Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social investeringsfond Norrköpings kommun Cecilia Karlsson & Louise Källbom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social investeringsfond Norrköpings kommun Cecilia Karlsson & Louise Källbom."— Presentationens avskrift:

1 Social investeringsfond Norrköpings kommun Cecilia Karlsson & Louise Källbom

2 Varför social investeringsfond?  Bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede.  Användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader.  Identifiera grupper med riskfaktorer.  Åstadkomma samverkan.

3 Kostnad Tid (år) 90 45 20 65 Förebygga mänskliga och ekonomiska kostnader Förväntad karriär Utanförskap

4 Social investeringsfond i Norrköping Totalt 40 mkr (32 mkr) Fyra insatser Politisk enighet Metodutveckling Återföringsmodell Uppföljning/utvärdering –Mänskliga vinster –Ekonomiska vinster

5 Krav  Effekt på arbetslösheten  Samverkan - tvärsektoriellt  Mänskliga vinster  Ekonomiska vinster - återbetalning

6 Återföringsmodellen

7 Skolfam  Riktade insatser till 23 familjehemsplacerade barn.  Syfte att barnen ska klara grundskolan med godkända betyg.  Metoden innehåller psykologiska och pedagogiska kartläggningar med fokus på läs- och skrivförmåga samt matematik.  Kostnad 3,9 mkr  Återbetalningstid 2015-2017

8 Center för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsproblematik  Sammanhållande stöd från 13 års ålder upp till och med 21 års ålder till målgruppen och deras familjer  Varje ungdom och ung vuxen ska kunna klara samspelet med sin normala omgivning.  Långsiktigt målsättning är att hela målgruppen ska få en fungerande skolgång, sysselsättning och fritid.  kostnad 11,7 miljoner.  Återbetalningstid 2015-2017

9 Servicetrainee  30 personer företrädesvis från gruppen barnfamiljer med invandrarbakgrund anställs under ett års tid på en enhet inom den kommunala verksamheten  Mål minst 18 av deltagarna ska börja arbeta eller studera  Genererar även indirekta positiva effekter på barnen som ingår i familjen  Kostnad 4,6 miljoner  Återbetalningstid 2013-2015

10 Alla barn i skolan  Förebyggande och främjande insatser gällande skolplikt och skolfrånvaro.  Ett strukturerat arbetet efter tydliga rutiner för samtliga elever som av oklar anledning inte går i skolan.  Tidig kartläggning av orsaker till frånvaro och tidiga relevanta insatser. Syftet är att bryta negativa mönster och få tillbaka eleven till skolan permanent.  Kostnad 11,6 miljoner  Återbetalningstid 2015-2017

11 Kostnader: 11,6 mkr fördelat över tre år (år 2012-14) 9 processtödjare, 2 år 8,0 mkr 2 kommunövergripande team, 3 år 3,6 mkr (psykolog+specialpedagog) ________ 11,6 mkr Alla barn i skolan

12 Kostnadsminskningar: 5 placeringar i kommungemensam resursgrupp3 525 000 kr 6 utredningar av skolpsykolog 74 382 kr 6 specialpedagogiska bedömningar 12 240 kr Handledning av psykolog, 5 barn 49 600 kr Handledning av specialpedagog, 10 barn 49 600 kr 6 HVB placeringar 7 979 880 kr 11 690 702 kr

13 Alla barn i skolan Nämndfördelning

14 Louise KällbomCecilia Karlsson Temaledare sociala investeringarFolkhälsocontroller louise.kallbom@norrkoping.sececilia1.karlsson@norrkoping.se Mobil 073-020 19 03Mobil 073-078 20 14 http://www.skl.se/psynk


Ladda ner ppt "Social investeringsfond Norrköpings kommun Cecilia Karlsson & Louise Källbom."

Liknande presentationer


Google-annonser