Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND HINDER, UTMANINGAR, MÖJLIGHETER 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND HINDER, UTMANINGAR, MÖJLIGHETER 1."— Presentationens avskrift:

1 AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND HINDER, UTMANINGAR, MÖJLIGHETER 1

2 AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND  Autistiskt syndrom  Aspergers syndrom  Atypisk autism 2

3 Autismspektrumtillstånd  Socialt samspel  Språk och kommunikation  Intresse, beteende 3

4 FÖREKOMST Totalfrekvensen vad gäller autismspektrumtillstånd hos barn uppskattas vara 0,5-1,0 % 4

5 JOINT ATTENTION/ DELAT INTRESSE  Förmågan att samordna sin uppmärksamhet med någon annan.  Många anser att det är det första steget till socialt samspel. Den startar redan när man är ett litet spädbarn. 5

6 JOINT ATTENTION 6

7 Theory of Mind/ Mentaliseringsförmåga  Att kunna skapa inre bilder av andras tankar och känslor.  Att förstå hur andra tänker, är viktigt för att kunna förstå deras handlingar. 7

8 Hinder när förmågan brister  Svårt att förstå och avläsa samspel.  Socialt samspel blir energikrävande och kräver koncentration  Onödig kommunikation blir ointressant  Aktiviteten viktigare 8

9 MENTALISERINGSFÖRMÅGA 9

10 CENTRAL KOHERENS/ FÖRMÅGA ATT SE SAMMANHANG  Samordna detaljer till en helhetsbetydelse  Kunna lägga till underförstådd mening till det du ser/hör 10

11 Hinder när förmågan brister  Världen upplevs som fragmentarisk  Svårt att uppfatta hela situationen  Fokusera på detaljer som kan uppfattas som oviktiga för andra  Svårt att tolka situationer, p.g.a. oförmåga att läsa in det som inte sägs/syns 11

12 EXEKUTIVA FUNKTIONER  Förmågan att planera 12

13 Hinder när förmågan brister  Svårt att veta när och var ska jag börja, hur ska jag göra.  Svårt att hitta alternativ, när det inte blir som jag planerat. 13

14 EXEKUTIVA FUNKTIONER 14

15 PERCEPTION  LUKT  SMAK  KÄNSEL  LJUS  LJUD 15

16 16

17 BASUTREDNING  Barns förmågor kartläggs  De olika miljöerna där barnet finns beskrivs  Medicinsk del ingår 17

18 Utredning på BNP-mottagningen  Fördjupad utredning utifrån de fyra olika kompetenserna.  Belysning av de områden som påverkar ömsesidigt socialt samspel, kommunikation, intresse och beteende  Ställningstagande till ev. andra barnpsykiatriska diagnoser 18

19 Efter utredning  Möjlighet till stöd via Barn- och ungdomshabiliteringen  Möjlighet till stöd via LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  Möjlighet att söka vårdbidrag  Möjlighet att söka särskild undervisningsgrupp 19

20 INREMITTENTER 20102011 PRIMÄRVÅRD32 ELEVHÄLSOTEAM/SKOLHÄLSOVÅRD83 BHV/BARNKLINIKEN1518 BUP5276 SOCIALTJÄNSTEN33 BUH56 UTOMLÄNS31 164189 20

21 RESULTAT DIAGNOS20102011 AUTISTISKT SYNDROM 6859 ATYPISK AUTISM 3537 ASPERGERS SYNDROM 1715 ÅLDERFLICKORPOJKAR 2010201120102011 0-4 ÅR551314 5-12 ÅR17164256 13-18 ÅR21415756 19 ÅR11 Summa4362113127 21

22 FLICKPROJEKTET, Svenni Kopp. • Erfarenheter: • De flesta har sömnproblem • Matproblem • ADL-funktion låg • Stora svårigheter med taktil perception • Speciella intressen som att pyssla, fantasy, djur mm. • Skolans värld: • Vill från tidiga år inte gå till skolan • Ensam på rasterna • Vill inte delta i gymnastiken • Följer med i undervisningen upp till klass 4-5 • Hög frånvaro under högstadiet 22

23 UTMANINGAR • Struktur • Schema • Förberedelse • Tala tydligt och kortfattat, konkret gärna med text och bild • Skämta lagom • Om det uppstår missförstånd – fundera på hur uttryckte jag mig. • Uppmuntran, beröm och belöning 23

24 UTMANINGAR Tydliggörande i vardagen ”De sju frågorna” • Vad ska jag göra nu? • Var ska jag vara? • Med vem ska jag vara? • Hur länge ska det hålla på? • Vad ska hända sedan? • Vad ska jag ha med mig? • Varför ska jag göra det? 24

25 MÖJLIGHETER  Ser saker ur ett annat perspektiv  Är noggrana  Är punktliga  Är kunniga inom specialområden  Har detaljseende  Är ärliga  Är noga med syfte Originella tänkare – väljer sina egna vägar! 25

26 26


Ladda ner ppt "AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND HINDER, UTMANINGAR, MÖJLIGHETER 1."

Liknande presentationer


Google-annonser