Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svårigheter i vardagen hos vuxna med ADHD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svårigheter i vardagen hos vuxna med ADHD"— Presentationens avskrift:

1 Svårigheter i vardagen hos vuxna med ADHD
ADHD som vuxen Tre undergrupper av ADHD ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet ADHD med en kombination av båda Problembild, hjälpbehov och prognos skiljer mellan dessa typer.

2 Uppmärksamhetsstörning
sex av följande symtom ska uppfyllas för diagnos Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter. Har svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter Följer inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter Har svårt att organisera uppgifter och aktiviteter Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet Tappar ofta bort saker Är lättdistraherad av yttre stimuli Är ofta glömsk i dagliga livet

3 Hyperaktivitet/impulsivitet
Har svårt att vara stilla med händer och fötter, kan inte sitta still Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där man förväntas kunna sitta en längre stund Springer ofta omkring, hos vuxna kan det vara en känsla av rastlöshet/inre oro Har svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla Verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv Pratar överdrivet mycket Kastar ofta ur sig svar på frågorna innan frågeställaren frågat färdigt Har svårt att vänta på sin tur

4 Vuxna med ADHD Minst hälften har kvar problem i vuxen ålder
Uppmärksamhetsproblem dominerar Svårt att organisera Svårt att komma igång Problem att klara vardagens vanliga stressmoment Beskriver sig ofta som utarbetad

5 Vuxna med ADHD Svårt mobilisera energi inför det som ska göras
Har lätt att skjuta upp vardagens rutinuppgifter Svårt att slappna av, inre känsla av rastlöshet/oro Vantrivsel när inget spännande händer Brister i arbetsminne Störd sömnrytm

6 Vuxna med ADHD Många med uttalade problem av ex. kriminalitet och missbruk Oftare inblandade i olyckor Bra och dåliga dagar Hög ärftlighet, ca 60 – 85 %

7 KogniTek Uppdragsgivare Hjälpmedelsinstitutet HI med medel från
Allmänna arvsfonden Attention Hjärnkraft Två delprojekt Orup, Lund – vuxna med förvärvade hjärnskador Uppsala – vuxna med ADHD/DAMP

8 Projektets mål och syfte
Ska pågå i tre år. Delprojekt Uppsala ska tillskapa ett resurscentrum för vuxna med ADHD Utvärdera hjälpmedel, både befintliga och nyutvecklade, samt produkter och tjänster som finns att köpa på öppna marknaden Metoder och stöd

9 Projektmål 12-15 personer ska ingå i deltagargruppen
Utarbeta en fungerande arbetsmodell för introduktion av hjälpmedel En bostadsmiljö så nära verkligheten som möjligt ska byggas upp. Kunskapen om kognitivt stöd ska ha ökat. En överenskommelse om ansvarsfördelning och ägarförhållande mellan kommun och landsting bör finnas vid projektets avslut.

10 Kognitek Vad har vi prövat i projektet? Varför har vi prövat detta?
Hur har det fungerat?

11 Planera och organisera
Scheman Veckoschema Städschema Matsedel Inköpslistor Checklistor/rutinscheman Arbetsplanering Kalender Almanacka

12 Magnettavla

13 Magnettavla

14 Vecko- och dagsschema

15 Mobil

16 Handdator

17 Komihåg klocka

18 Bolltäcke

19 Väckarklocka

20

21 FREDRIKS STÄDSCHEMA DATUM………………
VAD? NÄR? UTFÖRT Plocka upp från hela golvet Söndag Lägga var sak på sin plats Lägga kläder i tvättkorgen nere Bädda sängen Dammsuga hela golvet

22 Ytterdörr Komihåg Plånboken Busskortet Mobilen

23 Kvällsrutin Kvällen Kl. 24.00 Dags att avsluta dagen Stäng av datorn.
Ett glas vatten, frukt och medicin bredvid väckarklockan. Ställ väckarklocka, shake awake och mobilen. Tvätta mig och borsta tänder Duscha sönd. tisd. torsd. och lörd. Kl Lägga mig. Skriv dagens anteckning. Kolla vad jag ska göra imorgon Ställ vid behov om väckarklockan.

24 Steg för steg instruktioner
STÄDA Vad du behöver:

25 Steg för steg instruktioner

26 Märka upp Köksskåp Garderober Tvätt Hall Skrivbord

27 Märka upp och sortera Märka upp och sortera

28 Märka upp och sortera

29

30 Medicindosetter med larm

31 Hitta saker

32 Trygghet

33 Ekonomi

34 Andra insatser lika viktiga?
Hjälpmedel Hjälpmedel sekundärt? Andra insatser lika viktiga? Kartläggning behov Problem och resursidentifiering Stöd/coaching/bistånd Stressreducering Tid Samverkan kommun - landsting

35 Framtiden Hur behålla det som fungerar?
Hur utforma eventuella förstärkningar? Kan ”hjälpmedlet” trappas ut? Ta semester från hjälpmedel Vem tar över? Var ligger ansvaret? Behov av produktutveckling. ”Ny” målgrupp – ökad kunskap behövs

36 Att tänka på Inställningar Uppföljning Omgivningens förväntningar
Intresse/uppbackning från personal och närstående Belöning Egen motivation?


Ladda ner ppt "Svårigheter i vardagen hos vuxna med ADHD"

Liknande presentationer


Google-annonser