kommun, 0-25 år (Resultat av närsjukvårdsprojekt 2007) Beredningsgrupp barnomsorg, skola, socialtjänst och vårdcentral Familjecentral Ungdoms- mottagning VISIT Tydlig arbets- och ansvarsfördelning Telefonrådgivning anmälningsdagen Besök för bedömning inom fem arbetsdagar Planering för kommande insatser Personal på förskola och skola ska få stöd genom konsultation 80% av barn och unga ska förbättrad psykiska hälsan 80% av barn, unga och familjer ska vara nöjda Hög tillgänglighet

3 Samverkansprojektet VISIT • Tre olika aktörer – Landstinget – Socialtjänst – Skola • Yrkeskategorier – Psykolog100 % – Socionom50 % – Specialpedagog 40% – Totalt 1,9 tjänster •Från 2012-10-01 projektkoordinator 50 % 2012-11-30Första utvärderingen av första linjens verksamhet, VISIT4

4 VISIT en del av Första linjen, enligt projektplan Specialist nivå Första linjens nivå Generell nivå VISIT

5 VISIT, dagsläget Specialist nivå Första linjens nivå Generell nivå VISIT

6 VISIT, flödesschema Eget initiativ Hänvisning Första kontakten med VISIT Telefontid Telefonsvarare sms Telefon rådgivning VISIT hänvisar vidare till annan aktör Avslutar Besökaren rekom- menderas ta kontakt med annan aktör Till teamet Återkoppling till besökare Kartläggning VISIT hänvisar vidare till annan aktör Besökaren rekom- menderas ta kontakt med annan aktör Första besöketKartläggningAvslutar VISIT hänvisar vidare till annan aktör Besökaren rekom- menderas ta kontakt med annan aktör Fortsatta besök/ fortsatt kartläggning Kontakt samverkansparter Avslutar Drop-in Föräldrar/ närstående Landstinget; BUP, Vuxenpsyk, Vårdcentral Socialtjänsten Skolan

7

8 BUP, CTS, psykiatrin, privat KBT BVC, psykiatrin, socialtjänsten BUP, BVC, IFO, psykiatrin, socialtjänsten, vårdcentralen

9 Barnets behov i fokus Framgångsfaktorer för VISIT ”Gott rykte” bland samarbetspartners Barn och unga kan söka själva Närhet, öppenhet, hög tillgänglighet Hög kompetens Avdramatiserar ”psykiatristämplen” Ålder 0-25 år Fungerande beredningsgrupp Lotsfunktion/ samverkan

10 Metoder och instrument Målbeskrivning KASAM och uppföljning Behovs- formulering SDQ1 och uppföljning Pedagogiska kartläggningar och tester Becks skalor Typ och grad av oro/ångest MADRSHAD SuicidstegenORS/SRSCGAS CSQ

11 Ung vuxen 18-25 år Skol- kurator VISIT Vårdcentralen Öppenvårds- psykiatrin Svårigheter med skolgången Psyk- akuten Föräldrar

12 Social- tjänsten Socialtjänsten annan kommun Polisen Domstol vårdnadstvist BARNET 0-6 år VISIT Förskola BUP Pappa Mamma Barna hus Sexualiserat beteende


Ladda ner ppt "VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser