Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighets- uppdraget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighets- uppdraget"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighets- uppdraget

2 Uppdrag om tillgänglighet till SPSM
Varför ett uppdrag om tillgänglighet? Skolverkets rapport 2008: Tillgänglighet till skolans lokaler och valfrihet för elever med funktionsnedsättning Låg kunskap om tillgänglighet Låg kunskap om behov hos elever med funktionsnedsättning Rapport Rädda Barnen 2008: Får jag vara med? Om vardagen i skolan för elever med rörelsehinder. Osäkerhet om inklusion Behov av kunskap om funktionsnedsättningars betydelse för lärande och kunskapsutveckling

3 Skapa mervärde i skolan Tänk tillgänglighet!
Skapa mervärde i skolan Tänk tillgänglighet! Projektledare: Ulla Sturaeus och Catrin Tufvesson

4 Tänk tillgänglighet! Vanliga tankar: Måste vi verkligen?
Tänk tillgänglighet! Vanliga tankar:  Måste vi verkligen? Vad är tillgänglighet egentligen? Hur dyrt blir inte det då? Har vi tid? Tänk om vi gör fel! Vilken ände börjar vi i?

5 Grunden för tillgänglig utbildning …
Grunden för tillgänglig utbildning … … är kunskap om  Individens förutsättningar Grundstenar för lärande Val av pedagogik Fysisk miljö och dess förutsättningar

6 … OCH att vi ska utgå ifrån elevens behov och rättigheter enligt:
… OCH att vi ska utgå ifrån elevens behov och rättigheter enligt:  FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s  konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Skollagen Arbetsmiljölagen Plan- och bygglagen Diskrimineringslagen Handikappolitiska handlingsplanen

7 Samspelsmodell Individens lärande Samspel Pedagogik Elev
Samspelsmodell Individens lärande Elev Samspel Pedagogik Fysisk miljö och dess förutsättningar

8 Samspelsmodell Därför att:
Samspelsmodell Därför att:  En möjlighet till att arbeta för en tillgänglig utbildning för alla Helhetsperspektiv Olika nivåer: organisations nivå grupp nivå individ nivå Del av systematiskt arbetsmiljöarbete Användas som checklista

9 Eleven eller ”Vad har eleven i ryggsäcken”?
Eleven eller ”Vad har eleven i ryggsäcken”? Kunskap om: Ålder Kön Funktionsnedsättning Bakgrund Annan erfarenhet Elev

10 Lärande eller ”Hur påverkas möjligheten till lärande”?
Lärande eller ”Hur påverkas möjligheten till lärande”? Kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för individens lärande: Språk och kommunikation Koncentration, fokusering och motivation Rörelse och förflyttning Socialt samspel För att kunna bearbeta och tolka information Elev

11 Pedagogik eller ”Vilket val av pedagogiska strategier behöver göras”?
Pedagogik eller ”Vilket val av pedagogiska strategier behöver göras”? Elev Kunskap om: Val av alternativ, anpassad och kompletterande pedagogik Alternativa lärverktyg, anpassade läromedel Lärstilar Samspel och sociala strukturer IT IUP och åtgärdsprogram Betyg och bedömning

12 Fysisk miljö och dess förutsättningar eller ”Hur ska den fysiska miljön utformas”? Elev Kunskap om: Form för lärande Rum för lärande Ny- och ombyggnation Utemiljön Strategiskt tillgänglighetsarbete

13 Samspelsmodellen som checklista på organisations-, grupp- och individnivå Vad har barnet eller eleven i ”ryggsäcken”? Hur påverkar det möjligheten till lärande? Vilket val av pedagogiska strategier behöver göras? Vilket stöd ska den fysiska miljön ge?

14 Skolan som organisation
Skolan som organisation Kunskap om:  Internationella och nationella styrdokument (bland annat elevens rättigheter/rätten till tillgänglig utbildning) Behov av kompetensutveckling generellt och utifrån enskild individ Heldagsperspektiv Systematiskt arbetsmiljöarbete

15 Hur kommer man igång i skolan?
Hur kommer man igång i skolan? Definiera tillgänglighet. Vad omfattar det? Implementera tillgänglighetsplanering i det systematiska arbetsmiljöarbetet . Förankra tankarna hos ledning och bland medarbetare. Samverkan? Behövs kompetensutveckling? Tillgång till specialistkunskap? Gör en lång och en kortsiktig plan. Prioritera. Ansvarsfördelning. Beräkna kostnaderna. Följ upp åtgärderna! Ett sätt att inventera verksamhet och lokaler är att utgå från samspelsmodellen för tillgänglig utbildning.

16 Planering av utformning vid nybyggnation
Planering av utformning vid nybyggnation planering/personal luft verksamhet/elever ljus ljud

17 Planering av utformning vid nybyggnation
Planering av utformning vid nybyggnation G HK F K skolgård

18 Planering av undervisning i befintlig miljö
Planering av undervisning i befintlig miljö N Gruppens förutsättningar Möjlighet till lärande Val av pedagogik Stöd av fysisk miljö Klassrum 1, Tufvesson (2009)

19 Planering av individuell anpassning
Planering av individuell anpassning Elevens förutsättningar Möjlighet till lärande Val av pedagogik Stöd av fysisk miljö

20 Strategiskt arbete i kommunen
Strategiskt arbete i kommunen Vad innebär tillgänglig utbildning i vår kommun? Hur får vi in tillgänglighetsplanering i styrdokumenten? Förankra tankarna hos ledning och bland medarbetare. Samverkan? Vilka prioriteringar måste göras? Föreslå långsiktiga och kortsiktiga mål. Vem ansvarar för vad? Beräkna kostnaderna. Följ upp beslutade åtgärder. Ett sätt att inventera verksamhet och lokaler är att utgå från samspelsmodellen för tillgänglig utbildning. Hur ser det ut i kommunens verksamhet?

21 www.spsm.se/tillganglighet Läs mer på
Projektledare: Ulla Sturaeus och Catrin Tufvesson


Ladda ner ppt "Tillgänglighets- uppdraget"

Liknande presentationer


Google-annonser