Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON"— Presentationens avskrift:

1 EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON
ADHD – VAD ÄR DET? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

2 INNEHÅLL ADHD – VAD ÄR DET?
JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN SJÄLVKONTROLL EXEKUTIVA FUNKTIONER MEDICINERING FRÅGOR? MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER FÖRVÄNTNINGAR OCH KRAV ERKÄNN OCH FÖRÄNDRA TÄNKVÄRT OCH VIKTIGT FRÅGOR? NICKLAS LARSSON

3 JAG HAR ADHD - OCH MIN TANKE MED FÖRELÄSNINGEN
Jag fick min ADHD diagnos som vuxen. Min tanke med denna föreläsning är att göra diagnosen ADHD mer synlig och förståelig. Alla har vi nånting och bidra med till en ökad kunskap och förståelse , vilket jag väljer att göra på mitt sätt. NICKLAS LARSSON

4 VAD ÄR ADHD? - EGENTLIGEN
ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos (hjärnan). ADHD är till största del en ärftlig diagnos (biologisk). Ca 45/1000 personer har ADHD. ADHD är en högrisk och funktions diagnos. ADHD är en omfattande diagnos. Symtomen beskrivs under följande områden, Ouppmärksamhet, Hyperaktivitet, Impulsivitet. NICKLAS LARSSON

5 SYMTOMEN - OUPPMÄRKSAMHET
Svårt att bibehålla uppmärksamhet inför olika aktiviteter/uppgifter. Svårt att organisera aktiviteter/uppgifter. Blir lätt störd av yttre stimuli. Ofta glömsk och tappar ständigt bort nödvändiga saker. Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal eller instruktioner. Om det är ointressant så är det nästan omöjligt att hålla fokus, men är det intressant så funkar det bättre. NICKLAS LARSSON

6 SYMTOMEN - HYPERAKTIVITET
Kan ha svårigheter med att vara stilla. En ständig känsla av rastlöshet. Aktiviteter blir sällan lugna, och aktivitetsnivån blir sällan anpassad till uppgiften. Man kan ofta verka vara på språng och prata överdrivet mycket. Hyperaktiviteten är mer tydlig och synlig hos barn än hos vuxna. När man har adhd så pendlar man oftast mellan att vara hyper och hypoaktiv. NICKLAS LARSSON

7 SYMTOMEN - IMPULSIVITET
Påverkas mycket av yttre händelser som händer i nuet. Att kunna vänta på sin tur eller på framtida belöningar är inte tänkvärt. Avbryter ofta andra och kan upplevas inkräktande. De är nuet och stunden som är i fokus. Detta ställer till med oreda och tråkigheter för många. NICKLAS LARSSON

8 IMPULSKONTROLEN - ÄR BRISTANDE
När man har ADHD så innebär det att man styrs/reagerar mycket av omgivningen i nuet utan att kunna stanna upp och tänka. Eftersom man blir styrd och inte har förmågan att hejda sina impulser så blir livet utom kontroll. När man ständigt reagerar på impulser så blir saker och målsättningar sällan förverkligade. Utan utrymme till att tänka innan handling så är vi utan självkontroll. Människor med ADHD visar även känslor mer och tydligare pågrund av svårigheten att tänka efter och reglera. NICKLAS LARSSON

9 SJÄLVKONTROLL - UTAN KONTROLL INGEN FRI VILJA
Har vi ingen självkontroll så ”tänker” vi inte. Vi kanske tror vi har kontroll och att vi tänker igenom handlingar och styr. Med självkontroll så kan vi vänta på belöningar och planera mer långsiktigt. Har vi självkontroll så kan vi innan ett agerande väga in risker och använda oss av de förflutna innan ett beteende. När dom exekutiva funktionerna inte är fullt fungerande och inte kommer överens så blir självkontrollen lidande. Utan fri vilja så är vi likt fåglar i en bur, vi är beskådare och styrda av omgivningen utan vetskap. NICKLAS LARSSON

