Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför ska vi mäta? Spridningsseminarium barn och unga 3 april 2014, Umeå Linda Sanneving

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför ska vi mäta? Spridningsseminarium barn och unga 3 april 2014, Umeå Linda Sanneving"— Presentationens avskrift:

1 Varför ska vi mäta? Spridningsseminarium barn och unga 3 april 2014, Umeå Linda Sanneving (linda.sanneving@gmail.com)linda.sanneving@gmail.com

2 2-5% behöver omfattande insatser 20-30 % behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, och av socialtjänst Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor Ca 2 miljoner barn i Sverige

3 Vad är första linjen Första linjen är den eller den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Socialt problem Skol problem Psykiskt problem Kroppsligt problem ?

4 Se problemen i sitt sammanhang Ge vård och stöd i ett sammanhang I samarbete med föräldrar, skola och socialt nätverk. Första linjen ska bygga på ett helhetstänkande, med en förståelse för att psykisk hälsa, medicinska faktorer, sociala faktorer och skolsituation kan påverka varandra och bildar en helhet.

5 Varför ska vi mäta? Varför ska vi använda instrument och formulär för att förstå och utveckla verksamheter som arbetar på första linjen. Varför ska vi använda instrument och formulär vid mötet med barn, unga och deras familjer som söker hjälp på första linjen nivå.

6 Att bygg en fösta linjen • Målgrupp • Kompetens • Samverkan

7 Första linjen – något nytt Vad är första linjen? Vem är första linjen? Vad gör man inom första linjen? Blir det som vi tänkt oss?

8 Instrument, formulär och checklistor God kunskap om vad vi bör fokusera på finns. Ökad kunskap kring vilka insatser som är effektiva. Men…. Det finns en alltför stor tilltro till att utbildning och erfarenhet räcker.

9 Att implementera kunskap God kunskap om att handhygien räddar liv. Självrapporterad handtvätt bland läkare 73% - observerad 9%. Erfarna läkare tvättade händerna 2 ggr under 21 timmars ronder.

10 Inte ovanligt att enkla handhavandefel eller bristfällig planering av operationen är orsaken. Ca 3-17% leder till komplikationer eller dödsfall.

11

12 Komplikationer minskade med 36 %. Dödsfall minskade med 47 %. (ref Gawande, 2010)

13

14

15 Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktore r - ESTER ETER 30 socialsekreterare som INTE använde checklista 30 socialsekreterare som använde ESTER-checklistan

16

17

18 Ramen för första linjen Kunskap och erfarenhet är nödvändig för att hjälpa barn, unga och deras familjer som söker hjälp inom första linjen. Formulär, instrument och checklistor ökar möjligheten att upptäcka och bedöma barns problematik och behov av insats.

19 Psynkprojektet – utvärdering av första linjen 1 mars -30 September 2014  Implementera instrument och formulär  Beskriva verksamheter  Skapa rutiner och processer för samverkan  Erfarenhetsutbyte

20 Mål med utvärderingen Är första linjen ett bra sätta att fånga upp barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa? Vad kan och borde vi erbjuda barn, unga och deras föräldrar på första linjen?

21 Mätperiod 2014 Vilka barn tar vi emot, varför söker de hjälp och vilken insats får de.  Enkäten  SDQ/CORE  C-GAS  Måluppfyllelse  Brukarupplevelse

22 Umeå Ungdomshälsan Umeå Ungdomshälsan Värmdö Hamnen Värmdö Hamnen Jönköping Barn- och ungdomshälsan Jönköping Barn- och ungdomshälsan Hagfors VISIT Hagfors VISIT Angered Ungdomshälsan, resursenheten Angered Ungdomshälsan, resursenheten Hudiksvall Elevhälsan Hudiksvall Elevhälsan Linköping Råd, stöd och hälsa Linköping Råd, stöd och hälsa Uppsala Råd och stöd, Ungdomshälsan, primärvårdspsykologer Uppsala Råd och stöd, Ungdomshälsan, primärvårdspsykologer Askersund BVC. Familjecentral, elevhälsa, elevhälsoteam, barnhälsoteam Askersund BVC. Familjecentral, elevhälsa, elevhälsoteam, barnhälsoteam Gagnef Famnen Gagnef Famnen Region Skåne Första linjen - BUP Region Skåne Första linjen - BUP Kronoberg Barn- och ungdomshälsan Kronoberg Barn- och ungdomshälsan Motala Familjecentral, elevhälsa, ungdomsmottagningen Motala Familjecentral, elevhälsa, ungdomsmottagningen

23 www.skl.se/psynk Linda Sanneving Linda.sanneving@skl.se


Ladda ner ppt "Varför ska vi mäta? Spridningsseminarium barn och unga 3 april 2014, Umeå Linda Sanneving"

Liknande presentationer


Google-annonser