Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.psykologhellejensen.dk Relationskompetens Förmågan att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende utifrån det utan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.psykologhellejensen.dk Relationskompetens Förmågan att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende utifrån det utan."— Presentationens avskrift:

1 www.psykologhellejensen.dk Relationskompetens Förmågan att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende utifrån det utan att därmed frånsäga sig ledarskapet - och som den vuxnes förmåga och vilja att ta på sig det fulla ansvaret för relationens kvalitet.

2 www.psykologhellejensen.dk Yrkespersonlig utveckling I allt professionellt arbete spelar utövarens utstrålning, sätt att vara och genomslagskraft en viktig roll. Yrkes-personlig utveckling är en pågående process, där vi undersöker, erkänner och bearbetar de tanke- og handlingsmönster, som hämmar eller hindrar oss från att realisera vårt professionella engagemang och vår potential i relation till andra.

3 www.psykologhellejensen.dk Det kompetenta barn  Barn kan markera innehållet i och gränserna för deras integritet  Barn är sociala från födelsen  Barn samarbetar kompetent med varje form av vuxenbeteende, oavsett om det är konstruktivt eller destruktivt för deras eget liv  Barns verbala och icke-verbala återkopplingar till föräldrarna är samtidigt kompetenta hänvisningar till föräldrarnas emotionella och existentiella dilemman

4 www.psykologhellejensen.dk Interpersonella samspelet Behovet av att känna sig värdefull för de människor Grundenman håller av Beredskapen att samarbeta Lojalitet ProblemetBlockering i samspelet Irritabilitet Irritation Signaler/Frustration SymptomVrede Raseri Hat

5 www.psykologhellejensen.dk DEN BASALA KONFLIKTEN Samarbete Konflikt Smärta signal/symptom Integritet

6 www.psykologhellejensen.dk Självkänsla Den existentiella dimensionen Mitt själv Min kärna Mitt centrum Min inre måttstock Min självkänsla handlar om VEM jag är - HUR väl jag känner mig själv - HUR jag förhåller mig till mig själv -

7 www.psykologhellejensen.dk Självtillit Den pedagogiska dimensionen Det jag kan -är bra på -är duktig på

8 www.psykologhellejensen.dk Samtalet Samtalet – dialogen – kan beskrivas som två människors vandring genom språket, genom frågor och svar, genom ömsesidigt prövande, omsorgsfullt, men alltid jämbördigt. Samtalet är ofta en mycket lång vandring mot ett fjärran mål efter en okänd ”sanning”. I de fall vandringen lyckas och deltagarna omsider kommer fram till målet, dvs. att de inte kan komma längre, så är detta mål ”sanningen” om det ämne, som samtalet gällde. Men det var inte en sanning som fanns på förhand och som nu är uppenbarad. ”Sanningen” var själva resultatet som samtalet nådde fram till. Att det faktiskt blev ett visst resultat kan skyllas på att de inte längre fanns någon väg de kunde fortsätta på. Deltagarna har alltså inte uppenbarat en på förhand given ”sanning”. De har accepterat någott som ”sanning” av den enkla anledningen, att de inte kan komma längre” Johs. Sløk (hör översatt till svenska)


Ladda ner ppt "Www.psykologhellejensen.dk Relationskompetens Förmågan att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende utifrån det utan."

Liknande presentationer


Google-annonser