Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JOHANNA BJÖRK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JOHANNA BJÖRK"— Presentationens avskrift:

1 JOHANNA BJÖRK adhdkonsulent@agrenska.se 031-7509176

2

3 HYPER/HYPOAKTIVITET ”Lagom” aktivitetsnivå Motorisk oro/Passiv
Uppvarvad/Dagdrömmer Snabb/Långsam Pratsam/Tystlåten Sömn

4 UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING
Koncentration/Fokus Uthållighet Verkar inte lyssna på tilltal Information/Instruktion Svårt att organisera Motivation Lätt distraherad Glömsk

5 IMPULSIVITET Svårt att vänta på sin tur Avbryter och stör andra
Humörsvängningar

6 EXEKUTIVA FUNKTIONER Göra en strategisk plan/strukturera
Bibehålla strategier Skjuta upp impulshandlingar Arbetsminnet Flexibilitet Tidsuppfattning

7 PERCEPTION AUDITIV PERCEPTION: ÖRONEN HÖR HJÄRNAN TOLKAR – ATT TOLKA OM OCH FÖRSTÅ. VISUELL PERCEPTION: ÖGAT SER HJÄRNAN TOLKAR –ATT SE OCH INSE. LUKT, BERÖRING, VÄRME, KYLA OCH SMÄRTA

8

9 Autismspektrumstörning, Asperger syndrom, Autism.
Social interaktion Kommunikation Beteende/fantasi

10 THEORY OF MIND/ MENTALISERING.
”ATT TÄNKA OM TÄNKANDET” ”JAG FÖRSTÅR ATT DU TÄNKER”

11 KOMMUNIKATION Ekotal Konkret ordförståelse Praktiska svårigheter
Icke-verbal kommunikation

12 SITUATION BETEENDE KONSEKVENS

13 Det är naturligt att protestera
Att inte acceptera Sådant man känner sig osäker inför Personer man inte känner sig trygg med Att bli kränkt Att man inte har förmågan

14 STRATEGIER Kunskap om funktionshindret Grundsyn Individualisera
Hjälpmedel för att kompensera försvårigheterna Förhållningssätt: Respektfullt, tydligt, annorlunda och otraditionellt Organisation

15 Metoder Salutogent tänkande Stötta varandra Enighet/trygghet
Förutsägbarhet Struktur/Tidshjälp Anpassa krav/tempo Fysisk aktivitet Snabb feedback Utsläckning Möt på ”rätt” nivå Affekt smittar Samarbete föräldrar Egna strategier

16 Bra att tänka på. Tiden Mängden Sortera bort stimuli
Fokus, en sak i taget Planera före Påminn Valsituationer Tydlighet

17 FÖRSTA HJÄLPEN ÖVERTYDLIGHET STRUKTUR STEGET FÖRE

18 Över tydlighet Ett budskap i taget. Kortfattad information.
Tydliggör med bilder. Konkretisera råd.

19 Struktur Regelbundet. Avgränsning. Förutsägbarhet. Var, När, Hur.

20 Steget före Framförhållning. Förutse situationen. Plan B


Ladda ner ppt "JOHANNA BJÖRK"

Liknande presentationer


Google-annonser