Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JOHANNA BJÖRK 031-7509176

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JOHANNA BJÖRK 031-7509176"— Presentationens avskrift:

1 JOHANNA BJÖRK adhdkonsulent@agrenska.se 031-7509176 adhdkonsulent@agrenska.se

2

3 HYPER/HYPOAKTIVITET •”Lagom” aktivitetsnivå •Motorisk oro/Passiv •Uppvarvad/Dagdrömmer •Snabb/Långsam •Pratsam/Tystlåten •Sömn

4 UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING •Koncentration/Fokus •Uthållighet •Verkar inte lyssna på tilltal •Information/Instruktion •Svårt att organisera •Motivation •Lätt distraherad •Glömsk

5 IMPULSIVITET •Svårt att vänta på sin tur •Avbryter och stör andra •Humörsvängningar

6 EXEKUTIVA FUNKTIONER •Göra en strategisk plan/strukturera •Bibehålla strategier •Skjuta upp impulshandlingar •Arbetsminnet •Flexibilitet •Tidsuppfattning

7 PERCEPTION •AUDITIV PERCEPTION: ÖRONEN HÖR HJÄRNAN TOLKAR – ATT TOLKA OM OCH FÖRSTÅ. •VISUELL PERCEPTION: ÖGAT SER HJÄRNAN TOLKAR –ATT SE OCH INSE. •LUKT, BERÖRING, VÄRME, KYLA OCH SMÄRTA

8

9 Autismspektrumstörning, Asperger syndrom, Autism. Social interaktion •Kommunikation •Beteende/fantasi

10 THEORY OF MIND/ MENTALISERING. •”ATT TÄNKA OM TÄNKANDET” •”JAG FÖRSTÅR ATT DU TÄNKER”

11 KOMMUNIKATION •Ekotal •Konkret ordförståelse •Praktiska svårigheter •Icke-verbal kommunikation

12 SITUATION BETEENDE KONSEKVENS

13 Det är naturligt att protestera Att inte acceptera -Sådant man känner sig osäker inför -Personer man inte känner sig trygg med -Att bli kränkt -Att man inte har förmågan

14 STRATEGIER •Kunskap om funktionshindret •Grundsyn •Individualisera •Hjälpmedel för att kompensera försvårigheterna •Förhållningssätt: Respektfullt, tydligt, annorlunda och otraditionellt •Organisation

15 Metoder •Salutogent tänkande •Stötta varandra •Enighet/trygghet •Förutsägbarhet •Struktur/Tidshjälp •Anpassa krav/tempo •Fysisk aktivitet •Snabb feedback •Utsläckning •Möt på ”rätt” nivå •Affekt smittar •Samarbete föräldrar •Egna strategier

16 Bra att tänka på. •Tiden •Mängden •Sortera bort stimuli •Fokus, en sak i taget •Planera före •Påminn •Valsituationer •Tydlighet

17 FÖRSTA HJÄLPEN ÖVERTYDLIGHET STRUKTUR STEGET FÖRE

18 Över tydlighet •Ett budskap i taget. •Kortfattad information. •Tydliggör med bilder. •Konkretisera råd.

19 Struktur •Regelbundet. •Avgränsning. •Förutsägbarhet. Var, När, Hur.

20 Steget före •Framförhållning. •Förutse situationen. •Plan B


Ladda ner ppt "JOHANNA BJÖRK 031-7509176"

Liknande presentationer


Google-annonser