10 EXEKUTIVA FUNKTIONER - HJÄLPER OSS ATT AVGÖR VAD VI SKA GÖRA
Dom Exekutiva funktionerna hjälper oss att ta igenom tänkta beslut. Bristen i dom Exekutiva funktionerna gör det mycket svårt att reglera beteendet. Har man brister i dom Exekutiva funktionerna så har man även svårt att använda sin kunskap. Dom Exekutiva funktionernas dåliga funktion beror till stor del på bristen av signalsubstanserna dopamin och även noradrenalin. Om våra Exekutiva fungerar så kommer dom att användas efter en impuls och innan ett handlande (vi tänker efter och kan värdera innan ett handlande). NICKLAS LARSSON

11 EXEKUTIVA FUNKTIONER - ICKE VERBALT ARBETSMINNE
Gör så att vi kan hålla information i huvudet (bilder, ljud, dofter , smaker) Med hjälp av denna EF kan vi återse tidigare händelser, ljud och sånt andra sagt. I stället för att lära sig genom egna misstag kan vi se hur andra gjort. Vi kan använda oss av händelser från det förflutna i nuet. Vi får en tiduppfattning. NICKLAS LARSSON

12 EXEKUTIVA FUNKTIONER - VERBALT ARBETSMINNE
Med hjälp av denna EF så kan vi hålla inre dialoger med oss själva. Vi kan ställa oss själva frågor och väga in det förflutna i nutida problem. Vi kan komma ihåg sånt vi läser och annat som vi tar del av och behandlar med våran inre röst. Icke verbalt och verbalt arbetsminne gör så att vi på ett effektivt sätt kan prata med oss själv om dåtida händelser för att inte göra samma misstag fler gånger. NICKLAS LARSSON

13 EXEKUTIVA FUNKTIONER - KÄNSLOREGLERING
Känslor är otroligt viktigt för att vi ska kunna hålla oss motiverade, för att kunna hålla oss till målbilden. Känslor är även det som kan hindra oss från att göra visa saker som vi vet inte är bra för oss. Känslor är nånting som vi får uppleva vare sig vi vill det eller ej, det viktiga är att vi kan styra och använda oss av dom. För att reglera och styra våra känslor så är vi beroende av det Icke verbala och verbala arbetsminnet. NICKLAS LARSSON

14 EXEKUTIVA FUNKTIONER - PLANERING OCH PROBLEMLÖSNING
Planering och problemlösning är den EF som ger oss förmågan att kunna välja mellan flera alternativa lösningar på ett problem. Denna EF hjälper oss att sätta samman saker, tankar och ord på ett snabbt och logiskt sätt. Att fylla i blanketter, planera och organisera aktiviteter där flera saker ska ingå hjälper denna EF till med. Men varför tänkte jag inte på det? NICKLAS LARSSON

15 MEDICINERING - HUR FUNKAR DET, VARFÖR FUNKAR DET?
Den medicin som används till största del är centralstimulerande. Centralstimulerande medicin korrigerar bristen på signalsubstanserna dopamin och noradrenalin. Centralstimulerande medicin har en direkt verkan och lindrar ADHD symtomen framgångsrikt. Den funkar för att den tillför eller korrigerar bristen på signalsubstanserna som personer med ADHD lider brist på. Finns även läkemedel som inte är centralstimulerande. NICKLAS LARSSON

16 FRÅGOR? PAUS NICKLAS LARSSON

17 SAMSJUKLIGHETEN ÄR MYCKET HÖG NÄR MAN HAR ADHD.
BIPOLÄRT SYNDROM NICKLAS LARSSON

18 MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD - SÅ KÄNNER SIG MÅNGA SOM LEVER MED ADHD
Människor som lever med ADHD blir ofta missförstådd i livets alla områden och åldrar. Att känna sig misslyckad är verkligheten för dom flesta barn som går i skolan utan förståelse. Missförstådd, misslyckad och utan förståelse, leder till bristande tro och en självkänsla som i sin svaghet söker lycka i det destruktiva. Alla människor vill bli förstådd. Alla människor behöver få känna att man duger som man är och att även lyckanden blir belysta. NICKLAS LARSSON

