Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan mellan Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne Utbildning och hälsa – en rättighet för ALLA barn? Barnrättsdagarna 31 maj-1 juni.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan mellan Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne Utbildning och hälsa – en rättighet för ALLA barn? Barnrättsdagarna 31 maj-1 juni."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan mellan Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne Utbildning och hälsa – en rättighet för ALLA barn? Barnrättsdagarna 31 maj-1 juni 2010

2 Strategiska fokusområden • God utbildning och hälsa • Utgå från riskgrupper • Gemensamt ansvar • Uppföljning av resultat • Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

3 Strategiska fokusområden • God utbildning och hälsa • Utgå från riskgrupper • Gemensamt ansvar • Uppföljning av resultat • Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

4 Alla barns rätt till utbildning och hälsa Barnkonventionen • Artikel 24 – Barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa • Artikel 28 – Barnets rätt till utbildning

5 Varför utbildning och hälsa? • Forskning visar att goda skolresultat är en av de mest verksamma hälsofrämjande faktorerna för att kunna påverka livskvaliteten hos barn i riskgrupper • Skolresultat = påverkbar faktor • Social rapport 2010 ”Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar risken för framtida psykosociala problem” …”frånvaron av skolmisslyckande är den starkaste skyddande faktorn”

6 Strategiska fokusområden • God utbildning och hälsa • Utgå från riskgrupper • Gemensamt ansvar • Uppföljning av resultat • Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

7 Hur klarar vi vårt 100-procentsuppdrag?

8 Målgrupper i behov av preventiva insatser Största riskgrupperna för ogynnsam utveckling över tid: • Familjehemsplacerade barn • Barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd • Barn som är nyanlända i Sverige • Barn som tidigt debuterar med normbrytande beteende

9 Vilka är riskerna? Jämfört med genomsnittet har barnen i dessa grupper i högre utsträckning  mycket dåliga skolresultat  en väsentligt lägre utbildningsnivå  hög risk för suicid  förhöjda risker för missbruk av alkohol och narkotika  förhöjda risker för fysisk och psykisk sjukdom  en högre andel tonårsgraviditeter  högre risk för arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd.

10 SkolFam − Skolsatsning inom familjehemsvården Ett forskarstött utvecklingsarbete i Helsingborgs stad www.helsingborg.se/skolfam

11 Kartläggning 1 Kartläggning 2 Insatser och uppföljning SkolFam Lärare/ skola Familjehem Elev

12 Elever ”underpresterar” i ämnena svenska och matematik i förhållande till sin potentiella utvecklingskapacitet. Exempel: WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children (begåvningskartläggning) SkolFam

13 Spridning till fler kommuner • SkolFam 2 i Norrköping • Sammanslutning Helsingborgs stad, stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting • Uppstartskonferens i Helsingborg den 20 september • Manual på gång

14 Strategiska fokusområden • God utbildning och hälsa • Utgå från riskgrupper • Gemensamt ansvar • Uppföljning av resultat • Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

15 HELSINGBORG kommunstyrelsen LANDSKRONA kommunstyrelsen REGION SKÅNE Skol- och fritids- förvaltningen Social- förvaltningen Utvecklings- nämndens förvaltning Kultur- förvaltningen Vuxen- förvaltningen Barn- och ungdoms- förvaltningen MBU- hälsovården BUP Primär- vården

16 Rektor LUG NORD LUG SYD UTSIKTER ledningsgrupp PArT styrgrupp Politisk styrgrupp SkolFam Team Nord & Syd SKL modellområde FHI hälsa Rektor

17 Strategiska fokusområden • God utbildning och hälsa • Utgå från riskgrupper • Gemensamt ansvar • Uppföljning av resultat • Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

18 Uppföljning av resultat Kartläggning 1 Kartläggning 2 Insatser och uppföljning Gruppnivå Individnivå

19 Uppföljning och resultatanalys

20 Strategiska fokusområden • God utbildning och hälsa • Utgå från riskgrupper • Gemensamt ansvar • Uppföljning av resultat • Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

21 Rektor LUG NORD LUG SYD UTSIKTER ledningsgrupp PArT styrgrupp Politisk styrgrupp SkolFam Team Nord & Syd SKL modellområde FHI hälsa Rektor

22 Utbildning och hälsa – en rättighet för ALLA barn!


Ladda ner ppt "Samverkan mellan Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne Utbildning och hälsa – en rättighet för ALLA barn? Barnrättsdagarna 31 maj-1 juni."

Liknande presentationer


Google-annonser