Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till NPF. Aspergers Syndrom • Räknas till autismspektrat – Har därför tillgång till LSS enligt personkrets 1 • Tolkar omvärlden annorlunda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till NPF. Aspergers Syndrom • Räknas till autismspektrat – Har därför tillgång till LSS enligt personkrets 1 • Tolkar omvärlden annorlunda."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till NPF

2 Aspergers Syndrom • Räknas till autismspektrat – Har därför tillgång till LSS enligt personkrets 1 • Tolkar omvärlden annorlunda – Konkret – Svårt att förstå det osagda – Svårt med det sociala samspelet – Svårt med sociala koder

3 Aspergers syndrom – forts • Rigid och oflexibel – Behöver veta vad som ska hända – Behöver tid för förberedelser – Svårt att avbryta aktiviteter • Specialintresse • Svårt med automatisering

4 ADHD • Uppmärksamhetsstörning – Viljestyrd uppmärksamhet – Kan vara åt båda hållen • Koncentrationssvårigheter • Hyperaktivitet – Motoriskt rastlös, har svårt att vara stilla

5 ADHD - forts • Impulsivitet – Avbryter – Beslut man ångrar – Svårt med långsiktighet • Exekutiva funktioner – Planering och organisation • Svårt med tidsuppfattning – Ingen inbyggd ”känsla” för tid

6 ADHD - forts • Leder till – Sociala svårigheter – Behöver tid för förberedelser – Behöver hjälp med planering och struktur

7 Tourettes syndrom • Motoriska och vokala tics • Hyperaktivitet och impulsivitet

8 Svårigheter Aspergers syndrom • Socialt – På grund av att omvärlden tolkas annorlunda • Exekutivt – Hjälp med förberedelser, tid för omställningar ADHD • Socialt – På grund av impulsivitet, att man är lättdistraherad och hyperaktivitet • Exekutivt – Hjälp med förberedelser, tid för omställningar

9 Svårigheter - forts Aspergers syndrom • På arbetsmarknaden – Utbildning/information till arbetskamrater – Kan behövas speciella anpassningar ADHD • På arbetsmarknaden – Utbildning/information till arbetskamrater – Kan behövas speciella anpassningar

10 Aktuellt LSS-stöd • Rådgivning • Biträde av kontaktperson • Avlösarservice i hemmet • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet – ”kortis” • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

11 Aktuellt LSS-stöd - forts • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig • Kontaktdagar – 10 dagar/år

12 Stöd från LSS vid ADHD

13 Konsekvenser • Uttröttade och uppgivna föräldrar – Onödiga sjukskrivningar • Svårt att vara självständig – Föräldrar eller anhöriga utför vårdande uppgifter, och samordnar insatser – Uppfyller inte lagens mål om att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”

14 Konsekvenser - forts • Pålagringar i form av psykisk ohälsa – Depressioner – Ångest – Självskadebeteende • Social isolering – Förskjuten dygnsrytm – Längre och längre från arbetsmarknaden

15 Därför • Behöver LSS utvidgas så att alla med dessa behov får ta del av stödet

16 Praktiska detaljer • Presentationen finns på www.attention-osv.se senare ikvällwww.attention-osv.se • Efter pausen blir det paneldiskussion – Möjlighet för publiken att ställa frågor – Kan ge frågor till mig under pausen • Fika • Vi börjar igen klockan…


Ladda ner ppt "Introduktion till NPF. Aspergers Syndrom • Räknas till autismspektrat – Har därför tillgång till LSS enligt personkrets 1 • Tolkar omvärlden annorlunda."

Liknande presentationer


Google-annonser