19 MÄNNISKOR MED ADHD HAMNAR OFTA I OLIKA MISSBRUK.
DROGER ALKOHOL MAT SOCKER SEX NIKOTIN NICKLAS LARSSON

20 FÖRVÄNTNINGAR OCH KRAV - MEN VILKEN ÄR FÖRMÅGAN
Vilka förväntningar och krav ställer vi på människor i alla olika områden i livet? Hur kommer det sig att vi är så dåliga att ta reda på vilken förmåga människor har innan kraven ställs. Hur många skulle förvänta sig att en människa som är rullstolsbunden skulle gå upp för trappen till andra våningen? ADHD är en funktionsnedsättning inom flera områden, men tyvärr så syns inte svårigheterna tydlig, vilket leder till att orealistiska krav ställs. När kraven och förväntningarna överstiger förmågan så går vi människor sönder. NICKLAS LARSSON

21 EFTERSOM ALLA MÄNNISKOR ÄR OLIKA SÅ BORDE VÄL FÖRVÄNTNINGARNA OCH KRAVEN OCKSÅ VARA OLIKA.
SKOLAN NICKLAS LARSSON

22 RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER - VAD FUNKAR, VAD FUNKAR INTE?
Att leva i en miljö som hela tiden motarbetar eller inte förstår behoven är ” fel miljö ”. Att leva i ” rätt miljö ” där kraven, förmågan och stimulansen är den rätta så minskar symtomen. Men ingen miljö kan bli rätt om inte strategier finns hos både den som lever med och den som jobbar med ADHD. Vad som är rätt och vad som är fel är nånting vi ofta måste prova oss fram till. Vem avgör vad som är rätt eller fel miljö? och vem avgör vilken strategi som funkar eller inte funkar? NICKLAS LARSSON

23 SKOLAN RELATIONER SAMHÄLLET
NÄR MAN LEVER MED ADHD SÅ KÄNNER MAN SIG OFTA MISSANPASSAD OCH OMGIVNINGEN REAGERAR OFTA OVETANDE PÅ SYMTOMEN. SKOLAN RELATIONER SAMHÄLLET NICKLAS LARSSON

24 ERKÄNN OCH FÖRÄNDRA - VAR HANDLINGSKRAFTIG
Vi med ADHD (vuxen) måste skaffa kunskap både om oss själva och våran diagnos. Föräldrar till barn med ADHD måste skaffa kunskap om hur de är att vara barn med ADHD. Skolan måste börja inse och erkänna okunskapen så förändring kan bli verklighet. Alla måste börja att det ända som räknas är handling och att våga be om hjälp. Vi kan endast förändra det vi erkänner, vi människor har en förmåga att rättfärdiga beteenden på grund av okunskap och brist på motivation. NICKLAS LARSSON

25 ATT FÖRÄNDRA NÅNTING ÄR SÄLLAN LÄTT.
INSIKT ANLEDNING VARFÖR MOTIVATION KUNSKAP HANDLING NICKLAS LARSSON

26 TÄNKVÄRT OCH VIKTIGT - ALLA MÄNNISKOR ÄR VÄRDEFULLA
Människor med ADHD har varken brist på kunskap eller intelligens, utan problemet är förmågan i dom Exekutiva funktionerna. Det är viktigt att man förstår att människor som har ADHD kämpar på med massor av svårigheter samtidigt som alla misslyckanden sätter tron och självkänslan i botten. Alla människor är olika och ingen vet vad den andra människan kämpar med. Människor med ADHD har liksom alla andra människor en massa styrkor och begåvningar. Att hävda att man gör rätt fastän resultatet blir fel, hjälper ingen människa i nöd. NICKLAS LARSSON

27 FRÅGOR? NICKLAS LARSSON KONTAKTUPPGIFTER NICKLAS LARSSON 073-578 32 49
NICKLAS LARSSON


Ladda ner ppt "EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON"

Liknande presentationer


Google-annonser