Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annelie Dahlberg Arbetsterapeut i Pyramiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annelie Dahlberg Arbetsterapeut i Pyramiden"— Presentationens avskrift:

1 Annelie Dahlberg Arbetsterapeut i Pyramiden

2 Anders Wedin Rektor för kvarteret Örnen Projektledare för Pyramiden Samordnare för introduktionsprogrammen

3 Luleå gymnasieskola

4 Bakgrund Särskilda lärmiljöer i grundskolan: Daggkåpan - AST
Oasen - AST Lillstrandsskolan – stora sociala svårigheter Enheten för elever med språkstörning AST-grupp inom IV på gymnasiet

5 Bakgrund Vintern 2011 – projektbeskrivning
Våren 2012 – medel beviljade 1/ – projektstart Augusti 2012 – all personal

6 Pyramiden Skolan, socialtjänsten och
arbetsmarknadsavdelningen i samverkan Treårigt projekt, finansieras med kommunens medel för särskilda folkhälsosatsningar (Sociala fonder) Skolan är huvudman

7 Pyramiden Elever Med sociala/psykosociala svårigheter Med NPF
Som haft mycket hög frånvaro För vilka stora anpassningar gjorts Genomströmning 50 elever per läsår IMIND, individuellt alternativ

8 Eleverna 31 elever inskrivna, varav tio flickor Förra läsåret:
Gemomströmning 50 elever Jämn könsfördelning

9 (Bilden borttagen)

10 Personal Från skolan: Arbetsterapeut, 100% Elevassistent, 100%
Fritidspedagog, 100% Lärare 2 x 100% Projektledare, 50% Skolsköterska, 50% Specialpedagog, 100% SYV, 50% Från socialförvaltningen: Socionom, 100% Från arbetsmarknads-avdelningen: Arbetsvägledare 2 x 50%

11

12 Mål 50% fortsätter med studier i annan form inom eller efter ett år
30% får en anställning eller annan sysselsättning inom eller efter ett år 20% stannar kvar i Pyramiden ytterligare ett år

13 Arbetsmarknadsavdelningen

14 Skolpsykologen

15 Vilken typ av diagnoser möter vi?
ADHD ADD Aspergers syndrom Högfungerande autism Tourettes syndrom Tvångssyndrom-OCD Social fobi Borderline

16 Vanliga bekymmer/problemområden för våra elever
Uppmärksamhet, koncentration Impulskontroll Beröring Ögonkontakt Tvång Socialt samspel med andra Språket – annorlunda sätt att tänka Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid Bristande motorik Inlärning

17 Problemen yttrar sig olika över tid
Förskola Låg- och mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet

18 Vi som arbetar med dessa elever behöver alla ha
Generell kunskap Specifik kunskap

19 Utöver den generella kunskapen behövs också en mer specifik kompetens där vi bör veta följande:
Hur ser situationen ut för eleven? Hur yttrar sig funktionshindret just för denna elev? Vilka starka sidor har denna elev? Vilka styrkor och specialintressen finns att bygga vidare på? Elevens svårigheter?

20 Det pedagogiska arbetet – vad bör man tänka på?
Tydliggöra all information Planera Visualisera Strukturera

21 Vanliga frågor som eleverna ställer både i skolan och ute på praktik
Vad ska jag göra? Var ska jag vara? Hur ska jag göra? Vem ska jag vara med? När ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det? Varför ska jag göra det? Vad händer sedan?

22 Vilka behov av dessa elever?
Behov av anpassad arbetsmiljö Behov av mindre grupper Alternativa läromiljöer Behov av ett anpassat arbetssätt och bemötande Individuell planering Anpassad arbetstid Social – och beteendeträning Självförtroendeträning Jobba utifrån specialintressen Tillgång till alla kompetenser

23 Hur arbetar vi idag? Pedagogisk kartläggning
Pedagogisk kartläggning Skola, praktik eller må bra-mål Sätter tydliga och enkla mål Anpassar arbetsmiljön Anpassar arbetssätt och material Upprättar individuell planering Uppmuntrar elevens intressen och starka sidor Skapar struktur i vardagen Tydlig och konkret kommunikation KBT strategier Erbjuder social träning Beteendeträning Arbetsförmågebedömning

24 Antagning till Pyramiden
IMIND – ej sökbart Januari – februari: dialog med högstadieskolorna 1/4: sista dag för intresseanmälan April: träffar med samtliga 1/5: besked om antagning

25 Resultat Verksamhet Antal elever Kvar i Pyramiden 14-18
Verksamhet som syftar till anställning 13 Annan utbildning 12 Ingen känd verksamhet 4 Flyttat 1 Mammaledig Utskriven på egen begäran

26 Resultat En tiondel av eleverna riskerar på kort sikt att hamna i ett utanförskap

27 Resultat – 20 % hamnar inte i utanförskap

28 Resultat – 50 % hamnar inte i utanförskap

29 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Annelie Dahlberg Arbetsterapeut i Pyramiden"

Liknande presentationer


Google-annonser