Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bertil Almgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bertil Almgren."— Presentationens avskrift:

1 Bertil Almgren

2 Bakgrund SKL samordnar projektet med ett femtiotal kommuner i fem regioner i landet Projektet löper fram till juni 2014 Riktar sig till ungdomar över 16 år som riskerar eller har avbrutit sina gymnasiestudier 24% av eleverna har inte fullföljt sina studier på fyra år, ytterligare 10% är inte godkända i ett eller flera kärnämnen

3 Vad betyder studier för möjligheter till arbete
-De som slutför gymnasiet med betyg i det lägsta intervallet (0 – 10), har 89 procents högre chans att ha ett arbete vid 29 års ålder. -De som slutför gymnasiet med betyg i mellan intervallet (10.1 – 15), har 197 procents högre chans att ha ett arbete vid 29 års ålder. -De som slutför gymnasiet med betyg i högsta intervallet (15.1 – 20), har 234 procents högre chans att ha ett arbete vid 29 års ålder. Bertil Almgren

4 Risker för personer utan avslutat gymnasium
-43 procents högre risk för arbetslöshet vid 20 års ålder -59 procent högre risk för arbetslöshet vid 25 års ålder -88 procents högre risk för arbetslöshet vid 29 års ålder Bertil Almgren

5 -Nästan 5 gånger högre risk att få socialbidrag vid 20 års ålder -Nästan 6 gånger högre risk att få socialbidrag vid 24 års ålder -Nästan 7 gånger högre risk att få socialbidrag vid 29 års ålder 13 Bertil Almgren

6 10 orsaker till avhopp Mobbning, socialt utanförskap
Brist på pedagogiskt stöd i skolan Vuxna som inte bryr sig Dåligt bemötande i skolan Bristfälligt pedagogiskt stöd efter långvarig frånvaro Behov av mer praktik och mindre teori Stökig skolmiljö Fel programval NEP som inte upptäcks under skoltiden Dåliga hemförhållanden Bertil Almgren

7 Västerbotten verkstäder och nuläge
Samspråka- öka andelen elever med annat modersmål än svenska att genomföra en gymnasieutbildning med fullständiga betyg Elever på SI och nationella program Lycksele, Vännäs och Norsjö Ökad kunskap om skillnad mellan godkänd i svenska SI och faktiska kunskaper som krävs på nationellt program Ökat samarbete ämneslärare- SVA,specialpedagoger och vägledare Bertil Almgren

8 Västerbotten verkstäder och nuläge
Första rummet- utveckla metoder för att fler elever ges individuella förutsättningar att genomföra sin utbildning samt utveckla myndighetssamverkan Umeå, Skellefteå, Vilhelmina, Vännäs och Storuman Elever med hög frånvaro, psykisk ohälsa på nationella och introduktionsprogram samt elever som avbrutit gymnasiestudier Ökad motivation och närvaro- bättre studieresultat Bertil Almgren

9 Västerbotten verkstäder och nuläge
750- Öka andelen elever som uppnår 750 poäng efter år 1 och ytterligare 750 poäng efter år 2 Skellefteå Elever med minst tre kurser med F-betyg eller streck på nationella program och introduktionsprogram Förstärkning i matematik, ökat kuratorsstöd Bertil Almgren

10 Västerbotten verkstäder och nuläge
Hälsosamtal- tidig kontakt med elevhälsan och erbjudas tidiga insatser Skellefteå Prioriterade hälsosamtal för elever i riskgrupper, LOS,NEP, hörsel, syn samt medicinska diagnoser som kan påverka inlärningen, social problematik, inackorderade eller långpendlare och underrepresenterat kön Ökade kontakter med elevhälsan- uppföljning sker 2015 Bertil Almgren

11 Uppföljande vägledningssamtal
Utgångspunkt i hälsosamtal- Skellefteå Tidig upptäckt- tidiga insatser Förbättra vägledningsinsatser i grundskolan och på gymnasiet Mer anpassat mottagande i gymnasiet Ett ökat antal elever som fullföljer sin individuella studieplan Bertil Almgren

12 Vilka elever valdes ut? Eleverna i riskgrupperna identifierades på våren i åk 9 Låga eller ofullständiga betyg, 12 elever Hög frånvaro på högstadiet, 4 elever Omval eller ej fått sitt förstahandsval, 1 elev Bertil Almgren

13 Samtalets innehåll Trivsel och bemötande Hjälp och stöd utifrån behov
Rätt utbildning Delaktighet och inflytande Bertil Almgren

14 Erfarenheter så långt Samtliga elever går kvar på sina program, ev två byten till hösten Eleverna har upplevt samtalen som positiva Eleverna upplever att de får vänta för länge på stöd Hjälp med kontakter med elevhälsa, syv och handledare Samtliga elever uppger att de trivs och blir bra bemötta Även de elever som upplever att de inte är på rätt utbildning vill gå kvar Bertil Almgren

15 Erfarenheter så långt Identifierade vi rätt riskgrupper
Vilken typ av samtal ska man ha och vem ska hålla det Kontinuerlig uppföljning Rätt typ av överlämnande från grundskolan Vad händer med den överlämnade informationen Bertil Almgren

16 Tidig upptäckt – tidig insats
Planerade samtal höstterminen åk 1 i en vanlig gymnasieskola aug sep okt nov dec jan utvecklingssamtal hälsosamtal, drygt hälften av eleverna ? ? Tidig insats ? ? ? Bertil Almgren

17 Erfarenheter och resultat
Utarbetande av vägledningsplan i kommunen Utökade resurs för syv på grundskolan Avsikten är att på gymnasiet införa någon typ av tidigt samtal Bertil Almgren

18 Framgångsfaktorer Förberedda övergångar – bra start, introduktion och stöd Förstärka vägledningen för elever i riskgrupper redan i grundskolan Elevhälsans organisation


Ladda ner ppt "Bertil Almgren."

Liknande presentationer


Google-annonser