Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Autism? Vad menar vi med Autismspektrumtillstånd? Vad kan det innebära för den enskilde individen? Hur diagnostiseras Autism? Heléne Stern leg psykolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Autism? Vad menar vi med Autismspektrumtillstånd? Vad kan det innebära för den enskilde individen? Hur diagnostiseras Autism? Heléne Stern leg psykolog."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Autism? Vad menar vi med Autismspektrumtillstånd? Vad kan det innebära för den enskilde individen? Hur diagnostiseras Autism? Heléne Stern leg psykolog

2 Autismspektrum • Autism i barndomen/Autistiskt syndrom • Asperger syndrom • Atypisk Autism Nyheter i DSM –V En diagnos: Autismspektrumstörning Svårighetsgrad och hjälpbehov ska anges!

3 Kognitiv funktionsnedsättning • Ett kvalitativt annorlunda sätt att ta in och bearbeta information • Finns med sedan barndomen

4 Förekomst • 0,6 - 1,5 % av befolkningen • Inom psykiatri 1,4 - 4% Det finns ännu inte någon konsensus kring vad som orsakar Autism, arv och miljö

5 Wings triad • Begränsad förmåga till ömsesidig social interaktion • Begränsad förmåga till ömsesidig social kommunikation • Begränsningar i föreställningsförmåga

6 Mentalisering • Att förstå att andra har ett eget inre liv • Att föreställa sig vad andra vet och inte vet • Att dra slutsatser om andras tankar, känslor och avsikter • Att dra slutsatser om andras avsikter utifrån beteende • Att skapa samförstånd

7 Vid Autism, andra förutsättningar • Klarar inte att intuitivt/automatiskt ta andra personers perspektiv • Har inte samma förutsättningar att utvecklas socialt • Har sämre verktyg att lära sig förstå hur den sociala världen fungerar Social interaktion tar oerhört mycket kraft och energi!

8 Central koherens • Att skapa sammanhang och mening genom att prioritera helheten • Att få en sammanhängande helhet av information, att exempelvis utläsa det väsentliga i en text • Personer med Autism tenderar att fastna vid detaljer på bekostnad av helheten

9 Automatisering och generalisering • Inlärda beteenden blir inte ”automatiska” • Det man lärt i en situation kan vara svårt att använda i andra situationer Medför omfattande svårigheter i vardagen!

10 Ojämn kognitiv nivå • Svårt både för individen och omgivningen • Ofta felaktiga förväntningar och krav • Ibland understimulering

11 Autism och känslor • Personer med Autism har samma sorts känslor som andra • Ofta svårt att uppfatta, tolka och uttrycka egna känslor • Många gånger starka känslomässiga uttryck

12 Perception • Känslig perception - Ljud - Ljus - Doft - Beröring - Konsisten Saknar ”filter” Tar oerhört mycket kraft och energi!

13 Kommunikation • Processar ofta information långsamt • Ibland mycket lång svarslatens • Ofta mycket konkret och bokstavlig språklig förståelse • Att förstå det underförstådda, ironi, ”vita lögner” • Att veta det alla andra vet, det som är outtalat • Använder ofta språket oflexibelt, en del mycket ”högtravande”

14 Forts. kommunikation • ”Brutal” ärlighet • Godtrogen – naiv och ärlig • Kan bli utnyttjade och lurade • Har många gånger blivit mobbade

15 Ickeverbal kommunikation • Ögonkontakt • Gester • Mimik Att använda sig av för att tolka och förstå, men personer med Autism kan också vara svåra att läsa av för andra

16 Svårigheter att förhålla sig till diffusa/relativa begrepp • Lagom • Att göra sitt bästa • En stund • Runt lunch

17 Förändringar • Oförutsedda händelser • Överraskningar • När det inte blir som planerat • Regler som inte hålls

18 Stress- och kravkänsliga • Social samvaro, släktkalas, kören, fikat på jobbet etc. • Perceptionskänslighet • Etc… de flesta har saker som är extra svåra men det är individuellt!

19 Diagnostik • SBU-rapport maj 2013: Det finns idag inte evidens för någon särskild metod – utredning i team med flera kompetenser rekommenderas Det finns inte några bestämmelser om hur en utredning ska gå till, men det finns rekommendationer • Psykiatrin har ansvar för diagnostisering av vuxna • Habilitering och psykiatri när det gäller barn

20 Forts. diagnostik • Utredarnas erfarenhet och kunskap är avgörande • Utvecklingsanamnes är avgörande, intervju med nära anhörig Multiprofessionell bedömning • Psykolog – kognitiv bedömning • Arbetsterapeut – funktionsbedömning • Psykiatriker – medicinsk och psykiatrisk bedömning • Sjukgymnast – motorisk bedömning

21 Forts. diagnostik • Normalitet – avvikelse En funktionsnedsättning som påverkar flera områden i livet • Personens delaktighet och motivation till utredning är avgörande • Att få kunskap och förståelse för sitt eget sätt att fungera

22 Behandling • Det finns inte någon medicinsk behandling mot Autism • Kunskap • Bemötande • Struktur, förutsägbarhet och hjälpmedel

23 Personer med Autism är alla olika och unika individer … som har vissa svårigheter som är gemensamma

24 Litteratur- och webbtips www.autismforum.se www.attention-riks.se www.autism.se Gunilla Gerland Gunnel Norrö Tony Attwood Carolina Lindberg och Malin Valsö, ”Vardagsliv med Aspergers syndrom”


Ladda ner ppt "Vad är Autism? Vad menar vi med Autismspektrumtillstånd? Vad kan det innebära för den enskilde individen? Hur diagnostiseras Autism? Heléne Stern leg psykolog."

Liknande presentationer


Google-annonser