Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ADHD som vuxen Tre undergrupper av ADHD ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet ADHD med en kombination.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ADHD som vuxen Tre undergrupper av ADHD ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet ADHD med en kombination."— Presentationens avskrift:

1 ADHD som vuxen Tre undergrupper av ADHD ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet ADHD med en kombination av båda Problembild, hjälpbehov och prognos skiljer mellan dessa typer. Svårigheter i vardagen hos vuxna med ADHD

2 sex av följande symtom ska uppfyllas för diagnos •Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter. •Har svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter •Följer inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter •Har svårt att organisera uppgifter och aktiviteter •Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet •Tappar ofta bort saker •Är lättdistraherad av yttre stimuli •Är ofta glömsk i dagliga livet Uppmärksamhetsstörning

3 •Har svårt att vara stilla med händer och fötter, kan inte sitta still •Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där man förväntas kunna sitta en längre stund •Springer ofta omkring, hos vuxna kan det vara en känsla av rastlöshet/inre oro •Har svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla •Verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv •Pratar överdrivet mycket •Kastar ofta ur sig svar på frågorna innan frågeställaren frågat färdigt •Har svårt att vänta på sin tur Hyperaktivitet/impulsivitet

4 •Minst hälften har kvar problem i vuxen ålder •Uppmärksamhetsproblem dominerar •Svårt att organisera •Svårt att komma igång •Problem att klara vardagens vanliga stressmoment •Beskriver sig ofta som utarbetad Vuxna med ADHD

5 •Svårt mobilisera energi inför det som ska göras •Har lätt att skjuta upp vardagens rutinuppgifter •Svårt att slappna av, inre känsla av rastlöshet/oro •Vantrivsel när inget spännande händer •Brister i arbetsminne •Störd sömnrytm

6 •Många med uttalade problem av ex. kriminalitet och missbruk •Oftare inblandade i olyckor •Bra och dåliga dagar •Hög ärftlighet, ca 60 – 85 % Vuxna med ADHD

7 Uppdragsgivare •Hjälpmedelsinstitutet HI med medel från Allmänna arvsfonden •Attention •Hjärnkraft Två delprojekt Orup, Lund – vuxna med förvärvade hjärnskador Uppsala – vuxna med ADHD/DAMP KogniTek

8 Projektets mål och syfte •Ska pågå i tre år. •Delprojekt Uppsala ska tillskapa ett resurscentrum för vuxna med ADHD •Utvärdera hjälpmedel, både befintliga och nyutvecklade, samt produkter och tjänster som finns att köpa på öppna marknaden •Metoder och stöd

9 12-15 personer ska ingå i deltagargruppen Utarbeta en fungerande arbetsmodell för introduktion av hjälpmedel En bostadsmiljö så nära verkligheten som möjligt ska byggas upp. Kunskapen om kognitivt stöd ska ha ökat. En överenskommelse om ansvarsfördelning och ägarförhållande mellan kommun och landsting bör finnas vid projektets avslut. Projektmål

10 Kognitek Vad har vi prövat i projektet? Varför har vi prövat detta? Hur har det fungerat?

11 Planera och organisera Scheman • Veckoschema • Städschema • Matsedel • Inköpslistor • Checklistor/rutinscheman • Arbetsplanering Kalender Almanacka

12 Magnettavla

13

14 Vecko- och dagsschema

15 Mobil

16 Handdator

17 Komihåg klocka

18 Bolltäcke

19 Väckarklocka

20

21 FREDRIKS STÄDSCHEMA DATUM……………… VAD?NÄR?UTFÖRT Plocka upp från hela golvet Söndag Lägga var sak på sin plats Söndag Lägga kläder i tvättkorgen nere Söndag Bädda sängenSöndag Dammsuga hela golvet Söndag

22 Komihåg Plånboken Busskortet Mobilen Ytterdörr

23 Kvällen Kl. 24.00 Dags att avsluta dagen Stäng av datorn. Ett glas vatten, frukt och medicin bredvid väckarklockan. Ställ väckarklocka, shake awake och mobilen. Tvätta mig och borsta tänder Duscha sönd. tisd. torsd. och lörd. Kl. 1-02 Lägga mig. Skriv dagens anteckning. Kolla vad jag ska göra imorgon Ställ vid behov om väckarklockan. Kvällsrutin

24 Steg för steg instruktioner STÄDA Vad du behöver:

25 Steg för steg instruktioner

26 Köksskåp Garderober Tvätt Hall Skrivbord Märka upp

27 Märka upp och sortera

28

29

30 Medicindosetter med larm

31 Hitta saker

32 Trygghet

33 Ekonomi

34 •Hjälpmedel sekundärt? •Andra insatser lika viktiga? –Kartläggning behov –Problem och resursidentifiering –Stöd/coaching/bistånd –Stressreducering –Tid –Samverkan kommun - landsting Hjälpmedel

35 Framtiden •Hur behålla det som fungerar? •Hur utforma eventuella förstärkningar? •Kan ”hjälpmedlet” trappas ut? •Ta semester från hjälpmedel •Vem tar över? Var ligger ansvaret? •Behov av produktutveckling. •”Ny” målgrupp – ökad kunskap behövs

36 Att tänka på Inställningar Uppföljning Omgivningens förväntningar Intresse/uppbackning från personal och närstående Belöning Egen motivation?


Ladda ner ppt "ADHD som vuxen Tre undergrupper av ADHD ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet ADHD med en kombination."

Liknande presentationer


Google-annonser